Co je Polkadot (DOT)?

Polkadot je škálovatelná, bezpečná a decentralizovaná síť s více řetězci pro web další generace postavená na Substrate – rozhraní umožňující vytváření kompatibilních a účelových blockchainů složených z vlastních nebo předem připravených částí.

Polkadot se snaží ulehčit vznik decentralizovaného webu, kde budou mít plnou kontrolu uživatelé. Nabízí interoperabilitu protokolu, který využívá segmentů – „shardů“ – pro škálování sítě. Dokáže propojit soukromé řetězce (chainy), veřejné sítě a „oracles“ – umožňuje tak vznik nové formy webu, kde si mohou nezávislé blockchainy vyměňovat data a transakce způsobem, který je označován jako „trustless“.

DOT je nativní token sítě Polkadot, menší jednotce se říká planck. Usnadňuje platby, řízení sítě, staking, odměny, transakční poplatky a další pojící („bonding“) procesy – kde jsou tokeny uzamčeny jako součást propojování nových řetězců na Polkadot síti, případně mohou mít v ekosystému i jinou roli.

Na rozdíl od mnoha jiných kryptoměn nemá DOT omezenou nabídku. Je to z toho důvodu, že tvůrci chtěli motivovat síť a dynamicky provést úpravy podle účasti uživatelů na stakingu. Inflace může každý rok dosáhnout až 10 %.

Jak funguje Polkadot?

Polkadot umožňuje odesílání prostředků z jedné digitální peněženky na druhou použitím systému kryptografie veřejných a soukromých klíčů. Hash veřejného klíče je adresa, kterou sdělujete pro obdržení prostředků a soukromý klíč se chová jako heslo, které autorizuje a vysílá transakce do sítě. Tyto čekající transakce jsou v bloku transakcí potvrzovány zhruba každých šest sekund. Spolu tak bloky vytváří blockchain Polkadot.

Polkadot samozřejmě nabízí mnohem více než jen odesílání a přijímání prostředků. Polkadot je sdílená více řetězová síť, kterou koordinuje centrální Relay Chain, který síti umožňuje zpracovávat data a transakce na několika chainech paralelně, těm se říká „parachainy“. Sdílená architektura rozděluje síť do jednotlivých segmentů – shardů. Tím se tak zvětšuje průtok transakcí, protože je možné je nechat běžet paralelně na každém shardu. Nemusí se tak zpracovávat postupně po celé síti, jako tomu bylo u starší generace blockchainů.

Do sítě Polkadot se tak může zapojit více parachainů. Díky tomu mohou využít bezpečnosti celé sítě, výrazně zlepšit škálovatelnost, interoperabilitu a fungování mezi chainy, dále se tímto způsobem sníží ucpání sítě, nedojde k vzniku vysokých poplatků a vyřeší se i kompatibilita se staršími blockchainy. Polkadot zvládá vylepšení automaticky bez tvrdých forků. Pro správu systému využívá nativní token DOT.

Pro koordinaci sítě používá Polkadot tzv. „Nominated Proof-of-Stake (NPoS)“ mechanismus konsensu, který odměňuje uživatele za uzamčení tokenů DOT v procesu známém jako staking. Jde tak o jinou formu odměny, než kterou nabízí „proof-of-work“ blockchainy, jako je například Bitcoin.

„Stakeři“, kteří mají zájem o údržbu celé sítě, mohou spustit validační uzel, „collators“ na Polkadot síti udržují uzly parachinů, „fishermen“ uzly dohlíží na síť a držitelé DOT mohou své tokeny stakovat, aby se mohli účastnit jako „nominátoři“ a zvolit 16 validátorů jako důvěryhodné kandidáty pro jejich stake (podílové tokeny). Validátoři následně vytvoří nové bloky, ověří bloky parachainů a garantují ukončení. Všechny tyto role si ještě podrobně vysvětlíme.

Kdo jsou zakladatelé projektu Polkadot?

Vlajkový projekt Polkadot spadající pod Web3 Foundation byl spoluzaložen Gavinem Woodem, jedním ze zakládajících spoluzakladatelů Etherea a bývalým technickým ředitelem Ethereum Foundation, který tam pomáhal s vývojem Solidity – programovacího jazyka etherea. Wood je také generálním ředitelem Parity Technologies, blockchainové infrastrukturní společnosti, která vyvíjí Parity Ethereum – jeden z nejpoužívanějších ethereum klientů na síti. Wood zároveň aktivně pracuje na vývoji projektu Polkadot i Substrate.

K Woodovi se při zakládání projektu Polkadot připojil Robert Habermeier, který byl součástí Thiel Foundation, a Peter Czaban, který byl také technickým ředitelem ve Web3 Foundation.

Původní whitepaper byl vydán v roce 2016 a po úspěšném vybrání 145 milionů dolarů o rok později v květnu 2020 byl konečně projekt Polkadot spuštěn se svou původní hlavní sítí. Během první fáze „Proof-of-Authority“ (PoA) měla správu sítě na starosti Web3 Foundation, zatímco se do sítě začali připojovat validátoři, kteří začali podílet na konsensu. Druhá fáze „Nominated Proof of Stake“ (NPoS) byla spuštěna v červnu, jakmile bylo na síti Polkadot dostatek decentralizovaných validátorů.

V té době již byla správa převedena na držitele tokenu DOT a nebyla již pod kontrolou centralizovaného subjektu. Šlo o první úkon, který umožnil, aby byl token DOT uveden na burzách a mohl dostat podporu peněženky. Následně došlo k denominaci tokenu DOT v poměru 1:100 a spolu s rychlým růstem se token DOT poprvé dostal až mezi prvních deset kryptoměn (seřazených podle tržní kapitalizace).

Spuštění hlavní sítě vycházelo z úspěchu alpha verze sesterské sítě nesoucí název Kusama z roku 2019. Tato sesterská síť je takovým „kanárkem“, který poskytuje prostor pro technologii a funkčnost Polkadotu, včetně svého nativního tokenu KSM. V roce 2020 byla následně představena parachainová testovací síť Rococo, která byla výrazným krokem vpřed při implementaci parachainové funkčnosti.

Polkadot nyní míří do další fáze vývoje základní infrastruktury včetně spuštění parachainové aukce, parathreadů a předávání zpráv mezi řetězci. Bude pak plně funkčním relay chainem, který nabízí bezpečnost skrze NPoS a který koordinuje celý systém, včetně parachainů. O tom ale více později.

Čím je Polkadot jedinečná?

Polkadot je mezi předními blockchaiovými řešeními skutečně jedinečná v řešení škálovatelnosti skrze sharding, sdružené zabezpečení centrálního relay chainu a adaptabilního konsensu. Navíc řeší interoperabilitu více řetězcové sítě. Paralelního zpracování je dosaženo prováděním transakcí v oddělených shardech, které výrazně zvyšuje propustnost a funkčnost napříč chainy. Navíc umožňuje přenos jakéhokoli typu dat nebo aktiv mezi shardy.

Polkadot se také zbavuje „tření“ mezi projekty, protože poskytuje kompatibilitu mezi již existujícími platformami, jako je ethereum, bez nutnosti si vybírat jednu izolovanou blockchainovou síť před jinou. Navíc nabízí jasně definovanou komunitní správu a automatická vylepšení.

Polkadot běží na blockchainovém rozhraní Substrate, proto mohou projekty používající Substrate jednoduše spustit vlastní řetězce a snadno tak běžet nativně na síti Polkadotu. To znamená, že můžete začít pracovat na blockchainu použitím rozhraní ještě než jste připraveni spustit projekt na síti.

O Polkadotu se někdy mluví jako o něčem, co má za cíl nahradit Ethereum, ale potenciál projektu je ve skutečnosti v tom, že již existující blockchainy spíše doplňuje, než aby se jim snažil konkurovat. Jde o vlastnost, kterou oceňuje již přes 350 projektů v ekosystému, které zde budují chytré kontrakty, decentralizované finance (DeFi), oracles, digitální sběratelské předměty (NFT), hry a další řešení, včetně Chainlinku a protokolu 0x.

Polkadot není sama o osbě platformou na chytré kontrakty. Místo toho nabízí infrastrukturu pro vývojáře decentralizovaných aplikací (dApp), kteří mohou na interoperabilní síti s širokou škálou funkcí integrovat chytré kontrakty. Projekt tak zaznamenal nejvyšší nárůst aktivních vývojářů ze všech existujících protokolů.

Co dává projektu Polkadot jeho hodnotu?

Polkadot je aktuálně jednou z hlavních stakingových platforem, která nabízí odhadované odměny přes 13 % za rok s více než 20 miliardami dolarů uložených ve stakingu. Její tržní kapitalizace je přes 30 miliard dolarů a přes 50 % tokenů je stakováno.

polkadotPolkadot kalkulačka

Vypočítejte cenu

Stakováním DOT mohou uživatelé vyrovnat míru inflace, nemusí tak tokeny pouze držet a spoléhat se na roční růst jejich investice. DOT také dává uživatelům možnost hlasovat o vylepšeních sítě a o budoucích funkcích, váha jejich hlasování se odvíjí od množství DOT, které stakují.

Škálovatelnost, interoperabilita a fungování napříč chainy projektu Polkadot jsou vlastnosti, které už přilákaly mnoho projektů – DeFi hub a stabilní minci od Acala, parachain s chytrými kontrakty Moonbeam, který umožňuje uživatelům používat existující dApps z Ethera na platformě Polkadot, oracle technologie Chainlinku nebo decentralizovanou platformu burzy Polkastarter – ty patří k celé řadě nových použití ekosystému Polkadot. To vše přispívá k růstu hodnoty a využitelnosti sítě. Na hodnotě tak získávají i tokeny DOT, které jsou nutné pro vytvoření, zabezpečení a interakci mezi parachainy Polkadotu.

Kolik mincí Polkadot (DOT) je v oběhu?

Tokenů DOT je aktuálně v oběhu zhruba 1 miliarda. K navýšení počtu došlo po hlasování komunity, která se rozhodla pro denominaci v poměru 1:100 z 10 milionů tokenů, které existovaly při spuštění. Účelem bylo vyhnout se malým desetinným číslům a usnadnit výpočet.

Na základě inflační měnové politiky Polkadotu se očekává, že počet tokenů bude růst ročně o 10 %. Odměny validátorům se budou odvíjet od míry stakingu. Zbytek půjde do pokladnice sítě spolu s transakčními poplatky, aby se dynamicky upravovala pobídka k účasti na stakingu.

Polkadot blockchain

Architektura Polkadotu je koordinována centrálním Relay Chainem, který spojuje parachainy, parathready a bridges.

Relay Chain je pro Polkadot „vrstvou 0“, která řeší konsensus, bezpečnost a interoperabilitu mezi chainy. Spravuje relativně malý počet typů transakcí včetně mechanismů správy, aukcí a pronájmů slotů parachainu a proces stakingu. Relay Chain má záměrně jen minimální funkčnost, koordinuje systém jako celek. Je tedy centrální základní vrstvou, která deleguje specifičtější funkce na parachainy s různými implementacemi.

Parachainy jsou specializované shardy v architektuře Polkadotu, které se připojují k centrálnímu hubu Relay Chain. Tyto shardy umožňují paralelní zpracování transakcí, řeší problémy se škálovatelností a řeší většinu výpočtů sítě. Parachainy jsou obvykle blockchainy optimalizované pro konkrétní použití. Propůjčují vyhrazené sloty připojení k Relay Chainu, který následně ověřuje parachainy pro udržení konsensu napříč ekosystémem, sdílí bezpečnost s celou sítí a komunikuje s ostatními parachainy použitím funkce „Cross-chain Message Parsing“ (XCMP).

Parathready jsou alternativou k parachainům, která se dočasně účastní sítě po jednotlivých blocích. Protokoly tak mají přístup k zabezpečení platformy Polkadot bez času a nákladů nutných pro vypůjčení si dedikovaného slotu. Pomáhají tak s dalším škálováním sítě. Omezený zdroj slotu parachainu je tak podle potřeby možné sdílet mezi konkurenčními parathready.

Bridge rozšiřují škálování a interoperabilitu ještě dále. Starají se o kompatibilitu s ekosystémem Polkadotu a umožňují parachainům komunikovat „trustless“ způsobem s ostatními blockchainy.

Další technické údaje

Vývoj Polkadotu je také decentralizovaný, protože se na něm podílí komunita držitelů tokenů DOT, rada (Council) a technická komise. Projekt Polkadot je navržen tak, aby se na změnách a vylepšeních sítě dohodli držitelé tokenů DOT a rada.

Aktivní držitelé tokenu DOT mohou navrhnout referendum o změnách sítě spojením svých tokenů (vložením minimální hodnoty pro vznik návrhu) po určitou dobu a hlasováním o návrzích ostatních. Návrhy s největší podporou budou vybrány jako první v dalším cyklu hlasování. Po hlasování o návrzích jsou následně tokeny rozpojeny.

Rada je subjektem přímo na chainu. Členy volí držitelé tokenů DOT a nesou odpovědnost za navrhování změn i určování, jaké změny budou provedeny. Spravuje také rozvoj pokladny z poplatků sítě a představuje zastoupení pro pasivní držitele DOT v ekosystému. Návrhy členů rady potřebují ke schválení menší počet hlasů, než ty od držitelů DOT.

Následně je z vývojových týmů, které budují síť Polkadot, vybrána technická komise. Spolu s radou může přicházet se speciálními návrhy při nouzových událostech pro rychlejší přijetí. Členy komise jmenují členové rady.

Návrh musí, bez ohledu na to, jestli je od veřejných držitelů DOT nebo od rady, projít referendem, ve kterém držitelé DOT hlasují o konečném rozhodnutí. Váha hlasu je úměrná drženému množství tokenů DOT.

Jak je síť Polkadot zabezpečena?

Polkadot používá NPoS (Nominated Proof-of-Stake) jako svůj mechanismus konsensu. Pro maximalizaci bezpečnosti chainu byly vytvořeny následující role: Validátoři, collators, fishermen a nominátoři.

Validátoři zabezpečují síť stakováním DOT pro spuštění validačních uzlů a provedení plného ověření Relay Chainu. Ověřují také parachainy a účastní se konsensu s ostatními validátory, aby se dohodli na skutečném sdíleném stavu sítě, a případně odmítli neplatné transakce. Na Relay Chain (i parachainy sdílené v jeho zabezpečení) přidávají nové bloky, za které dostávají odměnu.

Síť Polkadot poskytuje odměny za ověření rovnoměrně všem validátorům, bez ohledu na to kolik tokenů stakují. Odměny za staking jsou následně po odečtení odměny pro validátory distribuovány formou „pro-rata“ všem stakerům. Pobízí se tak rovnoměrné zastoupení validátorů.

Collators udržují celou historii uzlu pro Relay Chain a celý uzel pro jejich konkrétní parachain. Collators slučují transakce parachainu pro vytváření nových kandidátů na blok parachainu pro validátory, kteří je ověří ve sdíleném stavu sítě Polkadot. Collatoři nemohou pokračovat v budování bloků na parachainu, dokud se kandidátský blok, který navrhly validátorům Relay Chainu, neověří.

Collatoři jsou také klíčoví při XCMP komunikaci napříč řetězci. Jsou plnými uzly Relay Chainu, proto si jsou vědomi i všech ostatních. Díky tomu mohou odeslat zprávy z parachainu A do parachainu B.

Fishermen jsou plné uzly parachainů, stejně jako collatoři, ale mají jinou dozorčí roli. Sledují proces collatorů pro neplatné transakce a nahlašují je validátorům. Pokud je jejich nahlášení správné, získají odměnu, ale riskují, že ztratí svou roli na Relay Chainu, pokud se zmýlí.

Nakonec jsou tu „nominátoři“. Jde o aktivní držitele tokenů DOT, kteří nemají zájem o další role v síti, ale chtějí pomoci zabezpečit Relay Chain stakováním DOT a vybíráním dobrých validátorů. Odměnou jim pak je podíl ze stakování. Motivuje to tak uživatele k účasti na zabezpečení sítě a k pečlivému výběru validátora. Pokud by totiž validátoři nejednali podle představ (byli by offline, zaútočili by na síť nebo používali upravený software), ztratili by procenta z jejich stakovaných tokenů DOT.

Jak Polkadot používat?

Polkadot nabízí pro subjekty i jednotlivce celou řadu možných využití. Umožňuje alternativní decentralizovanou metodu platby mimo zásah prostředníků. Díky tomu máte nad svými penězi větší kontrolu.

DOT je také možné používat jako spekulaci a investici, nebo jako alternativu k drahým a pomalým mezinárodním převodům. Může také pomoci vytvořit alternativní finanční systém pro stovky milionů lidí, kteří mají přístup k chytrým telefonům, ale ne k bankovnímu účtu. Přináší také příležitost k střádání a nahrazení příjmů skrze staking tokenu DOT.

Polkadot nabízí interoperabilní, škálovatelnou, bezpečnou a decentralizovanou platformu, která eliminuje nedostatky starších blockchainů a jejich vysokých poplatků. Vytváří tak prostředí pro projekty pracující na defi, oraclech, digitálních sběratelských předmětech, hrách, IoT, soukromí, cross-chainových řešeních a na spoustě dalších věcí.

Jak si vybrat peněženku pro Polkadot?

Typ peněženky DOT, který si vyberete, se bude pravděpodobně odvíjet od toho, na co ji chcete použít a kolik tokenů budete chtít uložit.

Hardwarové nebo studené peněženky nabízí nejbezpečnější možnost pro offline uložení a zálohování. Ledger je aktuálně pro DOT jediná hardwarová peněženka, která se používá ve spojení s oficiální webovou peněženkou Polkadot-JS. Hardwarové peněženky mohou vyžadovat trochu větší pochopení technologií a jsou také dražší možností. Jako takové mohou být vhodnější k ukládání většího množství DOT pro zkušenější uživatele.

Další možností jsou softwarové peněženky, které jsou zdarma a snadno se používají. Můžete si je stáhnout jako aplikace do chytrého telefonu nebo počítače. Může jít o peněženky, které jsou schovatelské či nikoli. U schovatelských peněženek za vás spravuje a zálohuje soukromé klíče poskytovatel služby. Neschovatelské peněženky pro uložení soukromých klíčů využívají bezpečností prvky vašeho zařízení. Tento typ peněženek je snadné používat, ale jsou v porovnání s hardwarovými peněženky považovány za méně bezpečnou variantu. Vhodné jsou tak především pro menší množství DOT nebo pro nováčky ve světě kryptoměn.

 Online peněženky nebo webové peněženky jsou také zdarma a snadno se používají. Jsou navíc přístupné z více zařízení pomocí webového prohlížeče. Mohou však být méně bezpečné než hardwarové nebo softwarové alternativy. Je to z toho důvodu, že pravděpodobně důvěřujete platformě, která bude vaše DOT spravovat za vás. Měli byste si vybrat renomovanou službu s dobrou reputací bezpečnosti a úschovy. Proto jsou nejvhodnější pro držení menších částek nebo pro zkušenější časté obchodníky. 

Polkadot-JS je oficiální webovou peněženkou Polkadot, která funguje v rámci vašeho internetového prohlížeče a umožní vám odesílat, přijímat a ukládat DOT a tokeny v rámci ekosystému Polkadot. Zároveň přes ní můžete stakovat a hlasovat. Je však určena spíše pro pokročilejší uživatele.

Staking Polkadot

Možná už máte DOT účet a chcete začít získávat odměny za staking DOT. Můžete tak učinit, pokud se stanete validátorem, to ale vyžaduje nechat běžet svůj uzel každý den po celý den. Taková možnost je tedy vhodná spíše pro pokročilejší uživatele s technickými znalostmi a hardwarovým vybavením, které je k udržování uzlu potřebné. Případně můžete získávat DOT nominováním jednoho nebo více validátorů.

Můžete se tímto způsobem stát nominátorem pro zvoleného validátora. Validátory je nutné si vybírat pečlivě, pokud se totiž nebudou chovat očekávaným způsobem, ztratíte některé ze stakovaných tokenů DOT. Pokud se však budou pravidly sítě řídit, můžete se způsobem „pro-rata“ podílet na odměnách, které generují.

Vaše tokeny budou uzamčeny ve chvíli, kdy jsou vaše tokeny DOT stakovány u nominovaného validátora. Na váš účet mohou přijít nové DOT, ale nebudete moci stakovat jako validátor nebo přesunout DOT mimo váš účet. Pro zastavení stakování vašich prostředků můžete kdykoli svou nominaci zrušit. Spojené prostředky se však musí odpojit. Tento proces trvá 28 dní. Poté již budete moci vaše nestakované prostředky zaslat kamkoli podle libosti.

Stakující lidé mohou spojit tokeny DOT a nominovat validátory použitím uživatelského rozhraní v Polkadot-JS nebo pomocí příkazového řádku. Obojí je však určeno spíše pro pokročilejší uživatele. Stakování může být pro lidi pohodlnější, pokud využijí burzu, která se o proces stakování postará za ně. V takovém případě však mohou být odměny nižší, než kdyby člověk prováděl nominace přímo.

Bankomaty Polkadot

Krypto bankomaty jsou pohodlné a mají formu kiosku, na který jsou uživatelé zvyklí. U těchto bankomatů mohou koupit a prodat krypto pomocí hotovosti nebo platebních karet. Obchodníci mohou tímto způsobem zákazníkům nabízet alternativní službu. Některá zařízení jsou pouze jednosměrná a nabízí tak pouze nakupování kryptoměn. Některé jsou však obousměrné, takže u nich můžete své krypto i prodat. Polkadot je součástí nové generace digitálních aktiv, takže ne všechny krypto bankomaty budou token DOT nabízet, ale dá se předpokládat, že se tato situace v blízké budoucnosti změní.

Zákazníci mohou použít existující peněženky nebo si jednu takovou vytvořit přímo pomocí bankomatu. Ať už DOT kupujete nebo prodáváte, určitě si ze stroje nezapomeňte vzít stvrzenku, kdyby následně došlo k nějakým nesrovnalostem.

Co se poplatků týče, tak jde v porovnání s online možnostmi určitě o dražší variantu nákupu kryptoměn. Ale krypto bankomatů je již přes 14 000 po celém světě a nové stále přibývají. Roste tak také mezi nimi konkurence a poplatky se mohou časem snižovat.

 

polkadot icon
Polkadot dot
0 0%
 

Sečteno a podtrženo

Revoluční design Polkadotu zavádí víceřetězcovou síť, která řeší škálovatelnost a vysoké poplatky, na které trpí předchozí generace blockchainové technologie, a to bez obětování bezpečnosti nebo decentralizace.

Jde o blockchain nové generace, který je schopný nabízet plně decentralizovaný web řízený uživatelskou základnou zúčastněných stran, NPoS konsensem a správou přímo na chainu. Spojuje soukromé chainy, veřejné sítě, oracly i aplikace. Díky paralelnímu zpracování, sdílené bezpečnosti, kompatibilním rozhraním, komunikaci napříč chainy a přemostěné konektivitě se na této síti rodí mnoho nových příkladů využití.

Polkadot rozhodně není „další Ethereum“ nebo „náhradník Etherea“ nebo jakékoli jiné sítě. Projekt nemá za cíl vytvořit jeden blockchain, který by používali všichni. Jde spíše no interoperabilitu napříč chainy nové éry. Doplňuje širší ekosystém kryptoměn použitím hubu a architektury, která zlepšuje využitelnost webu3. Nevytváří tak další nezávislé protokoly, kterých je na krypto scéně již mnoho. Popularita je zjevná ze stále rostoucího počtu projektů a vývojářů, kteří ekosystém Polkadot používají.

Často kladené dotazy – Polkadot

Jak koupit Polkadot (DOT)?

Nákup DOG je stejně snadný jako návštěva Kriptomatu jak koupit Polkadot stránka a výběr způsobu platby.

Existují tři hlavní metody, které můžete použít k nákupu DOT:

Krypto burzy, jako je Kriptomat, poskytují platformu, kde se můžete zaregistrovat a vytvořit si účet, přidat svou platební metodu a nakupovat.

Krypto bankomaty nabízejí další možnost, kdy jednoduše vyberete bankomat v okolí, zadáte informace o peněžence nebo si jednu vytvoříte, ověříte svou identitu, a pak už si jen koupíte libovolné množství tokenů DOT.

Případně můžete využít místních prodejců krypta nebo online peer-to-peer služeb k výměně hotovosti nebo bankovních převodů za DOT.

Jak Polkadot (DOT) prodat?

Pro prodej DOT můžete využít stejné metody, jako při jeho koupi. Můžete tak použít online platformu jako je Kriptomat, krypto bankomaty nebo místní krypto kupce nebo online peer-to-peer služby.

Polkadot Kurz?

Cenu polkadot ovlivňuje hned několik faktorů, včetně pohybů na burze, nálady obchodníků, technické a fundamentální analýzy, novinek a obecného ekonomického prostředí. 

Nakonec je však vždy aktuální cena určována miliony kupujících a prodávajících po celém světě. O aktuální ceně můžete mít vždy přehled používáním krypto burz jako je Kriptomat nebo jedné z mnoha různých služeb, které se sledování cen kryptoměn věnují.

Aktuální Polkadot kurz je loading EUR.

 24hodinový objem obchodování Polkadot je loading EUR. Polkadot je v současné době hodnocena . ze všech kryptoměn podle celkové tržní kapitalizace, která činí loading EUR. V oběhu je loading tokenů polkadot. 

Zaregistrujte se a vyrazte na svou cestu do světa DOT a kryptoměn s Kriptomatem!

V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů neváhejte kontaktovat tým zákaznické podpory. Vždy vám rádi pomůžeme!