Kaj je Hedera Hashgraph (HBAR)? 

Hedera Hashgraph je decentralizirano porazdeljeno omrežje, ki se strukturno sicer kar precej razlikuje od Bitcoin in Ethereum blockchainov, vendar opravlja enakovredne funkcije. Temelji na varnostnih in validacijskih algoritmih, ki so učinkovitejši od tistih, ki se uporabljajo na blockchain omrežjih.

Hedera Hashgraph izvaja svojo porazdeljeno odprto glavno knjigo na osnovi hashgraph tehnologije namesto na blockchainu. Zadaj se skrivajo napredni algoritemske detajli, nekateri med njimi tako zahtevni, da bi bili zanimivi še doktorju računalniških znanosti. Bistvo je, da hashgraph omrežja predstavljajo praktično alternativo blockchainu, kar se tiče izvajanja odprte glavne knjige in podpore kriptovalutam.

Hashgraph tehnologija ima v primerjavi z blockchaini več pomembnih prednosti. Ni rudarjenja, kar pomeni, da je vpliv tehnologije na okolje bistveno manjši. Tudi stroški transakcij so potencialno nižji. S hashgrapfom je mogoče izvesti odprto knjigo z enakimi prednostmi kar se tiče varnosti in anonimnosti kot pri blockchainih odprtih knjigah, z dodatnimi prednostmi kot sta boljša učinkovitost in večja zmogljivost.

Danes je Hedera Hashgraph edina odprta glavna knjiga, ki temelji na hashgraph tehnologiji. HBAR je tako edina hashgraph valuta. Hhkrati pa zagotavlja Hedera podrobna navodila in primere izvorne kode za API klice, kar razvijalcem omogočajo ustvarjanje lastnih žetonov, ki delujejo v omrežju Hedera Hashgraph.

hedera hashgraphHedera Hashgraph kalkulator

Izračunaj ceno

HBAR je splošno namenska kriptovaluta in storitveni žeton Hedera omrežja. HBAR se v omrežju uporablja za plačevanje transakcijkih provizij. Žetoni so prav tako vloženi v vozlišča omrežja, da se vzpostavi sistem tehtanega glasovanja za potrjevanje transakcij. Ta Proof of Stake mehanizem ni enak PoS sistemom ki jih uporabljajo Ethereum in drugi blockchaini, vendar ima zelo podobno vlogo.

Kako deluje Hedera Hashgraph?

Omrežje Hedera Hashgraph temelji na konceptu iz teorije grafov, imenovanem usmerjeni aciklični grafi. Ti grafi omogočajo ustvarjanje podatkovnih struktur in tokov, ki se nikoli ne vrnejo v prejšnja stanja. Ko se aciklični grafi uporabljajo kot osnova za porazdeljeno odprto glavno knjigo, zagotavljajo, da transakcij ni mogoče spreminjati, ko so dodane v omrežje.

Hedera te grafe in pogajanja med vozlišči uporablja za izvajanje asinhronega bizantinskega fault-tolerant (ABFT) algoritma soglasja. Ta algoritem je alternativa počasnim, okornim mehanizmom, ki temeljijo na kriptografiji in katere uporabljajo blockchain glavne knjige. Hedera pravi, da je sistem ABFT soglasja učinkovitejši, pravičnejši in varnejši od običajnih metod preverjanja transakcij, ter da se transakcije v omrežje dodajajo z veliko nižjimi stroški in porabo energije. Tehnologija ABFT je tista, ki zagotavlja varnost Hedera Hashgraph omrežja.

Hedera paketne transakcije ne dodaja v omrežje kot bloke, temveč uporablja protokol, imenovan “gossip about gossip”, s katerim preverja časovno zaporedje in veljavnost, preden doda posamezne transakcije.

HBAR deluje na Hedera Hashgraph omrežju podobno kot ETH deluje na Ethereum blockchainu.

Hedera Hashgraph podpira pametne pogodbe, zato bi v svoji mreži lahko potencialno gostila porazdeljene aplikacije v financah in drugih področjih. Pametne pogodbe razvijalcem omogočajo ustvarjanje aplikacij, ki podpirajo prenos vrednosti in blaga brez posrednikov kot so banke ali borze. Lahko so tudi cenejše, hitrejše in varnejše od običajnih pogodb v realnem svetu.

Kdo so ustanovitelji Hedera Hashgraph?

Zgodovina Hedera Hashgraph se začne z ameriškim računalniškim znanstvenikom Leemonom Bairdom. Baird, nekdanji profesor računalništva na Akademiji zračnih sil Združenih držav Amerike, je izumil hashgraph algoritem porazdeljenega soglasja, ki predstavlja jedro Hedera Hashgraph tehnologije. Leta 2015 je Baird soustanovil korporacijo Swirlds, ki drži patente za njegove hashgraph inovacije. Podjetje Swirlds je licenco za tehnologijo podelilo več strankam, ki izdelujejo prilagojene dAppse za interno uporabo v različnih panogah.

Baird je leta 2017 soustanovil podjetje Hedera Hashgraph, potem ko je sestavil vodstveno ekipo in ključne vlagatelje. Podjetje je bilo marca 2018 javno predstavljeno pred newyorškim občinstvom in 50.000 gledalci v živo. Hedera je predstavila spletno stran, kriptovaluto, upravni svet in belo knjigo.

Danes so v upravnem svetu Hedera Hashgraph podjetja Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS WorldPay, Google, IBM, LG, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London in Wipro.

V čem je Hedera Hashgraph edinstvena? 

Hedera Hashgraph je edinstvena, ker je edina varna javna kriptovaluta, ki ne temelji na blockchain tehnologiji. To je hkrati prednost in slabost Hederine odprte glavne knjige in HBAR valute.

Čeprav je izvorna koda za Bairdovo hashgraph omrežje javno dostopna, so algoritmi patentirani. Omrežje Hedera Hashgraph je edina licencirana javna glavna knjiga, ki temelji na hashgraph tehnologiji. Vizija Hedera je prihodnost, v kateri bodo razvijalci ustvarjali dAppse, ki bodo delovale v Hederinem hashgraph omrežju – kar bo vključevalo tudi plačevanje transakcijih provizij in drugih stroškov.

Ob tem so prednosti omrežja in odprte glavne knjige Hedera presenetljive. Hashgraph omrežja namreč niso podvržena enakim težavam s skaliranjem kot blockchaini, prav tako pa ni rudarjenja, ki bi porabilo prevelike količine električne energije in škodovalo okolju. Hashgraph transakcije so po navedbah Hedera varnejše, hitrejše in cenovno ugodnejše od enakovrednih transakcij v blockchainih.

Hedera pravi, da Hedera Hashgraph glavna mreža opravlja že več kot 4,5 milijona transakcij na dan. Trenutni mainnet je omejen na največ 10.000 transakcij na sekundo, vendar Hedera pravi, da je zmogljivost potencialno neomejena z mehanizmom shardinga. Uporabniki HBAR plačajo provizijo transakcijo v višini 0,0001 USD, potrditev traja od tri do pet sekund, za vsako transakcijo pa je potrebno 0,00017 kWh električne energije, v primerjavi s povprečno 885 kWh za transakcije z BTC in 102 kWh za transakcije z ETH.

Kaj daje Hedera Hashgraph vrednost?

Hedera Hashgraph je zanimiva za tehnološke partnerje in vlagatelje, saj obljublja številne prednosti blockchain tehnologije, hkrati pa se izogne tehničnim težavam, zaradi katerih običajni blockchaini in kriptovalute ne morejo skalirati tako, da bi obvladovale obseg transakcij v realnem svetu.

Vrednost žetona HBAR izhaja iz številnih načinov uporabe. Prvič, je storitveni žeton Hedera omrežja. Če sodelujete pri potrjevanju Hedera transakcij kot vozlišče PoS, boste zaslužili HBAR žetone. Žetone lahko zaslužite tudi tako, da jih vložite v vozlišče za potrjevanje. Ti žetoni imajo vrednost, če jih na borzah, kot je Kriptomat, pretvorite v druge kriptovalute ali fiat valute.

HBAR je zanimiv tudi za vlagatelje, ki pričakujejo, da se bo njegova vrednost povečala, ko bo omrežje Hedera Hashgraph doseglo večjo tržno prepoznavnost, več uporabnikov in več transakcij. Velika podjetja, kot so Boeing, Google in IBM, so člani upravnega sveta, ker menijo, da je Hederina tehnologija koristna. To je dober znak za vlagatelje. Hedera bi lahko profitirala tudi, če bodi vlade obdavčile ali omejile uporabo kriptovalut, ki temeljijo na energetsko potratnih Proof of Work algoritmih. To bi HBAR zagotovilo konkurenčno prednost.

Koliko Hedera Hashgraph (HBAR) žetonov je v obtoku?

Skupna ponudba HBAR žetonov je omejena na 50 milijard. loading jih je trenutno v obtoku.

Ker kovanje kovancev HBAR ne zahteva izvajanja zahtevnega kriptografskega algoritma, je Hedera Hashgraph vseh 50 milijard kovancev skovala pred zagonom glavne mreže leta 2018. Upravni svet Hedera je za kovance določil 15-letni časovni razpored izdajanja.

Kako je omrežje Hedera Hashgraph zavarovano?

Hedera Hashgraph je zaščiten z algoritmom imenovanim asinhrono bizantisko fault-tolerant (ABFT) soglasje. Matematično je bilo dokazano, da ta algoritem zagotavlja optimalno varnost za porazdeljeno omrežje.

Vir algoritma je računalniška naloga, imenovana bizantinski problem generalov. Programerji si predstavljajo štiri vojske, po eno na vsaki strani napadenega mesta. Vojske morajo svoje načrte usklajevati s pošiljanjem sporočil, vendar lahko nekatera sporočila prejmejo od sovražnikov, ki se izdajajo za zanesljive glasnike.

Rešitev je algoritem, imenovan bizantinski fault-tolerance, pri katerem je mogoče doseči zanesljivo rešitev kljub prisotnosti nekaterih lažnih sporočil. Ta rešitev je osnova Hederinega pristopa k potrdbam transakcij na porazdeljeni odprti glavni knjigi.

Kako uporabljati Hedera Hashgraph?

Hedera Hashgraph svoj mainnet ponuja razvijalcem, ki želijo ustvariti dAppse. Omrežje podpira pametne pogodbe in ponuja vse prednosti glede hitrosti, ekonomičnosti in varnosti, ki jih ima Hederina lastna kriptovaluta.

Hedera pravi, da je njeno hashgraph omrežje idealno za dAppse, ki sprejemajo ali izvajajo plačila, preverjajo identiteto, ustvarjajo zasebne žetone, varujejo zdravstvene informacije ali opravljajo številne druge naloge. Podrobne študije primerov podjetij, ki izvajajo rešitve na podlagi hashgrapha, so na voljo na Hedera Hashgraph spletni strani.

Kako izbrati denarnico za Hedera Hashgraph 

Ker se hashgraph omrežja bistveno razlikujejo od blockchainov, običajne blockchain denarnice niso primerne za shranjevanje in uporabo HBAR žetonov.

Spletna stran Hedere vsebuje seznam denarnic, ki so združljive s HBAR, med katerimi so BitGo, Fireblocks, Kingdom Trust, Atomic Wallet, BRD, Coinomi, Exodus, Guarda, Wallawallet, Hex, Ivy Wallet in MyHbarWallet.

Za dodatno varnost lahko s strojno denarnico zagotovite, da do vaših HBAR sredstev ne bo mogoče dostopati, če izgubite svojo kodo. Hedera priporoča denarnico Ledger Nano.

Tudi številne borze ponujajo rešitve za shranjevanje HBAR. Ker pa boste platformi morali zaupati upravljanje vaših HBAR sredstev, morate poskrbeti, da izberete ugledno storitev z izkušnjami na področju varnosti in hrambe. 

Kriptomat ponuja varno rešitev za shranjevanje, ki vam omogoča, da brez težav hranite in trgujete s svojimi HBAR žetoni. Shranjevanje HBAR pri Kriptomatu vam zagotavlja visoko kvalitetno varnost in uporabniku prijazno funkcionalnost.

hedera hashgraph icon
Hedera Hashgraph hbar
0 0%

Če za svojo rešitev shranjevanja kriptovalut izberete našo varno platformo, sta nakup in prodaja HBAR ali zamenjava za katerokoli drugo kriptovaluto opravljena v nekaj trenutkih. 

Hedera Hashgraph Proof of Stake

Hederin ABFT algoritem soglasja je PoS sistem, v katerem deležniki izvajajo t.i. “gossip about gossip” protokol za preverjanje in časovno označevanje transakcij. To ni isto kot PoS algoritmi, ki jih uporabljajo blockchaini kot je Ethereum, vendar je podoben, saj lahko uporabniki postanejo potrjevalci na podlagi svojih HBAR sredstev.

Validatorji za sodelovanje pri potrjevanju Hedera Hashgraph transakcij zaslužijo provizije v obliki mikrotransakcij. Uporabniki, ki niso validatorji, lahko svoje HBAR imetje vložijo pri validatorjih in prejmejo sorazmerni delež provizij.

Zaključne besede

HBAR je obetavna kriptovaluta. Temelji na edinstveni hashgraph tehnologiji in zaobida številne omejitve, ki so ovirajo sprejetje in uporabnost običajnih digitalnih sredstev, ki temeljijo na blockchain tehnologiji. 

Patentirani algoritmi, ki poganjajo Hedera Hashgraph in HBAR, so razmeroma novi in se šele zdaj skaliranjo za obvladovanje realnih obremenitev. Slabosti in pomanjkljivosti hashgraph odprtih knjig se lahko pojavijo, ko bo več ljudi začelo testirati tehnologijo in jo uporabljati za dAppse.

Želite sodelovati pri tej obetavni tehnologiji? HBAR lahko že danes kupite pri Kriptomatu.

Hedera Hashgraph: pogosto zastavljena vprašanja

O Hedera Hashgraph in HBAR je mogoče povedati še veliko več, čeprav je večina teh informacij zelo tehničnih. Bele knjige in drugo najdete na spletni strani Hedera. Medtem pa so tu odgovori na pogosta vprašanja.

Kako kupiti Hedera Hashgraph

Za razumevanje hashgraph teorije in ABFT boste morda potrebovali diplomo iz računalniških znanosti, vendar je kako kupiti Hedera Hashgraph veliko preprostejši problem. Kriptomat je enostavna in poceni platforma, ki jo lahko izberete za nakup HBAR.

Kako prodati Hedera Hashgraph

Želite izplačati ali zamenjati HBAR za drugo valuto? Kriptomat ponuja najhitrejše in najcenejše trgovanje.

Hedera Hashgraph cena

Na ceno HBAR-ja vplivajo tržni dejavniki, novice, gospodarski razvoj in splošno stanje gospodarstva. Cena niha tudi zaradi napovedi v zvezi z Hedera Hashgraph in Swirld, vključno z novimi strankami in člani upravnega sveta.

Kriptomat vedno zagotavlja najnovejšo Hedera Hashgraph ceno – skupaj s cenami več sto drugih kriptovalut. Za vzpostavitev portfelja in začetek trgovanja potrebujete le nekaj minut. Zakaj ne bi začeli še danes?

Trenutna HBAR cena je loading EUR. 24-urni obseg trgovanja z HBAR je loading EUR

HBAR je trenutno na vseh kriptovalut po skupni tržni kapitalizaciji, s tržno kapitalizaicjo loading EUR. Ponudba HBAR žetonov v obtoku loading, maksimalna ponudba pa je loading HBAR.

Registrirajte se še danes in sodelujte pri tem edinstvenem in zanimivem projektu.

Če imate kakršne koli težave ali vprašanja, se obrnite na našo ekipo za podporo uporabnikom. Vedno smo vam na voljo!