Vad är Algorand (ALGO)?

Algorand är en decentraliserad nätverk med öppen källkod som använder en unik proof-ofstake mekanism som använder en två-lager artitektur och möjliggör en funktionell samexistens mellan decentralisering, skalbarhet och säkerhet. Att nå skalbarhet, säkerhet och decentralisering i ett blockkedje nätverk är en svår uppgift för de flesta kryptovalutor projekten. Algorand strävar efter att möjliggöra fullständig decentralisering med hög säkerhet och skalning samtidigt som de kan uppnå 1,000 transaktioner per sekud och snabb blockering.

Algorand lanserades 2019 som en av de senaste framstående projekten i blockkedje sektorn, med mål att erbjuda grunden för framtida och nuvarande verksamheter i en decentraliserad ekonomi. ALGO är den nativa kryptovalutan i Algorand systemet och är designad att sötjda den decentraliserade ekonomin och möjliggör ett jämnställt deltagande inom den. Agorand deltagare kan ta del av fördelarna av direkta trnsaktioner med ALGO och tjäna belöningar. Systemet är baserat på ALGO innehavare och ALGO blockskapare, i.e. node runners. 

Algorand användare kan använda smara kontrakt för att skapa nya tokens och decentraliserade applikationer (Dapps). Algorand är ett alternativ för Ethereum’s smarta kontrakt funktioner samtidigt som de erbjuder mer effektiv skalning med en riktig proof-of-stake. Med funktionen Algorand Standard Asset (ASA), kan användare distribuera nya tokens till nätverket eller skicka över nuvarande tillgångar tll Algorand ekosystem och ta del av Algorand’s decentraliserade ekonomi.

Hur fungerar Algorand?

Algorand nätverk uppnår dess säkerhet, skalbarhet och decentralisation på en plats genom att använda en proof-of-stake konsesus mekanism som använder ett Byzanite avtalsprotokoll. Tack vare detta protokoll, även om en node har blivit kompromissad, de ALGO-saldon som ägs av nätverksdeltagarna, skyddas med unika nycklar skapade genom automatisering.

algorandAlgorand Omvandlare

Räkna ut priset

Nätverket är säkert genom dess proof-of-stake protokoll och använder ett system som endast låter användare med majoriteten av ALGO tillgångar för att delta i skadliga aktiviteter som kan äventyra med säkerheten för andra användare och hela nätverket. Men även om vissa användare kan ha den makten, är systemet baserat på nätverksdeltagares medberoende. Om en majoritetsinnehavare beslutar sig för att vara med i skadliga aktiviter, hade ALGO värdet försämrats och innehavarnas medel skille devalveras och detta är anledningen att skadliga aktiviteter inte är lönsamt.

Tack vare dess effektiva skalning, är ALGO transaktioner slutliga och direkta, med möjligheten att ha 1,000 transaktioner hanterade i en sekund. Det totala utbudet är begränsat för att regulera tillgångarna och lägger till en anti-inflation mekanism till den decentraliserade ekonomin. Alla nuvarande ALGO i det totala utbudet präglades hos genesis och distruberas till AGLO innehavare och nätverkdeltagare med varje nytt block som skapas. Problemet med lagringen i blockkedjan är löst i Algorand system då varje ny användare börjar medverka i nätverkslagringen så fort som de deltar i den decentraliserade ekonomin. Med användningen av dessa funktioner och protokoll, underlättar Algorand ett decentraliserat nätverk i 2 stycken nivåer med olika användbarhet.

Vilka är grundadna av Algorand?

Algorand (ALGO) skapades av en erfaren kryptografi expert, Silvio Micali, som är en professor i Massachusetts Institute of Technology (MIT). Silvio Micali var med och skapade många av de kända kryptografik tekonologierna som används i några av de bästa blockkedje projekten, såsom Cardano. Micali var med och skapade zero-knowledge proofs, verifierbara slumpmässiga funktioner och andra kryptografiska protokoll. Han har arbetat inom området sedan 1980-talet.

Algorand grundades 2017 av Micali och stöds av Algorand Foundation, med mål att lösa trilemmat som skaling, decentralisation och säkerhetsproblem representerar runt många olika blockkedje nätverk. Idéen dök upp för att skapa en gränslös ekonomi. Precis som med majoriteten av altcoins, skapades Algorand för att åtgärda bristerna med Bitcoin. När Micali studerade Bitcoin under 2015, bestämde han sig för att skapa sitt egna blockkedje nätverk som kunde tillåta en mer effektiv skalning, säkerhet och full decentralisation. Efter han testat systemet under 2 år, lanserades äntligen Algorand.

Under 2019 var Algorand testnet öppen för deltagande, samtidigt som lanseringen av huvudnätet lanserades kort efteråt.

Vad gör Algorand unikt?

Vad som gör Algorand unikt är dess orginella tillvägagångssätt att möjliggöra skalning, säkerhet och decentralition möjligt att fungera samtidigt i samma blockkedja. Som ett resultat erbjuder Algorand snabbare transaktioner med möjligheten att hantera runt 1,000 transaktioner i en enda sekund och sömlöst skapande, utveckling och distribution av Dapps.

Användare kan skapa och distrubera sina egna tokens när nätverksdeltagare bygger en decentraliserad ekonomi med olika applikationer och krypto tillgångar. Genom användningen av proof-of-stake, säkerställer Algorand att alla nätverksanvändare, inklusive node runners och ALGO innehavare, blir belönade med sitt deltagande. Med unika funktioner och ny teknologi, ser det ut som att Algorand kommer bli en av de största decentraliserade ekonomierna och det snabbaste blockkedjenätverket.

Vad skapar Algorand värde? 

Algorand är värdefullt på grund av dess teknologi och funktioner, såväl som adoption, nätverksfunktioner och andra specifika faktorer som kan påverka Algorand värde och dess marknadspris.

En av faktorerna som skapar Algorand värde är dess ändliga utbud. Algorand har ett begränsat utbud på 10 miljarder ALGO, som skapades vid starten av Algorand. Dessa tillgångar delas ut som belöningar till node runners, slutanvändaranslag och Algorand Foundation.

Marknadsvärdet på Algorand defineras genom aktiviten av försäljning och köp, marknadstrender och andra specifika faktorer som kan påverka ALGO pris.

Hur många Algorand (ALGO) mynt är det i cirkulation?

Av det begränsade utbudet av 10 miljarder ALGO, mindre än en trejdedel är i cirkulation. Numret av cirkulerade ALGO är 3.038 miljarder vid maj 2021. När det maximala utbudet är slut, kommer inga nya ALGO mynt skapas. Det nuvarande maxutbudet av 10 miljader ALGO mynt skapades vid skapelsen. Utbudet fungerar som en anti-inflation mekanism, ungefär som Bitcoin.

Annan teknisk information 

Tack vare proof-of-stake och systemprotokollet som Micali skapade själv, planerar Algorand implementering av decentraliserad finans, som är en snabbväxande sektor inom blockkedjor. Eftersom systemet förlitar sig på protokollet som nämndes ovanför, kräver det mindre datorkraft för att bevisa ägande av tillgångar.

Systemet är designat att tolerera ett fåtal illvilliga användare, så länge som majoriteten av stakers legitmt arbetar i fördel för det finansiella ekosystemet. Systemet har möjlighet att öka antalet transaktioner per sekund, tack vare användningen av pure proof-of-stake.

Användare väljs slumpmässigt och erbjuds möjligheten att skriva transaktioner till nya block, så att nätverksdeltalgare är tillgängliga till alla användare. Oddset för att välja deltagare är i linje med värdet av insatsade ALGO.

Hur är Algorand nätverket säkrat?

Algorand blockkedja är säkra genom användningen av pure proof-of-stake, där användare med majoriteten av stakade ALGO kan försöka genomföra illvillig aktivitet. Nätverket automiserar tolerans till flera illvilliga användare, så länge som majoriteten av användarna är ärliga och arbetar positivt för Algorand blockkedja.

Även om en illvillig användare hade majorteten av ALGO, hade systemet kompriserat det med värdet ALGO hade försämrats, som därmed hade äventyrat med värdet av de tillgångar som ägs av den illvilliga användaren.

Hur använder man Algorand?

Algorand används som ett nätverk för att skapa decentraliserade applikationer genom användningen av smarta kontrakt. Algorand når sin skalbarhet, säkerhet och decentralisation i en blockkedja, så att användarna kan njuta av fördelarna med snabb slutgiltighet och direkta transaktioner. Algorand blockkedja har som mål att bli en integrerad del av en decentraliserad ekonomi och kunna skapa perfekt skalbar miljö för både användare och utvecklare. ALGO används som den nativa krypton i nätverket. Algorand (ALGO) kan användas för att skicka betalningar, skapa Dapps, delta i staking och man kan också handla med det på börsen.

Hur väljer man Algorand plånbok?

Algorand (ALGO) kan lagras i den officiella plånboken som lanserades av stifOnline plånböcker eller webb plånböcker är också gratis och enkla att använda, samt tillgängliga från många olika enheter genom att använda en webbläsare. Dessa räknas som hot wallets och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvaru alternativ. Men eftersom du förmodligen litar på den plattform som hanterar dina ALGO, bör du ha valt en betrodd tjänst som erbjuder både säkerhet och vårdnat. Dessa passar därför om man ska lagra mindre summor eller för de som handlar mer frekvent.

Kriptomat erbjuder en säker lagringslösning, där du kan både lagar och handla för dina ALGO tokens utan krånligheter. Lagra dina ALGO med Kriptomat för att njuta av en förstklassig säkerhet och användarvänlig funktionalitet.

Det tar bara något kort ögonblick att köpa eller sälja ALGO, eller handla med det mot någon annan kryptovaluta – när du väljer vår säkra plattform som din lagringslösning.

telsen, Algorand plånbok, men det finns även andra alternativ för att lagra, skicka och ta emot ALGO.

Hårdvaru plånböcker eller kalla plånböcker som Ledger och Trezor, erbjuder det absolut säkraste sättet med offline lagring och säkerhetskopiering. Hårdvaru plånböcker kan ha en lite mer lärningskurva och är av det dyrare valet. Dessa passar därför bättre om man ska lagra stora summor av ALGO för mer erfarna användare.

Mjukvaru plånböcker är ett annat alternativ som är gratis och enkla att använda. De finns tillgängliga att ladda ned som smartphone eller PC appar och kan vara frihetsberövande eller icke frihetsberövande. Med frihetsberövande plånböcker, kommer de privata nycklarna hanteras och säkerhetskopieras åt dig av tjänsteleverantören. Icke frihetsberövande plånböcker använder säkra element i din enhet för att lagra de privata nycklarna. Även om de är smidiga, ses dessa som mindre säkra än hårdvaru plånböcker och passar därför bättre om man ska lagra mindre summor av ALGO eller för nybörjare. Bland populära mobila plånböcker är Algorant Core Wallet populär och även MyALGO är et annat vanligt val för Algorand användare.

Algorand Proof of Stake

Det går inte att gräva fram Algorand, eftersom den totala tillgången av ALGO mynt skapades när projektet lanserades. Istället använder Algorand blockkedja en form av proof-of-stake, som skapades av grundaren och skaparen av Algorand. Proof-of-stake använder mindre datorkraft än proof-of-work och förlitar sig på staking ALGO för att nätverket ska fungera ordentligt.

algorand icon
Algorand algo
0 0%

Slutsats

Algorand har skapat en perfekt miljö för utvecklare och Dapp användare tack vare den smarta användningen av PoS som tillåter skalbarhet, säkerhet och full decentralation. Som ett relativt nytt projekt med ny teknologi, finns det fortfarande tid för Algorand att visa sin fulla potential och möjligheten att integreras till decentraliserad finans.

Algorand erbjuder ett bra alternativ för utvecklare som kan skicka över sina tokens till Algorand blockkedja, eller använda nätverkets smarta kontrakt funktioner för att skapa nya tokens och decentraliserade applikationer. Med möjligheten att hantera 1,000 transaktioner per sekund, är Algorand absolut en av de snabbaste blockkedjorna på marknaden.

Algorand FAQ

Är det värt att köpa Algorand?

Algorand är en av de nyaste och mest framträdande krypto och blockkedje projekt i marknaden. Trots sin volatilitet, kan Algorand bli en rätt värdefull tillgång tack vare dess begränsade utbud, tekniska funktioner och skalningskapacitet.

Hur kan man köpa Algorand?

Om du har funderat på hur köper man Algorand, har vi en glad nyhet – det är rätt enkelt. Köp Algorand genom att besöka Kriptomats hur man köper Algorand sida och välj den betalningsmetod som du föredrar.

Hur kan man sälja Algorand?

Om du redan äger ALGO och lagrar det i en Kriptomat handelsplånbok, kan du enkelt navigera på hemsidan och välja den betalningsmetod som du föredrar.

Algorand pris

Algorand pris förändras hela tiden eftersom det beror på många olika faktorer som kan påverka marknadsvärdet. Dessa inkluderar många av de traditionella faktorerna som projektnyheter och utveckling, marknads sentiment, flödet av kryptovalutor på börserna och ekonomin i allmänhet. Växten av Algorand ekosystem är också förmodligen en faktor.

Det nuvarande Algorand (ALGO) priset är loading EUR.

Den 24-timmars handelsvolymen av ALGO är loading EUR. ALGO är just nu rankad av alla kryptovalutor av det totala börsvärdet, med ett börsvärde på loading EUR. De har en cirkulerande tillgång av loading ALGO.

Registrera dig nu för att börja din resa in i världen av Algorand och kryptovalutor med Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!