Какво е Algorand (ALGO)?

Algorand е децентрализирана мрежа с отворен код, която използва уникален механизъм тип доказателство за залог, който улеснява двуслойната архитектура и позволява функционално съжителство между децентрализация, мащабируемост и сигурност. Постигането на мащабируемост, сигурност и децентрализация в една блокчейн мрежа е трудна задача за повечето проекти за криптовалути. Algorand има за цел да даде възможност за пълна децентрализация с най-висока степен на сигурност и мащабиране, като същевременно постигне 1000 транзакции в секунда и бърза окончателност на блоковете.

Проектът Algorand стартира през 2019 г. като един от най-новите известни проекти в блокчейн сектора с цел да осигури основа за нововъзникващи и съществуващи предприятия в децентрализираната икономика. Монетата, която се използва в мрежата, се нарича ALGO и е създадена за да подкрепя децентрализираната икономика и да дава възможност за равноправно участие в нея. Участниците в Algorand могат да се възползват от предимствата на незабавните транзакции с ALGO и могат да печелят награди. Системата се основава на притежатели на ALGO и производители на блокове ALGO, т.е. изпълняващи възли.

Потребителите на Algorand могат да разгръщат интелигентни договори за създаване на нови токени, монети и децентрализирани приложения (Dapps). Algorand представя алтернатива на функциите на интелигентните договори на Ethereum, като същевременно предлага по-ефективно мащабиране с чисто доказателство за залог. С функцията Algorand Standard Asset (ASA) потребителите могат да разгръщат нови токени в мрежата или да прехвърлят съществуващи активи в екосистемата на Algorand и да се присъединят към децентрализираната икономика на Algorand.

Как работи Algorand?

Мрежата Algorand постига сигурност, мащабируемост и децентрализация на едно място, като използва механизъм за консенсус чисто доказателство за залог, който използва протокол за споразумение. Благодарение на протокола, дори ако някой възел бъде компрометиран, заложените ALGO баланси, притежавани от участниците в мрежата, ще бъдат защитени с уникални ключове, създадени чрез автоматизация.

algorandAlgorand Calculator

Калкулиране на цена

Мрежата е защитена посредством проткол чисто доказателство за залог и зависи от система, която разрешава единствено на потребителите, които притежават по-голямата част от ALGO валутата, да участват в злонамерени дейстости, които биха могли да компроментират сигурността на останалите потребители в мрежата. Въпреки, че някои потребители може и да имат тази сила, системата е базирана на съвместна зависимост между участниците в мрежата. В този случай, ако съдържател на по-голяма част средства реши да участва в злонамерена дейност, ALGO валутата ще се влоши и средствата на потребителите ще бъдат обезценени, ето, защо злонамерените действие не биха се отплатили на извършителя.

Благодарение на ефективното си мащабиране транзакциите в ALGO са окончателни и незабавни, като могат да бъдат обработени 1000 транзакции в секунда. Общото предлагане е ограничено, за да се регулира предлагането и да се добави антиинфлационен механизъм към децентрализираната икономика. Всички съществуващи ALGO в общото предлагане са изсечени в самото начало и се разпределят между притежателите на ALGO и участниците в мрежата с всеки нов създаден блок. Проблемът със съхранението в блокчейн е решен в системата Algorand, тъй като всеки нов потребител започва да участва в съхранението на мрежата веднага след като се присъедини към децентрализираната икономика. С използването на тези функции и протоколи Algorand улеснява двустепенна децентрализирана мрежа с разнообразна полезност.

Кои са създателите на Algorand?

Algorand (ALGO) е създаден от опитния експерт по криптография и професор в Масачузетския технологичен институт (MIT) Силвио Микали. Силвио Микали е съавтор на много от добре познатите криптографски технологии, които се използват в някои от най-добрите блокчейн проекти, като Cardano. Микали е съавтор на доказателствата за нулево познание, верифицираните случайни функции и други криптографски протоколи и разработки в тази област от 80-те години на миналия век.

Algorand е основана през 2017 г. от Микали и се подкрепя от фондация Algorand, като целта ѝ е да реши трилемата, която представляват проблемите с мащабирането, децентрализацията и сигурността в многобройните блокчейн мрежи. Идеята е да се създаде икономика без граници. Подобно на по-голямата част от алткойните, Algorand е създаден за да се справи с недостатъците на Биткойн. Докато Микали изучава Биткойн през 2015 г., той решава да създаде своя собствена блокчейн мрежа, която да позволява по-ефективно мащабиране, сигурност и пълна децентрализация. След като тества системата в продължение на 2 години, Algorand най-накрая стартира.

През 2019 г. тестовата мрежа Algorand беше отворена за участие, а стартирането на основната мрежа последва скоро след това.

Какво прави Algorand уникален?

Това което прави Algorand уникален е оригиналният му подход, който позволява сигурността, мащабирането и децентрализацията да функционират едновременно в един и същи блокчейн. В резултат на това Algorand дава възможност за по-бързи транзакции с капацитет за обработка на около 1000 транзакции за една секунда и безпроблемно създаване, разработване и внедряване на децентрализирани приложения.

Потребителите могат да създават и внедряват свои собствени монети, тъй като участниците в мрежата изграждат децентрализирана икономика с разнообразни приложения и криптоактиви. Използването на консеснуса чисто доказателство за залог от Algorand гарантира, че всички потребители в мрежата могат да участват в управлението на мрежата и че всички мрежови потребители, включително runners на възли и притежателите на ALGO, получават възнаграждение за участието си. С уникалните си характеристики и новаторска технология Algorand е на път да се превърне в една от най-големите децентрализирани икономики и една от най-бързите блокчейн мрежи.

Какво придава стойност на Algorand?

Algorand е високо ценен поради своята технология и функции, както и поради приемането, полезността на мрежата и други специфични фактори, които могат да окажат влияние върху стойността и пазарната цена на Algorand.

Един от факторите, които придават стойност и повишават пазарната цена на Algorand е неговото ограничено предлагане. Algorand има ограничено предлагане от 10 милиарда ALGO, които са били изсечени при създаването на Algorand. Тези средства се разпределят като възнаграждения за участие на участниците в управлението на възли, безвъзмездни средства за крайни потребители и Фондация Algorand.

Пазарната цена на Algorand се определя от баланса между купувачи и продавачи на пазара, пазарните тенденции и други специфични фактори, които могат да повлияят на цената на ALGO.

Колко монети Algorand (ALGO) има в обращение?

От ограниченото количество от 10 милиарда ALGO в обращение е по-малко от една трета. Към месец май 2021 г. броят на ALGO в обращение е 3,038 милиарда. След като максималното предлагане бъде изчерпано, няма да бъдат създавани нови монети ALGO. Съществуващото максимално предлагане от 10 млрд. монети ALGO е изсечено в зората на проекта. Крайното предлагане действа като антиинфлационен механизъм, подобно на този при Биткойн.

Други технически данни

Благодарение на консенсуса чисто доказателство за залог и системния протокол, който Микали сам е създал, Algorand планира по-нататъчно развитие и внедряване в децентрализираните финанси, които са бързо развиващ се сектор в блокчейн. Тъй като системата разчита на гореспоменатия протокол, тя изисква по-малко изчислителна мощност за доказване на собствеността върху средствата.

Системата е проектирана така, че да толерира няколко злонамерени потребители, стига мнозинството от създателите на залози да работят законно в полза на финансовата екосистема. Системата има възможност да увеличи броя на трансакциите в секунда благодарение на използването на чисто доказателство за залог. Потребителите се избират на случаен принцип и им се предлага възможност да запишат транзакция в нов блок, така че участието в мрежата е еднакво достъпно за всички потребители. Шансовете за избор на участници са в съответствие със стойността на заложените ALGO.

По какъв начин е защитена мрежата на Algorand?

Блокчейнът на Algorand е защитен чрез използването на консенсус чисто доказателство за залог, при който само потребители с по-голямата част от залозите на ALGO могат да се опитат да извършат злонамерена дейност. Мрежата автоматизира толерантността към няколко злонамерени потребители, стига мнозинството от потребителите да са честни и да работят в полза на блокчейна Algorand.

Дори ако злонамерен потребител е заложил по-голямата част от ALGO, системата ще бъде компрометирана, а с това ще се влоши стойността на ALGO, като по този начин ще се компрометира стойността на средствата, притежавани от злонамерения потребител.

Как да използвам Algorand?

Algorand се използва като мрежа за създаване на децентрализирани приложения чрез използване на интелигентни договори. Algorand постига мащабируемост, сигурност и децентрализация в един блокчейн, така че потребителите могат да се възползват от предимствата на бързата окончателност и незабавните транзакции. Блокчейнът Algorand има за цел да се превърне в неразделна част от децентрализираните финанси и да даде възможност за перфектно мащабируема среда за потребителите и разработчиците. ALGO се използва като местна криптовалута в мрежата. Algorand (ALGO) може да се използва за изпращане на плащания, създаване на децентрализирани приложения, участие в залози, а също така може да се търгува на пазара.

Как да избера Algorand портфейл?

Algorand (ALGO) може да се съхранява в официалния портфейл, пуснат от фондацията Algorand, докато има няколко други опции за съхранение, изпращане и получаване на ALGO.

Хардуерните портфейли като Ledger и Trezor (или студени портфейли), осигуряват на потребителя най-сигурната опция за офлайн съхранение и архивиране. Хардуерните портфейли могат да изискват малко повече знания и са по-скъп вариант. Като такива те може да са по-подходящи за съхраняване на по-големи количества ALGO за по-опитни потребители.

Софтуерните портфейли са друга възможност и са безплатни и лесни за използване. Те могат да се изтеглят като приложения за смартфон или настолен компютър и могат да бъдат с попечителски или без попечителски функции. При попечителските портфейли частните ключове се управляват и архивират от ваше име от доставчика на услуги. Портфейлите без попечителство използват защитени елементи на вашето устройство за съхранение на частните ключове. Софтуерните портфейли са по-удобни за извършване на транзакции, но са по-малко сигурни от хардуерните варианти, което означава, че са по-подходящи за неопитни потребители с по-малки суми ALGO. Сред популярните мобилни портфейли са Algorand Core Wallet, а MyALGO портфейлът е друг често срещан избор сред потребителите на Algorand.

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване, достъпни от различни устройства с помощта на уеб браузър. Те се считат за горещи портфейли и могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите ALGO монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми или за използване от страна на по-опитни често търгуващи лица.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите ALGO монети без излишни усилия. Съхраняването на ALGO в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на ALGO, или обмяната им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Доказателство за залог в Algorand

Algorand не може да се копае, тъй като общото предлагане на монети ALGO е било изсечено в момента на създаването им. Вместо това блокчейнът на Algorand използва форма на консенсуса доказателство за залог, създадена от основателя и създателя на Algorand. Доказателството за залог консумира по-малко изчислителна енергия от доказателство за извършена работа и разчита на залагане на ALGO, за да може мрежата да функционира правилно.

Заключение

Algorand създава перфектна среда за разработчиците и потребителите на децентрализираните приложения благодарение на интелигентното използване на доказателството за залог, което позволява мащабиране, сигурност и пълна децентрализация. Като сравнително нов проект с нова технология, Algorand тепърва ще демонстрира пълния си потенциал и способността си да се интегрира в децентрализираните финанси.

Проектът предлага чудесна алтернатива за разработчиците, които могат да прехвърлят своите монети в блокчейна на Algorand или да използват функциите на мрежата за интелигентни договори, за да създават нови токени и децентрализирани приложения. Със способността си да обработва 1000 транзакции в секунда Algorand със сигурност е една от най-бързите блокчейн мрежи на пазара.

ЧЗВ за Algorand

Струва ли си да купя Algorand

Algorand е един от най-новите и най-известните крипто и блокчейн проекти на пазара. Въпреки волатилността си Algorand може да се превърне в доста ценен актив, като се имат предвид ограниченото му предлагане, техническите му характеристики и капацитетът му за мащабиране.

Как да купя Algorand?

Ако сте си задавали въпроса как да купя Algorand, то вие с радост ще научите, че това е доста просто. Купуването на ALGO е толкова лесно, колкото да посетите страницата на Kriptomat как да купя Algorand и да изберете предпочитания от Вас начин на плащане.

Как да продам Algorand?

Ако вече притежавате ALGO и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да ги продадете като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

Цена на Algorand

Цена на Algorand непрекъснато се променя, тъй като зависи от редица фактори, които могат да повлияят на пазарната му стойност. Тя се влияе от много традиционни фактори, като новини и разработки, свързани с проекта, пазарни настроения, навлизането на криптовалутата на борсите и икономиката като цяло. Растежът на екосистемата Algorand вероятно също ще бъде фактор. 

Текущата цена на Algorand (ALGO) е loading EUR.

24 часовият обем на търговия с ALGO е loading EUR. ALGO в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading ALGO монети.

Регистрирайте се сега за да започнете вашето пътешествие в света на Algorand и криптовалутите с Криптомат!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!