Vad är Flow (FLOW)?

Flow är ett blockkedjebaserat, decentraliserat ekosystem och en plattform med skalningslösningar för interaktiva upplevelser, decentraliserade applikationsprojekt och blockkedjebaserade spel. Flow-nätverket fokuserar på att skapa en skalbar miljö och arkitektur för snabba transaktioner utan flaskhalsar för att skapa en miljö för icke-utbytbara mynt, Dapps och spel. NFT kan skapas och handlas med, liksom andra kryptovalutor, med den avgörande skillnaden att varje NFT är unik och har olika pris, varför NFT är samlarobjekt.

Flow har dess egna projekt på nätverket, NPA Top Shot, och när NFT-marknaden exploderar kan Flow få en växande popularitet. Flow erbjuder uppgraderbara smarta kontrakt som kan patchas in för att fixa buggar på sekunder och är ett enkelt sätt för att bygga Dapps och skapa NFT, med Flows programmeringsspråk Cadence.

Flow löser skalbarhetsproblem upptäckta på Ethereum-plattformen, utan att använda skärvning, istället för att ta hjälp av det effektiva Proof of Stake-protokollet. Det är så Flow möjliggör de smidiga operationerna och minimerar flaskhalsarna på nätverket, för Dapps och blockkedjespel såsom CryptoKitties.

Hur fungerar Flow?

Flow använder Proof of Stake-protokollet för att få skalbarhet utan att använda skärvning, vilket är en vanlig skalningsteknik för att öka nätverkskapacitet och -hastighet. Flow delar ut arbetet på nätverket till noderna som stöder systemet, där olika noder får olika uppgifter, baserat på deras tekniska kapacitet. Ett ökat blockkedjegenomflöde fås genom att separera icke-bestämmande processer (tex skapa block av transaktioner) från bestämmande processer (tex utförande av blocktransaktioner).

För att minska överflödig ansträngning använder Flow en arkitektur för flera roller och flera noder. För att kunna skala upp hela nätverket på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt, bryter Flow ner valideringsprocessen till fyra roller och delar ut olika uppgifter till olika typer av noder. För att öka effektiviteten delar noderna på uppgifterna och deltar i valideringen av alla transaktioner på nätverket. De fyra nodtyperna är samlarnoder, överenskommelsenoder, utförandenoder och verifieringsnoder.

Vilka grundade Flow? (Flows historia)

Flow-projektet grundades av Dapper Labs, samma team som utvecklade CryptoKitties, ett av de populäraste blockkedjespelen på Ethereum. CryptoKitties blev väldigt populärt och fortsätter dra till sig blockkedjeentusiaster och blockkedjebaserade samlarobjekts fans.

När antalet användare ökade visade sig Ethereum ha problem med skalbarheten, så CryptoKitties löste problemen med operationer, varför Dapper Labs-teamet bestämde sig för att skapa en skalbar blockkedjeplattform som skulle ge en högfungerande miljö för Dapps och spel, såsom CryptoKitties och Flow.

Flow lanserades 2020 som ett Proof of Stake-protokoll som låter utvecklare skapa, använda och handla med NFT, likväl som att utveckla Dapps och blockkedjebaserade spel på plattformen. Grundaren av Flow är även Dapper Labs chefstekniker, Dieter Shirley.

flowFlow Omvandlare

Räkna ut priset

EUR
swap
FLOW

Vad gör Flow unikt?

Flow-nätverket är ett unikt projekt som erbjuder en högskalig miljö för utvecklare som är intresserade av att skapa och använda NFT, vilket har ökat i popularitet på senaste tiden. Flows arkitektur låter utvecklare bygga applikationer och kryptovalutaspel på plattformen, utan problem såsom flaskhalsar.

Flow delar ut information och arbete på nätverket till olika noder, uppdelade i roller, så att delningen möjliggör skalning och ett effektivt ekosystem för blockkedjeutvecklare. Flow kan vara en unik möjlighet för investerare som tror på potentialen hos NFT och blockkedjeapplikationer. Tack vare den effektiva arkitekturen möjliggör Flow snabbt slutförande av transaktioner och operationer på kedjan.

Vad ger Flow värde?

Utvecklare kan skapa egna applikationer på Flow-nätverket, vilket ger projektet dess verkliga värde som bestäms av dess tekniska kapacitet och teknologi. Utvecklare kan integrera FLOW-mynt i applikationerna och spelen, där FLOW kan verka som huvudvalutan för betalningar och belöningar. Utvecklare kan också använda Flow-nätverket för att skapa egna mynt som kan användas i applikationerna och handlas med som NFT.

Flows marknadsvärde påverkas av en rad olika faktorer som kan få FLOW-priset att förändras. Några faktorer är användbarhet, NFT-marknadens popularitet, uppgraderingar, utvecklingar, myndigheternas intresse och andra viktiga nyheter och händelser. Det verkliga värdet, som sällan matchar marknadspriset, bestäms av teknologin, teknisk kapacitet, funktionalitet och användningsområden. Marknadspriset för Flow har frekventa förändringar i värde på grund av den insabila kryptovalutamarknaden.

Hur många Flow-mynt finns i omlopp?

För tillfället finns loading FLOW i omlopp, av totalt loading FLOW. 1,25 miljarder FLOW skapades i starten, men tillgången har sedan dess ökat, så Flow använder inflation för att betala valideringsbelöningar till satsare. Dock har Flow ett tak på pengainflation för att undvika urvattning av FLOW-myntens värde. Nya mynt används för att kompensera för skillnaden mellan transaktionsavgifterna och den garanterade betalningen till validerare, vilket innebär att inflationskursen kommer minska mot 0% medan transaktionsavgifterna ökar.

Genom att multiplicera antalet FLOW-mynt i omlopp, med det aktuella marknadspriset kan vi bestämma projektets marknadsvärde. Marknadsvärdet rankar kryptovalutor mot deras konkurrenter och bidrar till att bestämma marknadsdominans, efterfrågan och popularitet. 

Annan teknisk information

Flow delar upp nätverkets arkitektur genom att använda flera noder med flera roller, som kan arbeta parallellt med alla transaktioner på olika nivåer av valideringsprocessen. Som tidigare nämnt kallas noderna samlarnoder, överenskommelsenoder, utförandenoder och verifieringsnoder.

Samlarnoder ser till att nätverkets anslutning fungerar för Dapps och ger stöd för infomationstillgänglighet för applikationer hostade på Flow-nätverket. Överenskommelsenoder har rollen att bestämma i vilken ordning transaktioner ska valideras, medan utförandenoder kan delta i beslutsfattande och istället tillhandahålla datorkraft för att genomföra transaktioner. Verifieringsnoder dubbelkollar informationen från utförandenoderna innan de validerar transaktionerna och därmed slutför valideringsprocessen.

Cadence är plattformens programmeringsspråk som används för att skapa smarta kontrakt i nätverket.

Hur säkras Flow-nätverket?

Flow-nätverket använder Proof of Stake-protokollet och delar upp arkitekturen i fyra steg för validering, så varje nod har en egen förutbestämd uppgift och behandlar bara en del av informationen i en fleruppgifts- multinodsmiljö. Tack vare denna mekanism är transaktioner och operationer på nätverket effektivare och på grund av att valideringsprocessen är uppdelad och informationen sprids ut på flera noder säkras även Flow-nätverket.

Nätverket förlitar sig på noder för validering och säkerhet, men använder även ”Human-Readable Security” för att skydda nätverkets användare från ondsinta applikationer.

Flow-teamet utvecklade en ny krypteringsteknik, kallad ”Specialized Proofs of Confidential Knowledge”. SPoCK innebär att bevisare kan visa att de har tillgång till viss konfidentiell information utan att avslöja vad den informationen är. Varje SPoCK är specialiserad och kan inte kopieras av någon annan.

Hur använder man Flow?

Flow kan användas som en skalbar miljö för att skapa och bygga Dapps och NFT. Utvecklare kan också använda FLOW som huvudsaklig kryptovaluta i applikationerna, eller skapa egna kryptovalutor och mynt.

Alla aktiviteter i Flow-nätverket kräver en mindre summa FLOW, såsom att skapa ett användarkonto eller lagra tillgångar. Projekt som byggs på Flow-blockkedjan kan välja att använda FLOW i sina appar för peer-to-peer-betalningar, laddning av tjänster eller betala belöningar.

FLOW kan satsas för att säkra nätverket och får insatsbelöningar. Ägare kan antingen bli valideringsnod eller satsa sina mynt på en annan valideringsnod.

Det finns planer för fler användningsområden för FLOW när nätverket har mognat, såsom säkerhet för sekundära mynt, pant för datalagring och deltagande i styret.

FLOW kan också handlas med på kryptomarknaden där börshandlare kan göra vinst baserad på skillnaden mellan köp- och säljpriset.

Hur väljer man en Flow-plånbok?

För användare med större FLOW-saldon är det bästa valet att använda en hårdvaruplånbok, såsom Ledger Nano S som ger stöd för FLOW med toppklassig säkerhet för dina tillgångar. Dessa ger den bästa säkerheten men brukar vara dyrare och behöver mer teknisk kunskap.

Förutom att använda en hårdvaruplånbok kan du också lagra dina FLOW i den officiella Flow-plånboken, som har betalningsgränssnitt för flera tillgångar, så att du kan ta emot och genomföra betalningar, liksom handla med FLOW direkt från plånboken. Ett annat alternativ är Dapper-plånboken skapad av FLOW-teamet.

Mjukvaruplånböcker är ett annat alternativ och är gratis och enkla att använda. De kan laddas ner som smartphone- eller skrivbordsapp och kan vara låsta eller öppna. Med låsta plånböcker hanteras och uppbackas de privata nycklarna av tjänsteleverantören. Öppna plånböcker använder säkra element på din enhet för att förvara de privata nycklarna. Även om de är bekväma ses de som mindre säkra än hårdvaruplånböcker och passar för mindre summor FLOW eller nybörjare.

Online- eller webbplånböcker är också gratis och enkla att använda och tillgängliga från flertalet enheter via webbläsaren. De ses dock som heta plånböcker och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvarualternativ. Eftersom du behöver lita på plattformen att hantera dina FLOW bör du välja en tjänst med gott rykte och dokumentation för säkerheten. Därför passar de bäst för att lagra mindre summor kryptovaluta och för de som genomför mer frekventa byten.

Kriptomat erbjuder en säker lagringslösning som låter dig både spara och handla med dina FLOW-mynt utan krångel. Att ha dina FLOW hos Kriptomat ger dig högskalig säkerhet och användarvänlig funktionalitet.

Köpa och sälja FLOW, eller byta dem mot annan kryptovaluta, görs på några ögonblick när du väljer vår säkra plattform som lagringslösning.

flow icon
Flow flow
0 0%

Flows Proof of Stake

FLOW använder Proof of Stake-protokollet som en effektiv överenskommelsemekanism. PoS kräver mindre datorkraft och betydligt mindre energi än Proof of Work-mekanismen, vilken stöder gruvdrift för validering av transaktioner och skapa nya block. Tack vare det smarta användandet av PoS och utdelningen av information på noder, med delade uppgifter, är Flow skalbart, decentraliserat och säkert.

Sammanfattning

Flow har som mål att ge effektiva lösningar för skalning för att utvecklare ska kunna skapa och bygga applikationer och NFT på Flow-nätverket. Tack vare effektiv skalning och snabba valideringar är Flow ett av de senaste och mest lovande projekten som rör NFT-marknadens potental och utvecklingen av blockkedjebaserade spel.

Med växande popularitet för NFT och Dapps har Flow chansen att rankas som ett av blockkedjenätverken i toppen av denna typ. 

Gå med i kryptorevolutionen och påbörja din Flow-resa idag

Flow FAQ

Vad är Cadence?

Cadence är ett källorienterat programmeringsspråk för utveckling i Flow-blockkedjan. Det är designat att se till att koden är säker, tydlig och lättillgänglig.

Vad är ”Flow Playground”?

”Playground” är inlärningsmiljön där Flow-utvecklare kan experimentera. Alla kan lära sig grunderna i blockkedjeprogrammering, skapa egna digitala tillgångar, prägla NFT och bygga en egen marknadsplats.

Hur köper man Flow?

Om du undrar över hur man köper Flow, kommer du bli glad att veta att det går snabbt och enkelt att köpa Flow hos Kriptomat, med en rad olika betalningsmetoder att tillgå.

Hur säljer man Flow?

Om du redan äger FLOW och har den i en Kriptomat-plånbok kan du enkelt sälja den genom att navigera rätt på sidan och välja den önskade betalningsmetoden.

Flow-pris

Flow-priset utsätts för frekventa förändringar, delvis på grund av instabiliteten på kryptovalutamarknaden. En mängd olika faktorer kan påverka priset för Flow, varför Flow kan ha radikala prisförändringar och trendvändningar under kort tid. Du kan se Flows livepris hos Kriptomat.

Liksom traditionella faktorer, såsom marknadens känslor, flödet av kryptovaluta på börserna och den generella ekonomin, kan FLOW-priset också påverkas av dess dynamiska inflationskurs och antalet projekt som bygger på Flow-blockkedjan.

Det aktuella FLOW-priset är loading EUR.

FLOW:s 24-timmars handelsvolym är loading EUR. FLOW rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading i omlopp och den maximala tillgången är loading.

Registrera dig nu för att påbörja resan in i Flows och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!