Kaj je Helium (HNT)?

Helium je blockchain omrežje, ki povezuje IoT naprave. Tehnologija Helium omrežja omogoča komunikacijo med napravami, medtem ko sistem podatke pošilja po vozliščih omrežja. V Helium sistemu so omrežna vozlišča znana kot Hotspots. Hotspot-i zagotavljajo pokritost z javnim omrežjem in temeljijo na LoRaWAN. LoRaWAN omrežje je layer protokol, ki nadzira dostop do medijev in vključuje komponento v oblaku, s katero se lahko povežejo platforme kot je Helium.

Helium je eno največjih LoRaWAN omrežij z več kot 25 000 Hotspots vozlišči. Hotspoti združujejo moč LoRaWAN omrežja in blockchain rudarske naprave.

Helium je znan tudi kot “omrežje ljudi”, njegov cilj pa je pripraviti učinkovit in funkcionalen IoT za prihodnost, ter hkrati odpraviti težave in neustrezne rešitve. Ena največjih težav v IoT sektorju je zasebnost priljubljenih IoT središč kot sta Google ali Amazon. Zaradi decentralizacije in blockchain tehnologije, ki jo uporablja Helium, zasebnost pri povezovanju naprav v IoT kmalu ne bo več težava. 

Kako deluje Helium?

Helium si prizadeva ustvariti zanesljivo, decentralizirano in globalno omrežje za IoT naprave, ki se zanaša na skupnost HNT lastnikov. Omrežje sestavljajo vozlišča, t.i. Hotspots, ki jih upravljajo upravljalci vozlišč, ki so lastniki HNT žetonov. Z gostovanjem Hostpots-ov in upravljanjem vozlišč so uporabniki spodbujeni k sodelovanju pri funkcionalnosti omrežja.

WiFi že podpira IoT naprave. Vendar se pri podpori čim večjega števila različnih naprav pojavljajo pomisleki glede zasebnosti. Helium to vprašanje rešuje z uporabo decentralizirane arhitekture in mehanizma soglasja, ki omrežju omogoča 200-krat večjo pokritost v primerjavi z WiFi povezavo pri IoT.

heliumHelium kalkulator

Izračunaj ceno

Mehanizem soglasja, na katerem deluje omrežje, je znan kot “Proof of Coverage” oz. dokazilo o pokritosti in je odgovoren tudi za razdeljevanje nagrad HNT lastnikom in upravljalcem vozlišč. Uporabniki morajo za vzpostavitev Hotspots-ov na Helium spletnem mestu kupiti rudarsko napravo. Rudarji s povezovanjem v omrežje proizvajajo radijske frekvence, Proof of Coverage mehanizem pa potrjuje lokacije Hotspot-ov. 

Udeleženci omrežja imajo lahko eno od treh vlog, ki so ključne za delovanje omrežja: “Challenger” (izzivalec), “Transmitter” (oddajnik) ali “Witness” (priča). Nagrade, ki se razdelijo skozi sistem so prav tako odvisne od vloge v Hotspot omrežju.

Kdo je ustanovil Helium? (Helium zgodovina)

Helium je bil ustanovljen leta 2013, torej le nekaj let po nastanku Bitcoina, originalne kriptovalute. Helium je začel delovati pod okriljem podjetja Helium, Inc. in je na poti, da postane prvo globalno peer-to-peer brezžično omrežje, ki povezuje različne naprave in tvori Internet stvari, ki ga lahko uporablja kdorkoli po vsem svetu. 

Helium so soustanovili Amir Haleem, Sean Carey in Shawn Fanning. Projekt je v štirih ločenih krogih financiranja med letoma 2015 in 2019 zbral več kot 53 milijonov dolarjev. Omrežje je končno zaživelo leta 2019, njegov namen pa je bil rešiti pogosta vprašanja, opažena v IoT sektorju kot je zasebnost.

V čem je Helium edinstven?

Helium je poleg projeta IOTA (MIOTA) eden redkih blockchain projektov, ki se ukvarja z Internetom stvari. IOTA uporablja t.i “brezblokovno” tehnologijo in Tangle omrežje, preko katerega se naprave povežejo v IoT. Kot projekt je Helium edinstven, ker se osredotoča tudi na izboljšanje Interneta stvari, kot je zabeleženo v Proof of Coverage mehanizmu soglasja. PoC je edinstven mehanizem, ki je bil ustvarjen posebej za omrežje Helium. Mehanizem soglasja temelji na protokolu HoneyBadger Byzantine Fault Tolerance in omrežnim vozliščem omogoča, da dosežejo soglasje tudi ob različnih stopnjah povezav.

Poleg uporabe lastnega žetona HNT, omrežje Helium uporablja še en žeton, ki ga ni mogoče zamenjati, uporabniki pa ga lahko uporabijo za plačilo transakcijskih provizij – t.i. “Data Credits” oz. žeton podatkovnih kreditov.

Kaj določa Helium vrednost? 

Vrednost projekta Helium je odvisna od njegove uporabnosti, tehnične zmogljivosti, ustreznosti projekta in tehnologije. Notranjo vrednost Helium vidimo predvsem v njegovi uporabnosti in tehnologiji. Vendar se notranja in tržna vrednost HNT pogosto ne ujemata, predvsem zaradi volatilnosti trga kriptovalut.

Tržna vrednost Helium projekta je odvisna od množice različnih dejavnikov in se lahko iz trenutka v trenutek močno spremeni. Tržna vrednost HNT je podvržena volatilnosti na trgu in včasih nepredvidljivim obratom trendov, zato se realna vrednost projekta pogosto razlikuje od tržne cene HNT.

Koliko Helium (HNT) žetonov je v obtoku? 

Trenutno je v obtoku loading HNT žetonov od skupno loading HNT žetonov. Helium ima omejeno skupno ponudbno, HNT žetonov pa se ni izkopalo vnaprej. Čeprav se novi HNT rudarijo za nagrajevanje HotSpot-ov, je to uravnoteženo z HNT žetoni, ki se zažgejo v Burn-and-Mint Equilibrium žetonskem modelu, pri čemer se generirajo Data Credits. Stopnja inflacije se sčasoma zmanjšuje, kar zagotavlja, da skupna ponudba nikoli ne bo presegla 223 milijonov.

Število Helium (HNT) žetonov, pomnoženo s trenutno Helium ceno na trgu, je enako tržni kapitalizaciji. Tržna kapitalizacija opredeljuje položaj žetona HNT v primerjavi z drugimi kriptovalutami na trgu ter določa tudi njegov tržni delež in prevlado.

Drugi tehnični podatki

Helium omrežje temelji na edinstvenem mehanizmu soglasja, ki je bil razvit posebej za Helium protokol. Da bi v infrastrukturo omrežja vnesli funkcionalnost in decentralizacijo, Proof of Coverage mehanizem konsenza podpira tri različne vrste vozlišč oz. Hotspot-ov: izzivalce, oddajnike in priče.

Izzivalci ustvarjajo izzive v omrežju za potrjevanje radijskih frekvenc, ki se pojavijo enkrat na 240 blokov. Izziv nato pošljejo vozliščem oddajnikom, ki nato zahtevajo, da vozlišča priče v bližini vozlišča oddajnika potrdijo veljavnost izziva. Udeleženci omrežja lahko HNT zaslužijo tudi z gradnjo vozlišč in rudarjenjem.

Kako je Helium omrežje zavarovano? 

Helium omrežje je zavarovano z uporabo Proof of Coverage protokola, ki se zanaša na udeležence v omrežju, da z rudarjenjem omrežju zagotovijo stabilnost. Proof of Coverage je napredna oblika Proof of Work mehanizma, zato se omrežje pri zagotavljanju varnosti zanaša na rudarje.

Protokol je bil posebej razvit za zagotavljanje povezave tudi z majhno močjo, zato je rudarjenje omogočeno s preprosto napravo, ki jo lahko kupite pri podjetju Helium, in ki porabi 5W moči. Tako Helij doseže učinkovitost in olajša povezavo med napravami v omrežju Interneta stvari.

Kako uporabljati Helium? 

Helium se uporablja za enostavno povezovanje naprav v Internetu stvari, pri čemer porabi le malo energije, a z večjo učinkovitostjo in uspešnostjo. Helium omogoča tudi rudarjenje HNT žetonov in staking oz. vlaganje, tako da lahko uporabniki ustvarijo dobiček na podlagi sodelovanja v omrežju.

Uporabniki, ki želijo začeti sodelovati v Helium omrežju kot Hotspot vozlišče, lahko kupijo posebne naprave za rudarjenje, ki so na voljo na uradni sletni strani projekta in na podlagi svojega sodelovanja zaslužijo nagrade. Nagrade se razdelijo v HNT. HNT je mogoče prodati na trgu kriptovalut in jih uporabiti za ustvarjanje neprenosljivih Data Credits žetonov.

Helium ustvarja edinstveno infrastrukturo za povsem novo brezžično gospodarstvo, ki ga krepi decentralizacija, od tod tudi ime “omrežje ljudstva”.

Kako izbrati denarnico za Helium? 

Helium ekipa razvijalcev priporoča Helium App, digitalno denarnico za HNT, ki podpira operacijska sistema Android in iOS ter omogoča povezovanje in nastavitev Hotspot vozlišč. Denarnica Command Line Interface Wallet je še ena digitalna rešitev za shranjevanje, ki zagotavlja varno okolje za HNT. Command Line denarnica je namenjena bolj tehnično podkovanim uporabnikom, zato začetnikom priporočamo uporabo Helium aplikacije.

Obstaja tudi veliko drugih mest, kamor lahko shranite HNT žetone, izbira denarnice pa bo verjetno odvisna od tega, za kaj jo želite uporabljati in koliko žetonov boste shranili. 

Hardware oz. strojne ali hladne denarnice kot sta Ledger ali Trezor, zagotavljajo najvarnejšo možnost za shranjevanje z offline shranjevanjem in varnostnim kopiranjem. Vendar pa lahko zahtevajo več tehničnega znanja in so dražja možnost. Kot take so morda primernejše za shranjevanje večjih količin HNT in za bolj izkušene uporabnike.

Druga možnost so software oz. programske denarnice, ki so brezplačne in enostavne za uporabo. Na voljo so za prenos kot aplikacije za pametne telefone ali namizne računalnike in so lahko skrbniške ali ne-skrbniške. Pri skrbniških denarnicah zasebne ključe v vašem imenu upravlja in varnostno kopira ponudnik storitev. Pri denarnicah brez skrbništva se za shranjevanje zasebnih ključev uporabljajo varni elementi v vaši napravi. Čeprav so priročne, veljajo za manj varne kot strojne denarnice in so morda primernejše za manjše količine HNT ali bolj začetne uporabnike.

Online ali spletne denarnice so prav tako brezplačne in enostavne za uporabo, hkrati pa so dostopne z več naprav prek spletnega brskalnika. Vendar pa veljajo za vroče denarnice in so lahko manj varne kot strojne ali programske alternative. Ker platformi verjetno zaupate upravljanje svojih HNT žetonov, morate izbrati ugledno storitev z izkušnjami na področju varnosti in hrambe. Kot take so najprimernejše za hrambo manjših količin kriptovalut ali za tiste, ki s svojimi kripto sredstvi pogosteje trgujejo.

Kriptomat ponuja varno rešitev za shranjevanje, ki vam omogoča, da brez težav hranite in trgujete s svojimi HNT žetoni. Shranjevanje HNT pri Kriptomatu vam zagotavlja visoko kvalitetno varnost in uporabniku prijazno funkcionalnost. 

Če za svojo rešitev shranjevanja kriptovalut izberete našo varno platfromo, sta nakup in prodaja HNT ali zamenjava za katerokoli drugo kriptovaluto opravljena v nekaj trenutkih. 

helium icon
Helium hnt
0 0%

Helium rudarjenje

Helium se ne zanaša na tradicionalni Proof of Work mehanizem, temveč je odvisen od rudarjev, ki stabilizirajo in zavarujejo omrežje. Helium uporablja napredno različico Proof of Work protokola, ki temelji na BFT in od rudarjev zahteva, da potrdijo brezžično pokritost, ki jo ustvarjajo vozlišča Hotspots.

Čeprav se Helium zanaša na rudarjenje, se njegov sistem razlikuje od tradicionalnih platform, ki so odvisne od rudarjev, kot je Bitcoin. Sistem rudarjenja, ki ga uporablja Helium, omogoča hitrejše delo za neodvisno delujoče skupine rudarjev, kadar so v neposredni bližini. Naprave za rudarjenje morajo biti še vedno med seboj oddaljene vsaj 300 metrov.

Zaključek

Helium revolucionarizira način uporabe blockchain tehnologije za povezovanje naprav na Internet stvari, pri čemer spobduja udeležence omrežja k sodelovanju. Zahvaljujoč posebej zasnovanim napravam za rudarjenje, ki uporabnikom omogočajo učinkovitejše rudarjenje z manjšo porabo energije, lahko uporabniki za podporo in varovanje omrežja zaslužijo nagrade v obliki HNT.

Ker postaja potreba po povezovanju naprav V Internet stvari vse pomembnejša, bi lahko Helium zasedel uporabno mesto v globalnem omrežju IoT naprav. Z dragoceno tehnologijo, ki uporabnikom omogoča enostavno ustvarjanje in distribucijo radijskih frekvenc za brezžične naprave, si Helium zasluži ime “Omrežje ljudi”.

Pridružite se kripto revoluciji in začnite svoje Helium potovanje še danes!

Helium : pogosto zastavljena vprašanja

Kaj so Data Credits?

To so neprenosljivi žetoni, ki so edina valuta za plačevanje omrežnih operacij. Poleg plačila transakcijskih provizij na blockchainu, se lahko uporabljajo za prenos bajtov podatkov prek Helium LongFi sistema. Data Credits žetone je mogoče ustvariti samo z zažiganjem HNT.

Kako lahko postanem validator?

Za zavarovanje omrežja je potrebnih vsaj 100 vozlišč validatorjev, vsako vozlišče pa mora vložiti 10.000 HNT. V zameno prejmejo validatorji 6 % vseh HNT nagrad za delo skupine za doseganje soglasja. Če udeleženci prenehajo biti validatorji, traja približno pet mesecev, da se jim znesek vložka vrne.

Kako kupiti Helium? 

Nakup HNT žetonov je čisto preprost – samo obiščite Kriptomatovo kako kupiti Helium stran in izberite želen način plačilla. 

Kako prodati Helium?

Če že imate HNT žetone shranjene v Kriptomativi denarnici, jih lahko preprosto prodate z navigaicjo po vmesniku in izbiro želene možnosti plačila. 

Helium cena

Helium cena se nenehno spreminja in je odvisna od pogostih sprememb na trgu kriptovalut, ki jih večinoma pozroča volatilnost. Helium ceno v realnem času lahko spremljate na Kriptomatu. 

Poleg tradicionalnih dejavnikov, kot so razpoloženje na trgu, pretok sredstev na borzah in gospodarstvo na splošno, na HNT ceno vplivata tudi povpraševanje po podatkovnih kreditih (Data credits) in število ljudi, ki uporablja Helium blockchain. 

Helium cena v realnem času je loading EUR.

24-urni obseg trgovanja s HNT je loading EUR. HNT je trenutno na mestu vseh kriptovalut po tržni kapitalizaciji, s tržno kapitalizacijo loading EUR. Ponudba HNT žetonov v obtoku znaša loading HNT, maksimalna ponudba pa je omejena na loading HNT.

Registrirajte se zdaj in začnite svoje potovanje v svet kriptovalute Helium in ostalih kriptovalut z Kriptomatom!

Če imate kakršne koli težave ali vprašanja, se obrnite na našo ekipo za podporo uporabnikom. Vedno smo vam na voljo!