Vad är Cardano (ADA)?

Cardano är ett blockkedjeprojekt, med Proof of Stake (PoS), för allmänn användning. Cardano, känt som en ”tredje generationens” blockkedja, har börjat lösa de vanliga skalbarhetsproblemen som förpestar de flesta ”andra generationens” blockkedjorna (ex Ethereum och dess ständigt ökande bränsleavgifter).

Cardanos utveckling definieras av en strikt vetenskaplig filosofi i kombination med stora mängder akademisk forskning och granskning.

Cardano-projektet har satt ihop en djupgående utvecklingskarta bestående av fem stora steg:

  • Fas  1 –  Byron: Nätverket sätts i drift med basfunktioner (överföra ADA).
  • Fas 2 – Shelley: Steg tas för att decentralisera med hjälp av community-drivna noder.
  • Fas 3 – Goguen: Smarta kontrakt kan köras i nätverket.
  • Fas 4 – Basho: Sidokedjor introduceras vilka förbättrar skalbarheten och interoperabiliteten.
  • Fas 5 – Voltaire: Styrning och självfinansiering gör ADA helt decentraliserad.

Varje fas på Cardanos karta kör igång en intern del av det slutliga nätverket och när det är klart kommer nätverket vara helt decentraliserat och styrt av ADA-ägare och finansierat av dess egna små transaktionsavgifter.

Hur fungerar Cardano?

Cardano är det som anses vara en ”tredje generationens” blockkedja. Huvudsakligen skapat för att lösa skalningsproblemem som vanligtvis kopplas med både generation ett (Bitcoin) och generation två (Ethereum) visar Cardano sig vara en ständig källa till nya idéer.

cardanoCardano Omvandlare

Räkna ut priset

Där tidigare generationers blockkedjor har höga transaktionsavgifter och låg TPS (transaktioner per sekund) på grund av vissa begränsningar i deras designer, byggs Cardano från grunden för att vara en helt decentraliserad nätverkslösning med låga avgifter, hög TPS och PoS.

Cardanos mål är att förbättra nätverkets hastighet och totala kapacitet på flera sätt. I frontlinjen står ADA:s egna PoS-överenskommelseprotokoll, döpt till Ouroboros. Ouroboros, som utformats med effektivitet i åtanke, minskar nätverkets energikostnad avsevärt – särskilt jämfört med en PoW-mekanism – utan att offra säkerheten.

Den kommande lager 2-lösningen för Cardano-projektet kallas Hydra. Hydra är utformat för att möjliggöra teoretiskt oändliga skalningar och för att öka i genomströmning varje gång en ny nod ansluter sig till nätverket.

Cardano besitter också en annan unik funktion – Hard Fork Combinator. Denna funktion låter, i grund och botten, nätverket att köra ”hårda gafflar” utan att egentligen störa blockkedjan. Detta testades med den nyliga Shelley-uppdateringen och fungerade felfritt.

Vilka grundade Cardano?

Cardano (ADA) grundades av Charles Hoskinson, en av Ethereums grundare. Han är VD för IOHK som utvecklar Cardano-projektet.

Hoskinson engagerade sig i kryptovalutor 2011, när han började gruvbryta och handla på börser. Hans första yrkesmässiga steg i kryptovalutans värld togs 2013, då han satte ihop en kurs om Bitcoin som hade mer än 80 000 deltagande studenter.

Efter att ha hjälpt till i den tidiga utvecklingen av Ethereum och grundandet av Ethereum Foundation, fortsatte Hoskinson vidare för att förverkliga sin egen vision om en ”tredje generationens” blockkedja. Cardano-projektet skapades 2015, efter att Hoskinson sett skalningarnas flaskhalsar hos traditionella blockkedjor, för att inleda en ny era för blockkedjorna.

Vad gör Cardano unikt?

En sak som gör Cardano ganska unikt är det faktum att det är en av de största blockkedjorna som framgångsrikt använder en överenskommelsemekanism med Proof of Stake. PoS är en mycket energisnålare mekanism än Proof of Work-algoritmen (PoW) som förlitar sig på Bitcoin.

Ethereum är mitt i uppgraderingen till PoS, efter att ha sett att dess fördelar uppskattas genom andra projekt. Ethereums övergång sker dock över tid och kan möta svårigheter i alla faser. Cardano gör redan ett fullfjädrat PoS-nätverk.

Cardanos utvecklare är stolta över att säkerställa att all teknologi som utvecklas utsätts för noggrann granskande forskning, vilket betyder att vare enskild idé som rör nätverket kan utmanas innan den antas. Denna nivå av akademisk noggrannhet bidrar till både Cardano-blockkedjans motståndskraft och stabilitet och säkerställer att många möjliga framtida problem identifieras innan de ens blir ett problem.

Vad ger Cardano (ADA) värde?

ADA är Cardano-nätverkets inhemska mynt, uppkallat efter 1800-talets matematiker Ada Lovelace. 57,6% av ADA:s totala tillgångar delades ut till investerare under en Initial Coin Offering (ICO) där Cardano samlade in 62,2 miljoner USD.

ADA-myntet är både en digital valuta och ett sätt att göra överföringar i Cardano-nätverket (på samma sätt som du behöver ether/ETH för att göra transaktioner i Ethereum-nätverket).

ADA-ägare kan bokstavligen äga en del av Cardano-nätverket. ADA-mynten kan användas i satsningspooler för att tjäna belöningar och i framtiden kommer nätverkets riktning styras helt av ADA-ägarna genom att de använder sina insatser för att rösta på utvecklingsalternativ.

Hur många Cardano-mynt (ADA) finns i omlopp?

Det kommmer aldrig finnas mer än 45 miljarder ADA tillgängliga.

I skrivandets stund finns ungefär 31 miljarder Cardano (ADA) i omlopp. Mellan september 2015 och januari 2017 höll IOHK i fem separata allmänna försäljningar och gav investerare chansen att komma över ADA-mynt och stödja den tidiga utvecklingen.

Uppskattningsvis tilldelades IOHK ca 2,5 miljarder ADA när nätverket lanserades, medan ytterligare 2,1 miljarder ADA gavs till EMURGO, ett internationellt företag för blockkedjeutveckling, till deras arbete med grunden i Cardano-protokollet. Ytterligare 648 miljoner ADA gavs till Cardano Foundation för att marknadsföra plattformen och pusha för ett godkännande.

När allt var sagt och gjort gick ca 16% av ADAs cirkulerande tillgångar till projektets grundare och de återstående 84% delades upp mellan investerarna.

Hur hålls Cardano-nätverket säkert?

Cardano skyddas genom ett specialbyggt Proof of Stake-protokoll (PoS), kallat Ouroboros. 

Ouroboros, som beskrivs som en mix av innovativ teknik och matematiskt autentiserade mekanismer, har också ett uns beteendepsykologi och ekonomisk filosofi i sig. Det huvudsakliga syftet med Ouroboros är att uppnå hållbar och etisk tillväxt med liten eller ingen påverkan på miljön.

Cardano-projektet påstår att Ouroboros förbättrar säkerheten med PoW:s överenskommelsemekanismer samtidigt som den förbrukar mycket mindre energi med en hastighet som rapporteras vara uppemot 4 gånger mer energieffektiv än Bitcoin.

För att garantera aktivt deltagande från alla noder i nätverket är en incitamentsmekanism inbakad i Cardanos design. Deltagare i nätverket belönas regelbundet med ADA för deras engagemang.

Hur används Cardano?

Cardanos inhemska ADA-mynt kan användas som en värdeöverföring, liknande hur kontanter används. Även om många kryptovalutor kan skryta med denna funktion har ADA andra användningsområden inbyggda i sin design.

En central funktion i Cardano-projektet är dess PoS-överenskommelseprotokoll där ADA satsas på Cardano-blockkedjan för att kunna verifiera transaktioner. De som satsar sina ADA på blockkedjan belönas för sitt deltagande med mer ADA. Detta satsningsprotokoll garanterar aktivt deltagande och uppladdningstid samtidigt som det hjälper till att hålla säkerheten genom hela blockkedjan.

En annan nytta som ADA har i Cardano-nätverket är röstning och styre. Cardano har, till skillnad från andra blockkedjeprojekt, inte gruvbrytare som avgör dess framtida utveckling, utan det ansvaret landar på ADA-satsarna. När en förändring eller förbättring i nätverkets funktioner föreslås, använder ADA-ägarna sina mynt för att rösta på dessa förslag. Detta kommer så småningom göra Cardano ett helt decentraliserat projekt, styrt av de som investerar i det.

När Fas 3 – Goguen lanseras kommer ADA-myntet även användas till att driva de olika smarta kontrakten som kommer aktiveras i Cardano-blockkedjan. Utvecklare kommer använda ADA för att skapa och driva dessa smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (dApps).

Hur väljer man en Cardano-plånbok?

Eftersom Cardano (ADA) är en välkänd kryptovaluta stöds den av många plånböcker – både mjukvaru- och hårdvaruvarianter. Det finns tillräckligt många alternativ för användare att välja mellan, och var och en måste bestämma utifrån sina specifika behov. 

cardano icon
Cardano ada
0 0%

Kriptomat erbjuder en säker lagringslösning som låter dig både spara och handla med dina ADA-mynt utan krångel. Att ha dina ADA hos Kriptomat ger dig högskalig säkerhet och användarvänlig funktionalitet.

Köpa och sälja ADA, eller byta dem mot annan kryptovaluta, görs på några ögonblick när du väljer vår plattform som lagringslösning.

Slutsats

Cardano är ett innovativt och unikt projekt som siktar på att tillhandahålla en ny typ av blockkedjeinfrastruktur och kombinera fördelarna hos många banbrytande tekniska och matematiska koncept.

Detta tredje generationens blockkedjeprojekt har potentialen att bli en dominerande plattform för smarta kontrakt, men det har fortfarande mycket kvar att utveckla.

Det är verkligen ett ambitiöst projekt och bara tiden kan avgöra vilka varaktiga effekter Cardano kommer ha på kryptovärlden och världen i stort, men framtiden ser verkligen ljus ut.

Cardano FAQ

Hur köper man Cardano (ADA)?

Att köpa Cardano (ADA) är lika enkelt som att besöka vår guide om hur man köper Cardano.

Hur säljer man Cardano (ADA)?

Om du redan äger ADA och har den i en Kriptomat-plånbok kan du enkelt sälja den genom att navigera rätt på sidan och välja den önskade betalningsmetoden.

Cardano-pris?

Aktuellt Cardano kurs är loading EUR.

ADA:s 24-timmars handelsvolym är loading EUR. ADA rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading ADA.

Registrera dig nu för att börja din resa in i XRP och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!