Vad är Polkadot (DOT)?

Polkadot är ett skalbart, säkert och decentraliserat multikedjenätverk för kommande web, byggt genom att använda Substrate, ett ramverk som möjliggör skapandet av kompatibla och syftesbyggda blockkedjor bestående av skräddarsydda eller förbyggda delar.

Polkadot försöker möjliggöra en helt decentraliserad web där användarna har kontrollen och levererar ett interoperabilitetsprotokoll som använder segment, eller skärvor, för att skala upp nätverket. Det kan ansluta till privata kedjor, publika nätverk och orakler och främja en ny web där fristående blockkedjor kan byta information och transaktioner på ett förtroendefritt sätt.

DOT är den inhemska myntvalutan i Polkadot-nätverket och den minsta enheten kallas en Planck. Den underlättar betalningar, nätverksstyrning, satsning, belöningsstimulans, transaktionsavgifter och andra bindande processer där mynt låses som del i att ansluta nya kedjor till Polkadot-nätverket eller för andra roller i ekosystemet.

Till skillnad från de flesta andra kryptovalutorna har DOT inte en begränsad tillgång. Detta har designats för att stimulera nätverket och dynamiskt anpassa sig efter insatsernas deltagande användare och ökar med upp till 10% årligen.

Hur fungerar Polkadot?

Polkadot låter tillgångar skickas från en digital plånbok till en annan genom att använda ett system av publik och privat nyckelkryptering. Upphackningen av den publika nyckeln är adressen du ger ut för att ta emot tillgångar och den privata nyckeln fungerar som ett lösenord och godkänner och skickar ut transaktioner till nätverket. Ungefär var sjätte sekund konfirmeras dessa väntande transaktioner i ett block av transaktioner och tillsammans utgör blocken Polkadot-blockkedjan. 

Polkadot tillhandahåller så klart mycket mer än skicka och ta emot tillgångar. Polkadot är ett flerkedjenätverk med skärvor, samordnat av en central reläkedja som låter det processa information och transaktioner på flera parallella kedjor, känt som Parachains. Dess skärvarkitektur delar upp nätverket i enskilda segment, eller skärvor. Detta ökar genomströmningen av transaktioner genom att låta dem processas parallellt på varje skärva, istället för sekventiellt över hela nätverket, som äldre generationers blockkedjor.

Flera Parachains kan därför koppla in på Polkadot och få ökad säkerhet från hela det nätverket vilket signifikant ökar skalbarheten, interoperabiliteten och kedjekorsande funktionaliteten vilket eliminerar stockningen, höga avgifter och inkompatibilitet hos ärvda blockkedjor. Polkadot hanterar uppgraderingar automatiskt utan hårda gafflar genom att använda ett styrsystem styrt av ägare av inhemska DOT-mynt.

För att samordna nätverket använder Polkadot en Nominated Proof of Stake-överenskommelsemekanism (NPoS) som belönar användare för att de låser upp DOT-mynt i en process som kallas satsning, istället för gruvbelöningsstimulansen som erbjuds på Proof of Work-blockkedjor som Bitcoin.

Satsare som är intresserade av att upprätthålla hela nätverket kan köra en valideringsnod, samlare i Polkadot upprätthåller Parachain-noder, fiskarnoder är nätverkets poliser och DOT-ägare kan satsa mynt för att delta som nominerare och välja att stötta upp till 16 validerare som pålitliga kandidater, med sin insats. Validerare producerar sedan nya block, validerar Parachain-block och garanterar en avslutande händelse. Vi kommer behandla dessa roller mer i detalj längre fram. 

polkadotPolkadot Omvandlare

Räkna ut priset

Vilka grundade Polkadot?

Polkadot, ett flaggskeppsprojekt från Web3 Foundation, grundades av bland andra Gavin Wood, en av de ursprungliga grundarna av Ethereum och tidigare chefstekniker hos Ethereum Foundation, där han hjälpte till att utveckla Ethereums programmeringsspråk Solidity. Wood är också VD för Parity Technologies, blockkedjeinfrastrukturföretaget ansvarig för att utveckla Parity Ethereum är en av de mest använda Ethereum-klienterna i nätverket. Samtidigt arbetar Wood aktivt med både Polkadot- och Substrate-utveckling.

Wood fick sällskap i grundandet av Polkadot av Thiel Fellow Robert Habermeier och Peter Czaban, som också är chefstekniker för Web3 Foundation.

Den ursprungliga rapporten släpptes 2016 och efter en framgångsrik insamling på 145 miljoner USD året efter, lanserades Polkadot äntligen med sitt första huvudnätverk i maj 2020. Under denna första Proof of Authority-fas (PoA) styrdes nätverket av Web3 Foundation, medan validerare började ansluta sig till nätverket för att delta i överenskommelsen. Den andra fasen Nominated Proof of Stake (NPoS) lanserades sedan i juni, när Polkadot hade en stor uppsättning av decentraliserade validerare i nätverket.

Vid denna tid hade styret övergått till DOT-myntägare och kontrollerades inte längre av en centraliserad enhet, vilket gav DOT börslistning och plånboksstöd. En redenominering av DOT-myntet skedde sedan till en 1:100 ratio, som sammanföll med en imponerande ökning som fick DOT att nå topp tio kryptovalutor, utifrån marknadsvärde, för första gången.

Huvudnätverkets lansering byggde vidare på framgången av alpha-lanseringen av sitt systernätverk 2019, kallat Kusama med det inhemska myntet KSM och beskrivet som ett kanariskt nätverk och bevis för Polkadots teknologi och funktionalitet. Polkadots testnätverk för Parachain, Rococo, introducerades sedan 2020 som ett viktigt steg mot att implementera Parachain-funktionaliteten.

Polkadot är nu på väg in i nästa stef med utveckling av kärninfrastrukturen, däribland Parachains utvalsning av auktioner, Parathreads, och kedjekorsande meddelandeöverföring. Det kommer sedan bli en fullt fungerande reläkedja som tillhandahåller säkerhet via NPoS och samordnar systemet i helhet, med Parachains. Mer om detta senare.

Vad gör Polkadot unikt?

Polkadot är unikt bland ledande blockkedjelösningar för att tillhandahålla skalbarhet genom skärvor, den poolade säkerheten i en central reläkedja och anpassningsbar överenskommelse samt interoperabiliteten hos ett multikedjenätverk. Den parallella hanteringen som nås av att utföra transaktioner i separata skärvor ökar drastiskt genomströmningen och korskedjefunktioner möjliggör överföringar av alla typer av information eller tillgångar mellan skärvor.

Polkadot tar även bort motståndet för projekt och tillhandahåller kompatibilitet med existerande plattformar som Ethereum, utan att behöva välja ett isolerat blockkedjenätverk framför ett annat, med tydligt definierat communitystyre och automatiska uppgraderingar.

Då Polkadot är byggt med Substrates blockkedjeramverk kan andra projekt, som använder Substrate, släppa skräddarsydda kedjor, som körs på Polkadot, snabbt och enkelt. Detta innebär att du kan börja jobba på en blockkedja som använder ramverket, innan du är redo att släppa den på nätverket.

Potentialen för Polkadot ligger snarare i att komplettera existerande blockkedjor, snarare än att konkurrera med dem eller vara ”Ethereum-dödaren”, den ofta kallas. Detta erkänns redan av ekosystemets mer än 350 projek, som bygger ut smarta kontrakt, decentraliserad finansiering (defi), orakel, digitala samlarobjekt (NFT), spel och andra lösningar, där Chainlink och 0x Protocol är värda att nämna.

Polkadot självt är inte en smart kontrakt-plattform. Det tillhandahåller istället infrastrukturen för utvecklare av decentraliserade appar (dApp) att integrera kontrakt över ett interoperabelt nätverk med vitt spridd funktionalitet och ser den största ökningen av aktiva utvecklare av stora protokoll.

Vad ger Polkadot värde?

Polkadot är idag en av de ledande plattformarna för insatser och erbjuder uppskattade belöningar på mer än 13% varje år, med insatsvärdet på mer än 20 miljarder USD. Det har ett marknadsvärde på mer än 30 miljarder USD och mer än 50% av berättigade mynt satsade.

Genom att satsa DOT kan användare neutralisera inflationstakten, jämfört med att bara äga myntet och få en årlig återbäring på sin investering, utöver övrigt kapitalvärde. DOT ger också deltagarna möjligheten att rösta på nätverksuppgraderingar och framtida funktionsuppsättningar, proportionellt med antalet DOT de satsar.

Polkadots skalbarhet, interoperabilitet och korskedjefunktion har redan dragit till sig många projekt, såsom Acalas korskedjebaserade defi-hub och plattform för stabila mynt, Moonbeams smarta kontrakt Parachain låter utvecklare använda befintliga Ethereum-dAppar på Polkadot, Chainlinks orakelteknologi och Polkastarters decentraliserade börsplattform, bland ett ökande antal användningsområden som tas upp i Polkadots ekosystem. Detta bidrar till värdet och användandet av nätverket och de DOT-mynt som behövs för att upprätta, säkra eller interagera med Polkadot Parachains över tid.

Hur många Polkadot-mynt (DOT) finns i omlopp?

DOT har idag en tillgång på cirka 1 miljard mynt, efter communitystyrets omröstning 2020, för att redenominera i en 1:100 ratio från uppstartens 10 miljoner mynt, för att undvika små decimaler och göra beräkningarna enklare.

På grund av Polkadots inflationära penningpolitik förväntas antalet mynt att öka med 10% varje år, med valideringsbelöningar som beror på insatsräntan och överskottet som går till nätverkskassan tillsammans med transaktionsavgifterna, för att dynamiskt justera stimulansen för att delta i insatserna.

Polkadot blockkedja

Polkadots arkitektur samordnas av en central reläkedja som kopplar samman Parachains, Parathreads och broar.

Reläkedjan är ”lager 0” i Polkadot och hanterar överenskommelse, säkerhet och korskedjeinteroperabilitet. Den hanterar ett ganska litet antal transaktionstyper såsom styrningsmekanismer, Parachain-slotauktioner och -lanseringar och insatsprocessen. Reläkedjan har avsiktligt en minimal funktion där den samordnar systemet som helhet som ett centralt eller baslager, medan den delegerar mer specifika funktioner till Parachain, med olika implementeringar.

Parachains är de specialiserade skärvorna i Polkadots arkitektur som kopplar samman med den centrala reläkedjehubben. Dessa skärvor låter transaktioner processas parallellt och löser skalbarhetsproblemen och hanterar det mesta av beräkningarna på nätverket. Parachains är vanligtvis blockkedjor optimerade för specifika användningsområden. De hyr dedikerade anslutningsplatser i reläkedjan, vilka sedan validerar Parachain för att hålla en överenskommelse i ekosystemet och dela hela nätverkets säkerhet samt kommunicera med andra Parachains genom att använda Cross-chain Message Parsing (XCMP).

Parathreads är ett alternativ till Parachains och deltar temporärt i nätverket på en block-för-block-basis. Detta låter protokoll få tillgång till Polkadots säkerhet utan tiden och kostnadskravet för att hyra en dedikerad plats. Det bidrar till ytterligare skala upp nätverket och låter den begränsade resursen i en Parachain-slot att delas mellan konkurrerande Parathreads.

Broar utökar skalbarheten och interoperabiliteten ytterligare och möjliggör kompatibilitet med Polkadots ekosystem och låter Parachains att trovärdighetslöst kommunicera med externa blockkedjor.

Övrig teknisk information

Utvecklingen av Polkadot är också decentraliserad och styrs av ett delat community med ägare av DOT-mynt, en fullmäktige och en teknisk kommitté. För att göra ändringar i nätverket är idén att kombinera ägare av DOT-mynt med fullmäktige för att administrera beslut om nätverksuppgraderingar.

Aktiva ägare av DOT-mynt kan föreslå en folkomröstning för ändringar av nätverket genom att binda sina mynt, genom att sätta in ett minimibelopp till ett förslag, för en viss tid och rösta på andras förslag. Förslag som samlar in det högsta beloppet av bindande stöd är först valda i nästa rösningscykel. Mynten släpps sedan fria när förslagen har tagits upp till omröstning.

Fullmäktige är en enhet i kedjan, utvald av ägare av DOT-mynt, och ansvarar för att både föreslå ändringar och bestämma vilka ändringar som utförs. Den hanterar också utvecklingskassan, insamlad av nätverksavgifterna, och tillhandahåller representation för passiva DOT-ägare i ekosystemet. Fullmäktigemedlemmars förslag kräver färre röster för ett godkännande än de förslag gjorda av DOT-ägare.

Den tekniska kommittén utgörs sedan av utvecklingsteamen som bygger i Polkadot-nätverket. Tillsammans med fullmäktige kan den göra särskilda förslag i ett akutfall, med snabb beslutstid och väljs ut av fullmäktigemedlemmar.

Oavsett om ett förslag lämnas av de allmänna DOT-ägarna, eller fullmäktige, måste det gå igenom en folkomröstning för att låta alla DOT-ägare, viktade av insatser, ta det slutliga beslutet.

Hur säkras Polkadot-nätverket?

Polkadot använder NPoS (Nominated Proof of Stake) som överenskommelsemekanism, skapad med rollerna för validerare, samlare, fiskare och nominerare, för att maximera kedjesäkerheten.

Validerare säkrar nätverket genom att satsa DOT för att göra valideringsnoder och utföra full verifiering av reläkedjan. De validerar också Parachains och deltas i överenskommelsen med andra validerare för att komma fram till ett avtal om den sanna, delade statusen för nätverket och avvisar alla ogiltiga transaktioner. De lägger till nya block i reläkedjan och, genom utbyggnad, delar alla Parachains dess säkerhet och tar i gengäld emot stimulerande belöningar.

Polkadot-nätverket ger ut lika stora valideringsbelöningar till alla validerare, oavsett insats. Insatsbelöningar delas sedan ut pro rata till alla satsare, efter att valideringsbetalningen dragits av, vilket stimulerar en mer likvärdig insatsuppsättning av validerare.

Samlare hanterar en hel nodhistorik för reläkedjan och en hel nod för deras specifika Parachain. Samlare samlar in Parachain-transaktioner för att producera nya Parachain-blockkandidater för validerare att validera i den delade statusen för Polkadot-nätverket. En samlare kan inte fortsätta bygga block i en Parachain innan blockkandidaten de föreslagit för reläkedjevaliderarna har blivit validerad.

Samlare är också nyckeln till XCMP-meddelandena. Genom att vara hela noder i reläkedjan är de alla medvetna om varandra i form av åskådare. Detta gör det möjligt för dem att skicka meddelanden från Parachain A till Parachain B.

Fiskare är hela noder med Parachains, precis som samlare, men har en annan polisiär roll och övervakar samlarprocessen för att hitta ogiltiga transaktioner och rapportera dem till validerare. Om de visar sig ha rätt i en rapport belönas de, men riskerar att förlora sin obligatoriska rollinsats i reläkedjan, om de har fel.

Nominerare är aktiva ägare av DOT-mynt, som inte vill ta sig an kostnaden och ansvaret för andra roller i nätverket, men ändå hjälpa till att säkra reläkedjan, genom att satsa DOT och välja bra validerare, i utbyte mot en del av insatsbelöningarna. Detta stimulerar ökat deltagande i nätverkssäkerheten och noggrant validerarval, då både validerare och nominerare blir avskurna och förlora en procentandel av sina satsade DOT, om valideraren inte sköter sig (går offline, attackerar nätverket eller kör modifierade program).

Hur använder man Polkadot?

Polkadot har olika användningsområden för olika enheter och individer. Det ger en alternativ, decentraliserad betalningsmetod utan ingripande från centrala myndigheter och mellanhänder och låter dig ha kontroll över dina egna pengar.

 DOT kan också användas för spekulationer och investeringar, eller som ett alternativ till dyra och långsamma internationella överföringar. Den kan också bidra till ett alternativt finansiellt system för de hundratals miljoner människor som har tillgång till smartphones men inte ett bankkonto, vi introducerar också en ny möjlighet för inkomstgenerering eller -komplettering genom DOT-satsning. 

Polkadot tillhandahåller en interoperabel, skalbar, säker och decentraliserad plattform som eliminerar flaskhalsarna hos legatsblockkedjor och deras höga transaktionsavgifter samt öppnar upp användningsområden för projekt som jobbar med defi, orakel, digitala samlarobjekt, spel, IoT, integritet, korskedjelösningar med mera.

Hur väljer man en Polkadot-plånbok?

Typen av DOT-plånbok du väljer kommer bero på vad du vill använda den till och hur mycket du behöver ha i den.

Hårdvaruplånböcker, eller kalla plånböcker, är det säkraste lagringsalternativet för kryptovaluta, med offlinelagring och -backup. Ledger är idag den enda alternativet för hårdvaruplånböcker för DOT och används tillsammans med den officiella Polkadot-JS webbplånboken. Hårdvaruplånböcker kan ha en större inlärningskurva och är ett dyrare alternativ dock. Därför passar de bättre för att lagra större mängd DOT och för mer erfarna användare.

Mjukvaruplånböcker är ett annat alternativ och är gratis och enkla att använda. De kan laddas ner som smartphone- eller skrivbordsapp och kan vara låsta eller öppna. Med låsta plånböcker hanteras och uppbackas de privata nycklarna av tjänsteleverantören. Öppna plånböcker använder säkra element på din enhet för att förvara de privata nycklarna. Även om de är bekväma ses de som mindre säkra än hårdvaruplånböcker och passar för mindre summor DOT eller nybörjare.

Online-/webbplånböcker och börsmarknader är också gratis och lättanvända och tillgängliga flera enheter med webbläsare. De ses om ”varma plånböcker” och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvarualternativen dock. Eftersom du får förlita dig på plattformen för att hantera dina DOT, bör du välja en tjänst med gott rykte och meriter om säkerhet. De passar därför för att hålla mindre summor eller för mer erfarna frekventa börsanvändare.

Polkadot-JS är den officiella webbplånboken för Polkadot, vilken jobbar i din internetläsare och låter dig skicka, ta emot och lagra DOT och mynt i Polkadots ekosystem, likväl som delta i satsningar och omröstningar. Den passar nog dock bäst för avancerade användare.

Polkadot-insats

Du kanske har ett DOT-konto och vill tjäna DOT-belöningar genom insatser. Du kan göra detta som validerare, men det kräver en nod som körs 24/7, vilket betyder att det passar bara för avancerade användare som har den tekniska kunskapen och hårdvaran som krävs för att köra en nod. Annars kan du fortfarande tjäna DOT genom att nominera en eller flera validerare.

Genom att göra det blir du en nominerare av ditt val av nominerare. Du måste välja validerare noggrant, då de blir avstängda och du förlorar en del av den satsade DOT:en, om de missköter sig. Dock, om de följer nätverkets regler, kan du ta del av en pro rata i insatsbelöningarna de genererar.

Under tiden som dina DOT är satsade på att nominera en validerare är de låsta. Du kan ta emot ny DOT på ditt konto, men du kan inte göra insatser som validerare eller föra över DOT från ditt konto. Du kan avnominera när du vill för att sluta satsa dina tillgångar. Dock finns en upplåsningsperiod på 28 dagar i Polkadot, innan låsta tillgångar kan föras över efter att ha begärt en upplåsningstransaktion.

Satsare kan låsa DOT-mynt och nominera validerare genom Polkadot-JS användargränssnitt, eller Command-Line-gränssnittet, vilka båda passar bättre för avancerade användare. Alternativt kan satsare tycka det är mer bekvämt att använda en börsplattform som tar hand om insatsprocessen åt dig, även om belöningarna kan vara mindre än vid direkt nominering.

polkadot icon
Polkadot dot
0 0%

Polkadot-bankomater

Kryptobankomater är en bekväm och bekant valutakiosk där användare kan köpa och sälja krypto för kontanter eller med betalkort och är en tilläggstjänst för handlare som har dem i sina butiker. En del maskiner är enkelriktade och erbjuder bara inköp. Andra är dubbelriktade och möjliggör även försäljning av krypto. Då Polkadot är del av en ny generation digitala tillgångar erbjuder inte alla kryptobankomater DOT-tjänster för tillfället, även om det nog kommer läggas till som prioritet.

Kunder kan använda befintliga plånböcker eller skapa en genom bankomaten. Oavsett om du köper eller säljer DOT så se till att du får ett kvitto från maskinen, ifall problem uppstår.

Även om de kan vara ett dyrt alternativ när det kommer till avgifter, jämfört med motsvarigheter online, bör konkurrens och fortsatt godkännande dra ner avgifterna, tack vare cirka 14 000 kryptobankomater världen över.

Poängen

Polkadots revolutionerande design introducerar ett multikedjenätverk, löser skalningsproblemen och höga avgifter som hindrat tidigare generationer blockkedjeteknologi, utan att offra säkerheten eller decentraliseringen.

Dess blockkedja av nästa generationen är kapabel att leverera en helt decentraliserad webb, kontrollerad av dess användarbas med stimulerade insatshållare, NPoS-överenskommelse och styre inom kedjan. Den kopplar samman privata kedjor, öppna nätverk, orakel och applikationer och tänder nya användningsområden genom parallell bearbetning, poolad säkerhet, kompatibla framverk, korskedjemeddelanden och bryggad anslutning.

Långt ifrån det ”nästa Ethereum”, en ”Ethereum-dödare” eller konkurrent till andra nätverk, avslår Polkadot tanken att det bara ska finnas en blockkedja. Det levererar en ny era av interoperabilitet över kedjor, kompletterar det större kryptoekosystemet med en hub och en uttalad arkitekturstil som ökar användningen av web3, snarare än serien med fristående protokoll som fanns innan, väl demonstrerad av det växande antalet projekt och utvecklare som bygger ut Polkadot-ekosystemet.

Vanliga frågor om Polkadot

Hur köper man Polkadot (DOT)?

Det finns tre huvudsakliga metoder för att köpa DOT:

Kryptobörser, som Kriptomat, tillhandahåller en plattform där du kan registrera dig och skapa ett konto, lägga till din betalningsmetod och köpa Polkadot.

Kryptobankomater erbjuder ett annat alternativ där du väljer en bankomat på en lämplig plats, lägger till din plånboksinformation eller skapar en plånbok, verifierar din identitet och köper DOT.

Alternativt kan du dra fördel av lokala kryptoförsäljare eller peer-to-peer-tjänster online för att växla kontanter eller banköverföringar mot DOT.

Hur säljer man Polkadot (DOT)?

Precis som det finns flera metoder för att köpa DOT, finns samma alternativ för att sälja DOT: använd en börsplattform online, som Kriptomat, kryptobankomater eller via lokala kryptoköpare eller peer-to-peer-tjänster online.

Polkadot-pris (DOT)?

Flera faktorer påverkar Polkadot-priset däribland börsernas in- och utflöde, känslor, tekniska och grundläggande utvecklingar, nyhetscykeln och den generella ekonomiska miljön.

I slutändan bestäms priset vid ett tillfälle av det totala köpandet och säljandet från miljontals deltagare jorden runt. Du kan hålla dig uppdaterad om de senaste prisändringarna och nyheter genom kryptobörser som Kriptomat, eller en av de många andra kryptovalutatjänsterna.

Det aktuella Polkadot-priset är loading EUR.

Polkadots 24-timmars handelsvolym är loading EUR. Polkadot rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading Polkadot i omlopp.

Registrera dig nu för att påbörja resan in i Polkadots och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!