Mis on Algorand (ALGO)?

Algorand on detsentraliseeritud avatud lähtekoodiga võrk, mis kasutab ainulaadset Proof-of-Stake mehhanismi, et hõlbustada kahetasandilist arhitektuuri ja võimaldada detsentraliseerimise, skaleeritavuse ja turvalisuse funktsionaalset kooseksisteerimist. Skaleeritavuse, turvalisuse ja detsentraliseerituse saavutamine ühes plokiahela võrgus on enamiku krüptoraha projektide jaoks keeruline ülesanne. Algorandi eesmärk on võimaldada täielikku detsentraliseerimist koos tipptasemel turvalisuse ja skaleerimisega, saavutades samal ajal kiiruse 1000 tehingut sekundis ja kiire plokkide lõpule viimise.

Algorand käivitati 2019. aastal kui üks viimaseid silmapaistvaid projekte plokiahela sektoris, mille eesmärk on luua alus tekkivatele ja olemasolevatele ettevõtetele detsentraliseeritud majanduses. ALGO on Algorandi süsteemi esmane krüptoraha ja selle eesmärk on toetada detsentraliseeritud majandust ja võimaldada selles võrdset osalemist. Algorandis osalejad saavad ALGOga nautida koheseid tehinguid ja teenida preemiaid. Süsteemi aluseks on ALGO omanikud ja ALGO plokitootjad, st sõlmede jooksutajad.

Algorandi kasutajad saavad kasutada nutikaid lepinguid, et luua uusi tokeneid ja detsentraliseeritud rakendusi (Dapps). Algorand pakub alternatiivi Ethereumi nutikate lepingute funktsioonidele, pakkudes samal ajal tõhusamat skaleerimist Pure Proof-of-Stake’i abil. Algorand Standard Asset (ASA) funktsiooniga saavad kasutajad võtta võrgus kasutusele uusi tokeneid või kanda olemasolevad varad Algorandi ökosüsteemi ja liituda Algorandi detsentraliseeritud majandusega.

Kuidas Algorand töötab?

Algorandi võrk saavutab turvalisuse, skaleeritavuse ja detsentraliseerituse kõik ühes kohas, kasutades Pure Proof-of-Stake konsensusmehhanismi, mis kasutab Byzantine’i lepinguprotokolli. Tänu sellele protokollile on isegi siis, kui mõni sõlmpunkt satub ohtu, võrgustiku osalejatele kuuluvad stake’tud ALGO saldod kaitstud automaatselt loodud unikaalsete võtmetega.

algorandAlgorand kalkulaator

Arvuta hind

Võrk on kaitstud Pure Proof-of-Stake protokolli abil ja sõltub süsteemist, mis võimaldab ainult enamikku ALGO vahenditest omavatel kasutajatel tegeleda pahatahtliku tegevusega, mis võib ohustada teiste kasutajate ja võrgu turvalisust. Kuigi mõnedel kasutajatel võib olla selline võim, põhineb süsteem siiski võrgustikus osalejate kaasvastutusel. Juhul kui enamusomanik otsustab tegeleda pahatahtliku tegevusega, väheneb ALGO väärtus ja kasutajate vahendid devalveeruvad, mistõttu pahatahtlik tegevus ei tasu end ära.

Tänu tõhusale skaleerimisele on ALGO tehingud lõplikud ja kohesed, kusjuures ühe sekundiga on võimalik töödelda 1000 tehingut. Kogupakkumine on piiratud, et reguleerida pakkumist ja lisada detsentraliseeritud majandusele inflatsioonivastane mehhanism. Kõik koguvarus olemasolevad ALGOd on vermitud tekkimisel ja neid jagatakse ALGOde omanikele ja võrguosalistele iga uue loodud plokiga. Plokiahelas hoiustamise probleem on Algorandi süsteemis lahendatud, sest iga uus kasutaja hakkab võrgu hoiustamises osalema kohe, kui ta liitub detsentraliseeritud majandusega. Nende funktsioonide ja protokollide kasutamisega hõlbustab Algorand kahetasandilist detsentraliseeritud võrku, millel on mitmekesine kasulikkus.

Kes on Algorandi asutajad?

Algorand (ALGO) loodi kogenud krüptograafiaeksperdi Silvio Micali poolt, kes on Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) professor. Silvio Micali lõi paljud tuntud krüptograafilised tehnoloogiad, mida kasutatakse mõnes tipp-plokiahela projektis, näiteks Cardanos. Micali lõi koostöös teistega nullteadmiste tõendid, kontrollitavad juhuslikud funktsioonid ja muud krüptograafilised protokollid ning on selles valdkonnas töötanud alates 1980. aastast. 

Algorand asutati 2017. aastal Micali poolt ja seda toetab Algorand Foundation, mille eesmärk on lahendada kolmikprobleem, mis kimbutab paljusid plokiahela võrgustikke – skaleerimise, detsentraliseerimise ja turvalisuse probleemid. Idee oli luua piirideta majandus. Nagu enamik altcoine, loodi ka Algorand, et lahendada Bitcoini puudusi. Kuna Micali uuris 2015. aastal Bitcoini, otsustas ta luua omaenda plokiahela võrgu, mis võimaldaks tõhusamat skaleerimist, turvalisust ja täielikku detsentraliseerimist. Pärast 2 aastat kestnud süsteemi testimist käivitati lõpuks Algorand.

2019. aastal oli Algorandi testvõrk osalemiseks avatud, kuid peavõrgu käivitamine järgnes varsti pärast seda.

Mis teeb Algorandi ainulaadseks?

Algorandi teeb ainulaadseks selle originaalne lähenemine, mis võimaldab turvalisust, skaleerimist ja detsentraliseerimist üheaegselt samas plokiahelas. Selle tulemusena võimaldab Algorand kiiremaid tehinguid, mis võimaldavad töödelda umbes 1000 tehingut ühe sekundi jooksul, ning Dappide sujuvat loomist, arendamist ja kasutuselevõttu.

Kasutajad saavad luua ja kasutusele võtta oma tokeneid nii, et võrgustikus osalejad ehitavad detsentraliseeritud majandust koos erinevate rakenduste ja krüptovaradega. Pure Proof-of-Stake’i kasutamise kaudu tagab Algorand, et kõik võrgu kasutajad saavad osaleda võrgu juhtimises ja et kõik võrgu kasutajad, sealhulgas sõlmede jooksutajad ja ALGO omanikud, saavad oma osaluse eest tasu. Tänu ainulaadsetele omadustele ja uudsele tehnoloogiale on Algorandist saamas üks suurimaid detsentraliseeritud majandusi ja üks kiireimaid plokiahelavõrke.

Mis annab Algorandile väärtuse?

Algorand on väärtuslik tänu oma tehnoloogiale ja funktsioonidele, samuti vastuvõtmisele, võrgu kasulikkusele ja muudele konkreetsetele teguritele, mis võivad mõjutada Algorandi väärtust ja turuhinda.

Üks teguritest, mis annab Algorandile väärtuse, on selle piiratud pakkumine. Algorandil on piiratud varu 10 miljardit ALGOt, mis vermiti Algorandi loomisel. Neid vahendeid jagatakse osalemispreemiatena sõlmede jooksutajatele, lõppkasutajatele toetustena ja Algorand Foundationile.

Algorandi turuväärtus määratakse kindlaks ostu- ja müügitegevuse, turutrendide ja muude konkreetsete tegurite kaudu, mis võivad ALGO hinda mõjutada.

Kui palju Algorand (ALGO) münte on ringluses?

Piiratud pakkumise 10 miljardist ALGOst on ringluses vähem kui kolmandik. Ringluses olevate ALGOde arv on 2021. aasta mai seisuga 3,038 miljardit. Kui maksimaalne varu on ammendunud, ei looda rohkem uusi ALGO münte. Olemasolev 10 miljardi ALGO mündi maksimaalne varu on vermitud kohe alguses. Piiratud pakkumine toimib inflatsioonivastase mehhanismina, nagu ka Bitcoini puhul.

Muud tehnilised andmed

Tänu Pure Proof-of-Stake’ile ja Micali enda loodud süsteemiprotokollile kavandab Algorand sisenemist detsentraliseeritud rahandusse, mis on plokiahelas kiiresti kasvav sektor. Kuna süsteem tugineb eelmainitud protokollile, nõuab see vähem arvutusvõimsust, et tõestada omandiõigust rahaliste vahendite üle.

Süsteem on loodud nii, et see talub mõningaid pahatahtlikke kasutajaid, kui enamik stake’ijatest töötab õiguspäraselt finantsökosüsteemi kasuks. Süsteem suudab tänu Pure Proof-of-Stake’i kasutamisele suurendada tehingute arvu sekundis. Kasutajad valitakse juhuslikult välja ja neile pakutakse võimalust kirjutada tehing uude plokki, nii et võrgus osalemine on võrdselt kättesaadav kõigile kasutajatele. Osalejate valimise tõenäosus on kooskõlas stake’tud ALGO väärtusega.

Kuidas on Algorandi võrk turvatud?

 Algorandi plokiahel on kaitstud Pure Proof-of-Stake’i kasutamisega, kus ainult kasutajad, kes on stake’nud enamuse ALGOst, saavad proovida pahatahtlikku tegevust. Võrk automatiseerib sallivuse mitme pahatahtliku kasutaja suhtes seni, kuni enamik kasutajaid on ausad ja töötavad Algorandi plokiahela kasuks. 

Isegi kui pahatahtlikul kasutajal oleks suurem osa ALGOst, oleks seetõttu süsteem ohustatud ja sellega koos väheneks ALGO väärtus, mis omakorda kahjustaks pahatahtliku kasutaja valduses olevate vahendite väärtust.

Kuidas kasutada Algorandi?

Algorandit kasutatakse võrgustikuna detsentraliseeritud rakenduste loomiseks arukate lepingute abil. Algorand saavutab skaleeritavuse, turvalisuse ja detsentraliseerituse ühes plokiahelas, nii et kasutajad saavad nautida kiire lõplikkuse ja koheste tehingute eeliseid. Algorandi plokiahela eesmärk on saada detsentraliseeritud rahanduse lahutamatuks osaks ning võimaldada kasutajatele ja arendajatele täiuslikult skaleeruvat keskkonda. Võrgus kasutatakse ALGOt kui peamist krüptot. Algorandi (ALGO) saab kasutada maksete saatmiseks, Dappide loomiseks, staking’us osalemiseks ja sellega saab ka turul kaubelda.

Kuidas valida Algorand rahakotti?

Algorandi (ALGO) saab hoiustada sihtasutuse poolt välja lastud ametlikus rahakotis Algorand Wallet, samas kui ALGO salvestamiseks, saatmiseks ja vastuvõtmiseks on mitmeid teisi võimalusi.

Riistvaralised rahakotid (hardware wallets) ehk külmad rahakotid (cold wallets), nagu Ledger ja Trezor, pakuvad võrguühenduseta salvestamise ja varundamise abil kõige turvalisemat võimalust. Riistvaralised rahakotid võivad vajada natuke rohkem õppimist ja on siiski kallim variant. Sellisena võivad need paremini sobida suurema koguse ALGO hoidmiseks kogenumate kasutajate jaoks.

Teine võimalus on tarkvara rahakotid, mis on tasuta ja hõlpsasti kasutatavad. Neid saab alla laadida nutitelefoni- või lauaarvutirakendustena ning need võivad olla hallatavad (custodial) või mittehallatavad (non-custodial). Hallatavate rahakottide puhul haldab ja varundab privaatvõtmeid teie nimel teenusepakkuja. Mittehallatavate rahakottide puhul kasutatakse privaatvõtmete säilitamiseks teie seadmes olevaid turvalisi elemente. Kuigi need on mugavad, peetakse neid vähem turvalisteks kui riistvara rahakotte ja need võivad sobida paremini väiksema koguse ALGOde või algajate kasutajate jaoks. Populaarsete mobiilsete rahakottide hulgas on Algorand Core Wallet, kuid ka MyALGO rahakott on Algorandi kasutajate seas populaarne valik

Veebipõhised rahakotid on samuti tasuta ja hõlpsasti kasutatavad ning neile on võimalik veebibrauseri abil ligi pääseda mitmest seadmest. Neid nimetatakse kuumadeks rahakottideks ja need võivad olla vähem turvalised kui riist- või tarkvaralised alternatiivid. Kuna Te peate usaldama oma ALGO tokenid platvormile haldamiseks, siis peaksite valima usaldusväärse teenuse, millel on head kogemused turvalisuse ja hoidmise alal. Sellisena sobivad need kõige paremini väiksemate summade hoidmiseks või kogenumatele sagedastele kauplejatele.

 Kriptomat pakub turvalist hoiustamislahendust, mis võimaldab teil ALGO tokeneid ilma probleemideta nii hoiustada kui ka nendega kaubelda. ALGO hoiustamine Kriptomatis pakub kõrgema klassi turvalisust ja kasutajasõbralikke funktsioone. 

ALGO ostmine ja müümine või nende vahetamine mõne muu krüptovaluuta vastu toimub vaid hetkega, kui valite meie turvalise platvormi oma hoiustamise lahenduseks.

Algorand Proof of Stake

Algorandi ei saa kaevandada, kuna kogu ALGO müntide varu on vermitud kohe alguses. Selle asemel kasutab Algorandi plokiahel Proof-of-Stake’i, mis on loodud Algorandi asutaja ja looja poolt. Proof-of-Stake tarbib vähem arvutuslikku energiat kui Proof-of-Work ja tugineb ALGO stake’misele, et võrk saaks korralikult toimida.

algorand icon
Algorand algo
0 0%

Kokkuvõte

Algorand pakub täiuslikku keskkonda arendajatele ja Dapp’ide kasutajatele tänu PoS-i nutikale kasutamisele, mis võimaldab skaleerimist, turvalisust ja täielikku detsentraliseerimist. Kuna tegemist on suhteliselt uue projektiga, millel on uudne tehnoloogia, peab Algorand veel näitama oma täielikku potentsiaali ja võimet integreeruda detsentraliseeritud rahandusse.

Algorand pakub suurepärast alternatiivi arendajatele, kes saavad oma tokenid üle viia Algorandi plokiahelasse või kasutada võrgu nutilepingute funktsioone uute tokenite ja detsentraliseeritud rakenduste loomiseks. Võimega töödelda 1000 tehingut sekundis on Algorand kindlasti üks kiireimaid plokiahela võrgustikke turul.

Algorand KKK

Kas Algorand on ostmist väärt?

Algorand on üks uusimaid ja silmapaistvamaid krüpto- ja plokiahela projekte turul. Hoolimata oma volatiilsusest võib Algorandist saada üsna väärtuslik vara, arvestades selle piiratud pakkumist, tehnilisi omadusi ja skaleerimisvõimet.

Kuidas osta Algorandi?

Kui te olete mõelnud kuidas osta Algorandi, siis on teil hea teada, et see on üsna lihtne. ALGO ostmine on sama lihtne kui külastada Kriptomatis kuidas osta Algorandi lehekülge ja valida oma eelistatud makseviis.

Kuidas müüa Algorandi?

Kui olete juba ALGO omanik ja hoiate seda Kriptomati vahetusrahakotis, saate seda hõlpsasti müüa, navigeerides liideses ja valides soovitud makseviisi.

Algorand hind

Algorand hind muutub pidevalt, kuna see sõltub mitmetest teguritest, mis võivad mõjutada selle turuväärtust. Nende hulka kuuluvad paljud traditsioonilised tegurid, nagu projektiuudised ja arengud, turusentiment, krüptoraha voog börsidel ja majandus üldiselt. Tõenäoliselt on üheks teguriks ka Algorandi ökosüsteemi kasv.

Praegune Algorandi (ALGO) hind on loading EUR.

ALGO 24-tunnine kauplemismaht on loading EUR. ALGO on praegu kõigi krüptovaluutade seas turukapitalisatsiooni järgi . kohal turuväärtusega loading EUR. Selle ringluses olev kogus on [live-suplly] ALGOt.

Registreeruge kohe, et alustada oma teekonda Algorandi ja krüptovaluutade maailma Kriptomatiga!

Kui Teil tekib probleeme või kui Teil on üldse küsimusi, pöörduge palun meie klienditoe meeskonna poole. Oleme alati siin, et aidata!