/
Inga resultat

Försök justera din sökning

DOT-pris till EUR
loading
Senaste 24h
loading
loading
24h 1V 1M HELA

Live Polkadot/EUR-diagram

Polkadot prisöversikt

Det aktuella Polkadotpriset är loading EUR. Priset har ändrats med EUR det senaste dygnet, för en handelsvolym på loading EUR. Marknadsrankingen för Polkadot är , baserat på ett marknadsvärde på loading EUR. Polkadot har en tillgång av loading i omlopp. Det högsta noterade Polkadotpriset är loading EUR. Det lägsta noterade DOTpriset är loading EUR.

Hur korrelerar Polkadot prisrörelser med marknadstrender? Kolla vår omfattande sida om kryptovalutapriser för information med ett ögonblick.

Polkadot (DOT) är ett relativt nytt projekt på kryptovalutamarknaden och lanserades i maj 2020 som en proof-of-authority-blockkedja (PoA). Polkadot ska stimulera ett globalt datornätverk för att skapa ett nytt decentraliserat internet baserat på blockkedjeteknologi. Huvudidén bakom projektet är att låta användare lansera och driva sin egen blockkedjemiljö i Polkadots huvudnät. Som multikedjenätverk kopplar Polkadot ihop specialiserade blockkedjor i ett enda sammankopplat nätverk och ökar drastiskt deras tillgänglighet och kapacitet.

Polkadot (DOT) skapades av Gavin Woods, en brittisk datorprogrammerare och en av skaparna av Ethereum (ETH). Även om Polkadot fortfarande är i utvecklingens första skede så innehåller nätverket redan framstående projekt såsom Chainlink (LINK) och Ocean Protocol.

Polkadots inhemska kryptovaluta DOT har en intressant prisutveckling och om du vill veta varför så har du kommit till rätt ställe. Vi har sammanställt allt du behöver för att få en bättre förståelse för DOT-priset och de faktorer som påverkar det.

Polkadot-värde utveckling

Priset för Polkadot (DOT) beror på en rad olika faktorer. Dess pris beror mycket på marknadens övergripande rörelser, engagemang bland investerare och DOT:s popularitet vid en viss tidpunkt, men det beror också på framgången och användandet av Polkadots teknologi och tekniska funktioner. För närvarande innehåller Polkadot-nätverket 25 projekt och fler läggs till hela tiden. DOT:s pris är inte immunt mot den ständiga instabiliteten som är typiskt kopplad till kryptovalutor, så DOT kan möta plötsliga prisförändringar och radikala trendvändningar.

Polkadot lanserades under 2020:s andra kvartal vilket gör det till ett ganska färskt projekt som fortfarande är i sitt tidiga utvecklingsskede. I augusti 2020 befann sig DOT:s marknadspris i intervallet 2,70-6,18 USD.

I september 2020 gick DOT-kurs in i en negativ trendvändning efter en nedåtgående kurs och tappade mer än 34% av sitt värde. Månaden slutade med att Polkadots värde sjönk till 4,34 USD, från toppnoteringen på 6,18 USD som registrerades i augusti. Oktober var inte lättare då Polkadot fortsatte sjunka med ännu större förluster, vilket ledde till priset 4,18 USD. Oktober fick dock upp handelsvolymen från septembers 12,82 miljoner till 24 miljoner.

Med början i november samma år gick Polkadot in i en tjurrusningsfas, återhämtade sig från förlusterna i september och oktober och steg med nästan 29% till 5,37 USD. Återhämtningen blev ännu tydligare i december när Polkadots pris steg med mer än 72% under månaden och noterades med värdet 9 USD, vilket är dess högsta pris fram till dess.

2021 inleddes också med en rusning för de flesta kryptovalutor i topphandeln, däribland Polkadot. DOT-priset nådde en ny högsta notering i januari 2021 och registrerade ökning på 74% och ett pris på 16 USD som blev dess nya toppnotering (ATH). Handelsvolymen i januari nådde nästan 68 miljoner, en uppgång från de 18 miljoner som registrerades i december 2020.

I februari 2021 nådde DOT:s värde, efter en rad ökningar på totalt över 110%, ännu ett nytt toppris på imponerande 46 USD i början av april 2021. Även om Polkadots pris inte kan förutspås med perfekt säkerhet är DOT en del av en instabil och dynamisk marknad där radikala förändringar är vanligt. Dock kan det framtida priset för DOT ibland förutses genom att analysera Polkadots (DOT) prisutveckling.

Analysera DOT:s prisutveckling

I ett försök att skönja möjliga scenarion för DOT-prisets framtid kan vi analysera Polkadots prisutveckling genom att använda några av de tekniker som investerare använder på den traditionella finansmarknaden. Genom att undersöka dess prisutveckling kan vi börja känna igen de trender och mönster som formar Polkadots prisförändringar.

Teknisk analys (TA) används för att förutspå prisförändringar inom finansmarknaden, även kryptovalutamarknaden (och DOT). Ett av de huvudsakliga verktygen som används inom TA är att analysera prisdiagramo och annan marknadsstatistik. Investerare kan använda dessa uppgifter för att skapa detaljerade prisprognoser för DOT och andra kryptovalutor för att styra sina investeringsstrategier.

Sentimentanalys (SA) och grundläggande analys (FA) är två andra vanligt förekommande strategier som kan användas för att bestämma kurs- och prisrörelser för DOT. Kryptovalutainvesterare använder FA för att jämföra det verkliga värdet för Polkadot (DOT) med specifika finansiella och ekonomiska faktorer som kan påverka DOT:s pris på marknaden. FA tar viktiga händelser, uppgraderingar och uppdateringar, nyheter, partnerskap och andra utvecklingar i beaktande för att bestämma Polkadots värde.

SA fokuserar på hur investerare, analytiker och börshandlare känner för DOT och kryptovalutamarknaden i allmänhet. SA i sig räcker inte för att göra en korrekt prisprognos för DOT, men kan vara till hjälp när den används ihop med FA och TA.

Faktorer som påverkar Polkadot-kurs

Polkadot minskar dyra kryptogruvprotokoll, säkerhetsprotokoll och valideringar och fokuserar istället på fungerande smarta kontrakt och dApp-utveckling. Kärnan i Polkadot är att skapa en interoperabel miljö med multikedjearkitektur som gör kommunikation och samarbete mellan olika blockkedjor och dAppar möjlig, vilket skapar ett decentraliserat internet baserat på, och med, varje typ av blockkedjeteknologi. Med flertalet användningsområden är Polkadot ett projekt med obegränsad potential och integrerar även tillgång till den populära DeFi-marknaden i tillägg till dess generella värde och marknadspris.

Polkadot står för 1,91% av kryptovalutans totala marknadsvärde och har därmed vuxit fort, utan tecken på att sakta ner.

Polkadot-kurs och marknadsvärde live

Polkadot-kurs är i ständig förändring eftersom dess värde ändras regelbundet för att matcha kursen på kryptomarknaden i relation till specifika faktorer såsom handelsvolymer, totala tillgångar och generell efterfrågan. Marknadspriset för Polkadot baseras i slutändan på balansen mellan köpare och säljare av DOT vid en viss tidpunkt.

Genom att multiplicera antalet DOT-mynt i cirkulation med det aktuella marknadspriset kan vi bestämma projektets marknadsvärde. Marknadsvärdet rankar kryptovalutor mot deras kryptomarknadskonkurrenter och bidrar till att bestämma marknadsdominans, efterfrågan och popularitet. 

Vanliga frågor om Polkadot priset

Vad är det högsta Polkadot priset i EUR?

Prishistoria för Polkadot visar att DOT har registerat ett högsta värde på loading EUR.

Vad är det lägsta Polkadot priset i EUR?

DOT prisutvecklingen visar att loading EUR EUR är det lägsta registrerade Polkadot värdet.

Hur kan jag köpa Polkadot?

Du kan köpa Polkadot och över 290 olika kryptovalutor på några sekunder med Kriptomat, lär dig mer om hur du köper Polkadot. Den är tillgänglig för omedelbart köp till den nuvarande DOT priser på loading EUR. Aktuella priser visas alltid i diagrammet DOT.

Vad är det aktuella Polkadot priset i EUR?

Kriptomat-data bekräftar att det aktuella Polkadot priset är loading EUR.

Är Polkadot en bra investering 2021?

Polkadot har ett starkt tekniskt värde och stor potential inom DeFi-sektorn, smarta kontrakt-operationer och dApp-utveckling. Teamet försöker bygga ett helt nytt internet över en mängd olika blockkedjor.

DOT-kurs hade en toppnotering (ATH) på 46 USD i april 2021 och visade en ganska rusande rörelse och krypton handlas, i skrivande stund, fortfarande för nästan sin ATH.

Har Polkadot (DOT) en framtid?

Polkadot-nätverket innehåller redan 25 projekt, däribland ett av de bästa krypto- och blockkedjeprojekten Chainlink (LINK). Polkadot har en mängd användningsområden som riktar sig brett demografiskt och för olika syften. Det är sannolikt att Polkadot kommer fortsätta förena blockkedjor och stå värd för innovativa dAppar och andra projekt.

Sammanfattning

Polkadots pris låg som lägst runt 2 USD och en topp på 46 USD vilket innebar en ökning på väl över 1300% på drygt åtta månader. Polkadot ses redan som ett av de mest innovativa projekten inom blockkedjesektorn, när det kommer till dess tekniska potential, även om det även ses vara i ett tidigt utvecklingsskede. Polkadot-priset ändras hela tiden för att matcha med aktiva marknadstrender och ett antal andra faktorer.

Om du vill komma igång med den mest användarvänliga handelsupplevelsen på marknaden, registrera dig hos Kriptomat idag för att börja din resa in i Polkadots och kryptovalutornas värld!

Datum Öppning Högsta Lägsta Stängning
Denna text är informativ och räknas inte som en investeringsrekommendation. Den uttrycker inte författarens eller tjänstens personliga åsikt. All investering och handel är riskabel, tidigare avkastning garanterar inte framtida avkastning – riskera bara de tillgångar du är villig att förlora.
Kriptomat-appen
Snabbt, säkert och enkelt