Kaj je Flow (FLOW)? 

Flow je decentraliziran blockchain ekosistem in platforma, ki ponuja rešitve za skaliranje v svetu interaktivnih izkušenj, decentralizih aplikacij in blockchain iger. Omrećje Flow zagotavlja skalabilno okolje in arhitekturo za hitre transakcije brez zastojev in tako ustvarja ugodno okolje za nezamenljive žetone, Dappse in kripto igre. NFT žetone je mogoče ustvariti in z njimi trgovati tako kot z drugimi kriptovalutami, bistvena razlika pa je v tem, da je vsak NFT edinstven in ima  drugačno ceno, zato so NFT žetoni znani kot zbirateljski predmeti. 

Flow ima v omrežju svoj projekt, NBA Top Shot, in ker so NFT igre trenutno v  razcvetu, bi lahko tudi Flow doživel naraščajočo priljubljenost. Flow ponuja  nadgradljive pametne pogodbe, ki jih je mogoče popraviti in tako odpraviti morebitne  napake, prav tako pa ponuja tudi le nekajsekundno dokončnost, ter enostaven način  gradnje Dappsov in ustvarjanja NFT-jev s Flowovim preprostim programskim jezikom  Cadence. 

Flow rešuje težave s skalabilnostjo s katerimi se sooča Ethereum brez uporabe  shardinga, namesto česar uporablja učinkovit Proof of Stake protokol. Tako Flow  omogoča nemoteno delovanje in zmanjšuje preobremenitve v omrežju za Dappse in  blockchain igre kot je CryptoKitties. 

Kako deluje Flow? 

Flow zagotavlja skalabilnost z uporabo Proof of Stake protokola namesto shardinga,  kar je običajna tehnika skaliranja za povečanje hitrosti in zmogljivosti omrežja. Delo v  

omrežju se porazdeli med vozlišča, ki podpirajo sistem, pri čemer so različnim  vozliščem dodeljene različne naloge, odvisno od njihove tehnične zmogljivosti.  Povečana prepustnost blockchaina se doseže z ločevanjem nedeterminističnih  

procesov (npr. oblikovanje transakcij v blok) od determinističnih (npr. izvrševanje  tega bloka transakcij). 

Za zmanjšanje odvečnega dela uporablja Flow arhitekturo z več funkcijami in več vozlišči. Učinkovito in cenovno ugodno skaliranje celotnega omrežja je omogočeno s  postopkom potrjevanja, razdeljenega na štiri vloge, pri čemer se različne naloge  razdelijo na različne vrste vozlišč. Za povečanje učinkovitosti si vozlišča razdelijo  naloge in sodelujejo pri potrjevanju vsake transakcije v omrežju. Obstajajo štiri vrsta  vozlišč: vozlišča za zbiranje, vozlišča za soglasje, vozlišča za izvrševanje in vozlišča  za verificiranje. 

flowFlow kalkulator

Izračunaj ceno

EUR
swap
FLOW
 

Kdo so ustanovitelji Flowa? (Zgodovina FLOW) 

Flow je ustanovilo podjetje Dapper Labs, torej ista ekipa, ki je razvila eno izmed  najbolj priljubljenih Dappsov in blockchain iger, ki gostujejo na Ethereumu –  CryptoKitties. CryptoKitties je doživela veliko priljubljenost in še vedno privablja  navdušence nad blockchainom in ljubitelje zbirateljskih blockchain predmetov. 

Z naraščajočim številom uporabnikov se je izkazalo, da ima Ethereum težave s  skalabilnostjo, zato se je CryptoKitties soočal s težavami pri delovanju. Ekipa Dapper  Labs se je odločila ustvariti skalabilno blockchain platformo, ki bo omogočala visoko  funkcionalno okolje za Dappse in igre, kot je CryptoKitties – tako je nastal Flow. 

Flow je začel delovati leta 2020 kot Proof of Stake protokol, ki razvijalcem na  platformi omogoča ustvarjanje, uporabo in trgovanje z NFT-ji, prav tako pa tudi  razvoj Dappsov in blockchain iger. Ustanovitelj Flowa je tudi glavni tehnični direktor  podjetja Dapper Labs, Dieter Shirley. 

V čem je Flow edinstven? 

Flow omrežje je edinstven projekt, ki ponuja visoko skalabilno okolje za razvijalce, ki  želijo ustvarjati in uporabljati vse bolj priljubljene NFT-je. Arhitektura omrežja  omogoča, da razvijalci na platformi gradijo aplikacije in kripto igre, brez da bi se  soočali s težavami kot je prezasedenost. 

Flow podatke in delo v omrežju porazdeli med različna vozlišča, ki so ločena po  svojih vlogah, tako da distribucija omogoča skaliranje in učinkovit ekosistem za  blockchain razvijalce. Flow je lahko edinstvena priložnost za vlagatelje, ki verjamejo  

v potencial NFT-jev in blockchain aplikacij. Zaradi učinkovite arhitekture Flow  omogoča hitro dokončnost transakcij in operacij na verigi.  

Kaj določa vrednost Flow? 

Razvijalci lahko v omrežju Flow ustvarjajo lastne aplikacije, kar projektu daje  notranjo vrednost, ki jo določata njegova tehnična zmogljivost in tehnologija.  Razvijalci lahko FLOW žetone vključijo v svoje aplikacije in igre, kjer lahko FLOW  deluje kot glavna valuta za plačila in nagrade. Razvijalci lahko omrežje Flow  uporabijo tudi za ustvarjanje lastnih žetonov, ki se lahko uporabljajo v njihovih  aplikacijah in s katerimi se lahko trguje kot z NFT-ji.  

Na tržno vrednost Flow vplivajo številni specifični dejavniki, zaradi katerih se lahko  cena žetona FLOW spremeni. Nekateri od teh dejavnikov so uporabnost,  priljubljenost NFT trga, nadgradnje, razvoj, zanimanje institucij, ter druge pomembne  novice in dogodki. Notranjo vrednost, ki se pogosto ne ujema s tržno ceno, določa  spekter tehnologije, tehnična zmogljivost, funkcionalnosti in primeri uporabe. Tržna  cena Flow se zaradi visoke volatilnosti trga kriptovalut pogosto spreminja. 

Koliko Flow (FLOW) žetonov je v obtoku?  

Trenutno je v obtoku loading FLOW žetonov, od skupne ponudbe [live-max supply] FLOW žetonov. Na začetku je bilo ustvarjenih 1,25 milijarde FLOW žetonov,  vendar se je ponudba od takrat povečala, saj Flow za izplačilo nagrad validatorjem  uporablja inflacijo. Vendar je Flow omejil denarno inflacijo, da bi tako preprečil  razvodenje vrednosti žetona FLOW. Novi žetoni se uporabljajo za kritje razlike med  provizijami za transakcije in zajamčenim plačilom za potrjevalce, kar pomeni, da se  bo stopnja inflacije s povečevanjem provizij za transakcije zmanjševala proti 0 %. 

Število FLOW žetonov v obtoku, pomnoženo s trenutno tržno ceno žetona FLOW, je  enako tržni kapitalizaciji Flow. Tržna kapitalizacija razvršča kriptovaluto v primerjavi z  drugimi kriptovalutami in določa njen tržni delež. 

Drugi tehnični podatki 

Flow razdeli arhitektuto omrežja z uporabo več vozlišč, ki imajo različne vloge in ki  lahko istočasno delujejo na vseh transakcijah v različnih fazah potrjevalnega  postopka. Kot smo že omenili, so vozlišča štirih vrst: vozlišča za zbiranje, vozlišča za  soglasje, vozlišča za izvrševanje in vozlišča za verificiranje. 

Vozlišča za zbiranje zagotavljajo primerno povezljivost omrežja za Dappse, prav tako  pa podpirajo razpoložljivost podatkov za aplikacije, ki gostujejo v Flow omrežju.  Vozlišča za soglasje imajo vlogo odločanja o vrstnem redu potrjevanja transakcij,  medtem ko vozlišča za izvrševanje ne morejo sodelovati pri sprejemanju odločitev,  temveč zagotavljajo računsko moč za izvrševanje transakcij. Vozlišča za verificiranje  pred potrditvijo transakcij dvakrat preverijo informacije, ki jih predložijo vozlišča za  izvrševanje in tako zaključijo postopek potrjevanja. 

Cadence je programski jezik na platformi, ki se uporablja za ustvarjanje pametnih  pogodb v omrežju. 

 

Kako je Flow omrežje zavarovano? 

Omrežje Flow uporablja Proof of Stake protokol in svojo arhitekturo pri potrjevanju  deli na štiri stopnje, tako da vsako vozlišče obdela le del podatkov. Zaradi tega  mehanizma so transakcije in operacije v omrežju učinkovitejše, zaradi razdelitve  postopka potrjevanja in porazdelitve podatkov med več vozlišč v omrežju pa je Flow  tudi bolje zavarovan. 

Omrežje se pri potrjevanju in varnosti zanaša na vozlišča, uporablja pa tudi Human Readable Security za zaščito uporabnikov omrežja pred zlonamernimi aplikacijami. 

Ekipa Flow je razvila novo kriptografsko tehniko, imenovano Specialized Proofs of  Confidential Knowledge (SPoCK). SPoCK pomeni, da lahko dokazovalci dokažejo,  da imajo dostop do določenega zaupnega znanja, brez da bi razkrili podrobnosti za  kaj gre. Vsak SPoCK je specializiran in ga drug dokazovalec ne more kopirati. 

Kako uporabljati Flow? 

Flow se lahko uporablja kot skalabilno okolje za ustvarjanje in gradnjo Dapps in NFT jev. Razvijalci lahko FLOW uporabljajo tudi kot glavno kriptovaluto v svojih  aplikacijah, lahko pa izdelajo svoje kriptovalute in žetone. 

Za vsako dejavnost v omrežju Flow je potrebna majhna količina FLOW, na primer za  ustvarjanje novega uporabniškega računa ali shranjevanje sredstev. Projekti,  zgrajeni na Flow blockchainu, se lahko odločijo, da bodo v svojih aplikacijah  uporabljali FLOW za peer-to-peer plačila, zaračunavanje storitev ali izplačevanje  nagrad. 

V zameno za nagrade je FLOW mogoče vložiti in tako pomagati pri zavarovanju  omrežja. Imetniki žetona lahko postanejo validacijsko vozlišče ali zastavijo svoje  žetone v drugem validacijskem vozlišču. 

Ko bo omrežje dozorelo, so načrtovani dodatni primeri uporabe FLOW, kot so  zavarovanje za sekundarne žetone, depozit za shranjevanje podatkov in sodelovanje  pri upravljanju.  

S FLOW je mogoče tudi trgovati na trgu kriptovalut, kjer lahko trgovci ustvarijo  dobiček na podlagi razlike med nakupno in prodajno ceno. 

Kako izbrati denarnico za Flow? 

Za uporabnike, ki imajo več FLOW premoženja, je morda najboljše izbrati hardwaew  oz. strojno denarnico, kot je Ledger Nano S, ki podpira FLOW in vašim sredstvom  nudi vrhunsko varnost. Strojne denarnice so sicer najbolj varne, vendar so običajno  dražje in zahtevajo več tehničnega znanja.  

Poleg strojne denarnice lahko svoje FLOW kovance hranite tudi v uradni Flow  denarnici, ki ima plačilne prehode za več sredstev, tako da lahko neposredno iz  svoje denarnice prejemate in izvajate plačila, ter trgujete s FLOW kovanci. Druga  možnost je Dapper denarnica, ki jo je ustvarila ekipa FLOW. 

Software oz. programske denarnice so še ena možnost, ki je brezplačna in  enostavna za uporabo. Prenesete jih lahko kot aplikacije za pametne telefone ali  namizne računalnike in so lahko skrbniške ali ne. Pri skrbniških denarnicah zasebne  ključe v vašem imenu upravlja in varnostno kopira ponudnik storitev. Pri denarnicah  brez skrbništva se za shranjevanje zasebnih ključev uporabljajo varni elementi v vaši  napravi. Čeprav so priročne, veljajo za manj varne kot strojne denarnice in so morda  primernejše za manjše količine FLOW ali bolj začetne uporabnike. 

Tudi online denarnice oz. spletne denarnice so brezplačne in enostavne za uporabo,  dostopne pa so z več naprav prek spletnega brskalnika. Vendar pa veljajo za vroče  denarnice in so lahko manj varne kot strojne ali programske alternative. Ker platformi  verjetno zaupate upravljanje svojih FLOW kovancev, morate izbrati ugledno storitev  z izkušnjami na področju varnosti in hrambe. Kot take so najbolj primerne za hrambo  manjših količin kriptovalut ali za tiste, ki pogosteje trgujejo.  

Kriptomat ponuja varno rešitev za shranjevanje, ki vam omogoča, da brez težav  hranite in trgujete s svojimi FLOW žetoni. Shranjevanje vaših FLOW žetonov s  Kriptomatom vam zagotavlja visoko kvalitetno varnost in uporabniku prijazno  funkcionalnost.  

Če za svojo rešitev shranjevanja kriptovalut izberete našo varno platformo, sta  nakup in prodaja FLOW ali zamenjava za katerokoli drugo kriptovaluto opravljena v  nekaj trenutkih.  

flow icon
Flow flow
0 0%
 

Flow Proof of Stake  

FLOW kot učinkovit mehanizem soglasja uporablja protokol Proof of Stake. PoS  protokol zahteva manj računske moči in bistveno manj energije kot Proof of Work  mehanizem, ki podpira rudarske operacije za potrjevanje transakcij in ustvarjanje  

novih blokov. Zaradi premišljene uporabe PoS in porazdelitve podatkov po vozliščih  z razdeljenimi nalogami je Flow skalabilen, decentraliziran in varen. 

Zaključek 

Cilj omrežja Flow je razvvoj učinkovitih in uspešnih rešitev za skaliranje, ki bodo  razvijalcem omogočile ustvarjanje in gradnjo aplikacij in NFT-jev na vrh omrežja.  Zaradi učinkovitega skaliranja in hitrega potrjevanja je Flow eden najnovejših in  najvidnejših projektov, ki izkoriščajo potencial NFT trga in razvoja blockchain iger. 

Ker priljubljenost NFT-jev in Dapps narašča, ima Flow možnost, da se uvrsti med  najboljša blockchain omrežja te vrste. 

Pridružite se kripto revoluciji in začnite svojo pot v Flow še danes. 

Flow: pogosto zastavljena vprašanja 

Kaj je Cadence? 

Cadence je resource-orientiran programski jezik za razvoj na Flow blockchainu.  Zasnovan je tako, da zagotavlja, da je koda varna, zanesljiva, jasna in dostopna. 

Kaj je Flow Playground? 

Playground je učno okolje, v katerem lahko Flow razvijalci eksperimentirajo. Vsakdo  se lahko nauči osnov programiranja blockchainov, ustvari svoje digitalno  premoženje, izkoplje NFT in zgradi svojo tržnico. 

Kako kupiti Flow?

Če se sprašujete  kako kupiti Flow, vas bo razveselilo, da je nakup Flow pri  Kriptomatu hiter in preprost, saj je na voljo vrsta plačilnih metod. 

Kako prodati Flow? 

Če že imate FLOW žetone shranjene v denarnici na Kriptomatu, jih lahko preprosto  prodate z navigacijo po vmesniku in izbiro želene možnosti plačila. 

Flow cena 

Flow cena se pogosto spreminja, deloma zaradi volatilnosti trga kriptovalut. Na ceno  lahko vplivajo številni dejavniki, zato lahko Flow v precej kratkem obdobju doživi  korenite spremembe cene in obrate trendov. Trenutno ceno Flow lahko preverite na  Kriptomatu. 

Poleg tradicionalnih dejavnikov kot so razpoloženje na trgu, pretok kriptovalut na  borzah in gospodarstvo na splošno, lahko na ceno Flow vplivata tudi dinamična  stopnja inflacije in število projektov, ki se gradijo na Flow blockchainu.

Trenutna FLOW cena je loading EUR

24-urni obseg trgovanje z žetonom FLOW je loading EUR. FLOW je trenutno na  mestu vseh kriptovalut po skupni tržni kapitalizaciji, s tržno kapitalizacijo  loading EUR. Ponudba žetonov v obtoku znaša loading, maksimalna zaloga  pa je loading.

Registrirajte se zdaj in začnite svoje potovanje v svet kriptovalute Flow in ostalih kriptovalut z Kriptomatom!

Če imate kakršne koli težave ali vprašanja, se obrnite na našo ekipo za podporo uporabnikom. Vedno smo vam na voljo!