Är du intresserad av kryptovalutor, men aldrig riktigt utforskat ämnet djupare? Inga bekymmer, i denna artikel så kommer vi förklara alla nödvändiga grunder.

Vi kommer att börja med den enkla frågan, vad är kryptovaluta? Och sedan delar vi upp ämnet i mindre, enklare delar av information. För att bättre förstå, så måste vi klargöra vad koncept som digitala valutor, blockchain, decentralisering och kryptografi.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vad är Krypto valutor?

Till att börja med, låt oss svara på denna fundamentala fråga med en mer generell förklaring.

Kryptovalutor är digitala (eller virtuella) valutor som använder kryptografi – en teknik som används för säker (krypterad) kommunikation. På grund av denna säkerhetsfunktion, så är dem flesta kryptovalutor nästan omöjliga att förfalska, även om deras säkerhet är beroende av flera andra faktorer. De flesta kryptovalutor har decentraliserade system som är baserade på blockchain teknologi. Detta är en offentlig journal över transaktioner, som underhålls och uppdateras av tusentals människor (brytare) över hela världen. Alla transaktioner är anonyma men är tillgängliga för offentligheten.

I den ovanstående paragrafen så använde vi oss utav flera uttryck som du kanske är främmande för dig, så vi kommer att förklara dem i dem efterföljande kapitlen.

 

Kryptovalutor: Vad är virtuella pengar?

Kryptovalutor är digitala valutor. Dem existerar enbart i datorer, så det finns inga fysiska sedlar eller mynt i systemet.

Virtuella pengar kan antingen vara centraliserade, då dem har en central kontrollpunkt över pengatillströmningen, eller decentraliserat, då kontrollen över pengarna kan komma från flera olika källor. Kryptovalutor tillhör den andra kategorin.

 

Kryptovalutor: Vad är kryptologi?

Kryptovalutor används till att omvandla transaktions data. En av dem mest kända krypto grafisk kommu apparaterna är Enigma, som användes under andra världskriget.

Dock så hade Enigma ett fel, vilket är anledningen till att dem allierade lyckades finna en lösning för att avkoda Enigma´s meddelanden, medans den kryptografi som används i kryptovalutor fortfarande är omöjlig att avkoda. Eller så är fallet i alla fall just nu, dock så förväntas det att det kommer att förbli så för en lång tid framöver, så länge inte et oförutsett hopp i beräkningskraft inträffar. Kvantumdatorer är ofta nämnda som en utav dem kandidater som kan störa modern kryptografi, men dem är fortfarande experimentella.

Det kan också kallas för kryptografi av offentliga och privata nycklar. Denna teknologi tillåter identifiering av ett par av kryptografiska nycklar: en privat nyckel och en offentlig.

 

Kryptovalutor: Vad är decentralisering?

Kryptovalutor är decentraliserade eftersom systemen fungerar utan en central bank eller en ensam administratör. Värdet och tillströmningen av denna valuta regleras av användarna själva. På sätt och vis, så är det en valuta som verkligen tillhör folket.

För att förstå hur Bitcoin fungerar, så är det grundläggande att förstå vad ett decentraliserat nätverk är. Konceptet decentralisering har vi förklarat ovanför, men vi kan titta på det från en annan synvinkel. När du besöker din web-browser och går till ”www.google.com”, så startar din dator en konversation med Googles servrar. Browsern visar sedan dig olika sökresultat. Om Googles servrar var otillgängliga av någon anledning, så skulle det vara omöjligt för dig

I ett decentraliserat system, så kan vi undvika sådana problem.

Dem grundläggande egenskaperna av kryptovalutor är att dem icke är utfärdade av någon central auktoritet, vilket gör dem nästan immuna mot ingripande och manipulation av staten.

 

Kryptovalutor: Vad är Blockchain?

En blockkedja är en form av distribuerad teknologi som är både transparent och oföränderlig. Det är en journal som sparar all transaktions data offentligt. För att en transaktion ska bli inspelad, så måste majoriteten av nätverket nå en konsensus. I och med det, så samtycker nätverket att transaktionen är giltig.

Låt oss förklara det med ett exempel. Har du någonsin skickat en digital fil (en semesterbild) till en vän eller familj via email? Om du har det, ska skapade du ständigt en digital kopia av filen. Du kan nog förstå varför det inte vore optimalt om du kunde göra samma sak med digitala pengar.

Digitala filers själva natur gör att det inte är svårt att duplicera dem obegränsat. Filmskapare och musiker har stått inför dessa problem enda sedan tillkomsten av internet och peer-to-peer teknologi.

In den finansiella världen, så kallas problemet med duplikation Double-spending´s problemet. Hur eliminerar du möjligheten att skapa nya pengar ur ingenting?

Det är här som blockchain teknologin kommer i spel i och med att det möjliggör distribution istället för duplikation.

Vi har diskuterat detta mer i detalj in våran artikel om blockchain teknologi.

Blockchain är, därigenom, en lösning på double-spending problemet. Transaktioner kan inte bli duplicerade, vilket omöjliggör skapandet av nya mynt ut ur ingenting.

 

Kryptovalutor: Vad är Brytning?

Brytning är ett distribuerat konsensus-system. När någon vill göra en transaktion, nås alla användare i det decentraliserade nätverket en kopia av denna transaktion. Alla medlemmar av nätverket måste bekräfta transaktionen, därigenom reducera eller till och med eliminera möjligheten av bedrägeri.

Många människor runt hela jordklotet är involverade i underhållet av nätverket. Brytning är en term som används till att validera transaktioner som väntar på att bli inkluderade i systemet.

Det är på detta sätt en kronologisk ordning av transaktioner uppnås i blockkedjan. För att bli bekräftad, så måste transaktionen bli paketerat i ett block, vilket måste vara i överensstämmelse med stränga krypterings regler som också är verifierade och validerade av brytarna (miners) på nätverket. Ingen centraliserad stats auktoritet är involverad in processen. Det är på detta sätt neutraliteten av Bitcoin skyddas.

Låt oss göra en snabb jämförelse med det traditionella elektroniska penga-systemet. När du gör en kreditkorts betalning, så måste utfärdaren (typ MasterCard) verifiera och notera transaktionen.

Processen av att skapa nya kryptovalutor kallas för brytning, då det har många paralleller med brytningen av guld. I båda fallen, så är hårt jobb och stora mängder energi inblandat i att skapa en värdefull produkt.

I huvudsak, så skapar Bitcoin brytare faktiskt nya Bitcoins som en belöning för att ha investerat stora mängder av datakraft till att underhålla och skydda nätverket!

 

Hur man använder och lagrar kryptovalutor

Kryptovalutor existerar bara I digital form, så det skulle vara enkelt att tro att betala med dem skulle vara likadant som med kredit och debet kort. Initialt så kanske det också ser ut så, men i själva fallet så fungerar det olika i bakgrunden.

Kryptovalutor existerar bara i blockkedjan, och dess användare får tillgång till sina mynt via så kallade offentliga och privata nycklar. Kryptovalutor är inte sparade på endast en plats i form av en fil (i den ovanstående stycket ”vad är blockchain” identifierade vi en brist på digitala filer).

Du kan föreställa dig att blockchain fungerar likt email. För att kunna ta emot email från andra, så måste du först dela med dig av din email adress till dem. Kryptovalutor fungerar likadant, men du måste först dela med dig av din offentliga nyckel (plånboks adress). Du måste kunna ditt lösenord för att komma åt dina email meddelanden. Kryptovalutor fungerar likadant, men istället för lösenord så måste du kunna din privata nyckel.

Krypto plånboken består alltid av två delar. Den första delen är den offentliga adressen till plånboken, som du kan dela till andra utan att oroa dig. Den andra delen är den privata nyckeln så du aldrig får avslöja.

Den privata nyckeln används till att kryptera transaktioner, samtidigt som den offentliga nyckeln används för att avkryptera. Detta är anledningen till att det är mycket viktigt att den privata nyckeln hålls säker, och varför vi säger att ägaren av den privata nyckeln också är ägaren av plånboken. Den offentliga nyckeln är menad för att delas med tredje parter och meddelar att det är du som är ägaren till adressen.

Det är därför du kan dela offentliga nycklar med andra, medans din privata nyckel måste hållas hemlig.

 

Kryptovalutornas korta historia

Låt oss ta en titt på kryptovalutornas hittills korta historia. Den har nära samband med utvecklandet av Bitcoin, i och med att det var världens första kryptovaluta.

 

(-2008) Åren innan Bitcoin

Innan Bitcoins skapelse, så fanns det en hel del exempel på uppkopplade digitala valutor, men ingen lyckas med att etablera sig som seriösa. Två exempel av sådana valutor är B-Money och Bit Gold, men som aldrig riktigt lyckades ta sig ur utvecklingsfasen.

 

(2008) Satoshi Nakamoto och Bitcoin

I Augusti 2008 så registreras domänen Bitcoin.org och är fortfarande hemsidan till världens mest kända kryptovaluta. Den 31 Oktober samma år, publicerar antingen en person eller en organisation under pseudonymen Satoshi Nakamoto en vetenskapligt uppsats under titeln, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Uppsatsen presenterade konceptet Blockchain teknologi, och Bitcoin beskrivs som en digital resurs och ett open-source system. Detta betyder att ingen äger det, och alla kan ta del utav programmet och utveckla det.

Det finns idag många myter och teroier kring Satoshi Nakatomo´s identitet i och med att den är forfarande är okänd. Och med största sannolikhet fortsätter den att vara det.

 

(2009) Krypto brytningens gryning

Bitcoin mjukvaran blev tillgänglig för offentligheten för första gången under tidigt 2009, och Satoshi Nakamoto bröt de första 50 bitcoinsen, och därigenom startade historien of kryptobrytning. På den tiden så arbeta endast en liten grupp av programmerare och entusiaster med utvecklandet av vad få av dem förväntade sig skulle bli banbrytande teknologi.

 

(2010) De första framgångsrika transaktionerna

Under dess första år I livet, så var det svårt att tillskriva något riktigt värde till Bitcoin, i och med att det inte handlades med på stor skala. Till exempel. utvecklaren Gavin Andresen, köpte 10,000 Bitcoins för 50 $ och skapade en hemsida vid namn Bitcoin Faucet, där han bokstavligen gav bort Bitcoins för nöjes skull.

Det mest kända fallet från denna era kommer från Laszlo Hanyecz, en programmerare som köpte två pizzor för 10,000 Bitcoins. Detta antas vara den absolut första transaktionen av kryptovaluta. När Bitcoins var värda mest, så hade dessa två pizzor varit värde mer än 100 miljoner dollar. Men Laszlo ångrade aldrig sitt köp, han menar att det var ett kritiskt steg i utvecklandet av ekosystemet kring krypto.

I December 2010 så publicerade Satoshi Nakamoto sitt sista offentliga meddelande till ett populärt internet forum vid namn bitcointalk. Han skrev om några mindre detaljer angående den senaste versionen an mjukvaran. Han har hållit kontakt med ett par programmerare via email, men det finns inga spår av him efter April 2011. Det är mycket troligt att hans identitet förblir okänd.

 

(2011) Anländandet av nya kryptovalutor

Baserat på Blockchains banbrytande teknologi och på vingarna av deras relativa framgång, så började iden av decentraliserade valutor få dragningskraft. I och med detta så började dem första alternativa kryptovalutorna växa fram. Vi kallar dem för altcoins.

Dem flesta försökte förbättra Bitcoins protokoll genom saker som högre hastighet, anonymitet etc. Litecoin var en utav dem första altcoins, vilket är varför det kallades för silvret till bitcoins guld. Nuförtiden så finns det tusentals kryptovalutor.

 

(2013) Den första stora bubblan

I januari 2013, överskred Bitcoins pris 1,000 $ för första gången. Vilket var en viktigt milstople i Bitcoins historia, även om priset kort senare gick ner igen och sedan snart stagnerade i ungefär två år innan det lyckades stiga upp till dess högsta pris någonsin.

Under denna tid så förlorade Bitcoin stora förluster och det skrevs mycket negativa artiklar angåenda Bitcoin. Dock så sägs det att all publicitet är bra publicitet och Bitcoin dök plötsligt upp på offentlighetens och dem allra största mediernas radar.

Kryptovalutorna började växa ut ur sin barndom, men det var fortfarande ösäkert om de skulle överleva. Många av dem gjorde inte det.

 

(2014) Mt. Gox och turbulenta tider

I januari 2014, så blev den största Bitcoin marknaden Mt. Gox hackad. Bytet blev över 850,000 Bitcoins! Identiteterna bakom den ansvariga för den största stölden i Bitcoins historia är fortfarande oklara.

Kryptovalutor är baserade på anonymitet och decentralisering, så det är inte överraskande att dem är attraktiva för kriminella och dem som är skickliga inom teknologi och lätt kan dölja sina spår.

I November 2014, så plågades Bitcoin världen av ännu mer dålige nyheter, då Ross Ulbricht, grundaren till hemsidan Silk Road, blev dömd till livstids fängelse. Droger utgick för ungefär 70% av alla produkter sålda på hans hemsida, och alla transaktioner möjliggjordes av Bitcoin. Mång anser att Ulbricht blev anklagad utav felaktiga anledningar, då mycket av den bevisning som användes emot honom var kontroversiell, dock så är det chanserna till hans frigivning små.

 

(2015) Ethereum och boomen av altcoins

Ethereum projektet startades 2015, och många anser att det var det första användbara systemet som bygger på Bitcoins blockchain. Ethereum introducerade smarta kontrakt, ett intressant koncept som möjliggör transparenta kontrakt som utförs under precisa instruktioner. Filosofin kring smarta kontrakt har gett upphov till otaliga nya tokens som bygger på ERC20 standard och bor inuti Ethereums Blockchain.

 

(2016) Blommande ICO projekt

Ethereum’s popularity was marked by the emergence of projects that acquired start-up funds via crowdfunding. This type of funding in the crypto sphere is called an Initial Coin Offering (ICO). People were buying these coins and tokens on the basis of faith in the project and the belief that virtual tokens will acquire value when the planned project is realized.

Some countries (like China and some US states) banned such projects, or at least warned that in some cases they may be frauds or Ponzi schemes that are concealed as legitimate investments.

En stark indikering för hur Etherums populäritet, var dem många crowd funding projekt som samlade in start-up medel. Denna typ av finansiering kallas för Initial Coin Offering (ICO) inom krypto sfärer. Anledningen till att folk köpte dessa mynt och tokens var tron på att dessa virtuella tokens skulle förvärva riktigt värde i framtiden.

 

(2017) Bitcoin värde når 20.000 USD

Antalet offentliga handels plattformar steg gradvis, vilket förenklade både köpandet och säljandet av kryptovalutor. Därtill så gick ICO projekten in I sin guldålder.

Allt detta ledde till snabb ökning av ekosystemet. Denna nya teknologi, lovade stora vinster och det totala marknadsvärdet för kryptovalutor överskred 800 miljarder dollar i början av 2018. I praktiken så sålde alla kryptovalutor som smör.

 

(2018) Tillbaka till verkligeheten

Denna snabba ökning var icke hållbar, så det var inte speciellt överraskande att priserna började minska. Många projekt kollapsade, då dem var alldeles för ambitiösa för denna unga teknologi. Men det är viktigt att komma ihåg att våldsamma cykler är normalt för denna typ av unga, oerfarna marknad.

 

Slutsats

The world is increasingly digital and interconnected, and the cryptocurrencies play a very interesting role in all of this. Bitcoin and other cryptocurrencies represent one possible future of money, with some people predicting that it will radically change the global financial system.

Välden växer sig alltmer digital och sammankopplad, och kryptovalutor spelar en väldigt intressant roll i denna utveckling. Bitcoin och andra typer av kryptovalutor representerar en möjlig finansiell framtid, där vissa till och med anser att denna teknologi kommer att radikalt förändra det globala finansiella systemet.

Kryptovalutor har definitivt potentialen att förändra våra liv och hjälpa oss att återfå kontroll över våra medel, speciellt för människor i den tredje-världen, som inte har samma tillgång till banksystemet. Det finns många typer av kryptovalutor, och alla erbjuder olika lösningar på olika problem.

Lämna dina tankar och frågor i kommentars fältet nedanför!