Co je Uniswap (UNI)?

Uniswap je inovativní protokol decentralizované burzy postavený na Ethereu. Konkrétně jde o protokol automatizované likvidity. K fungování nepotřebuje knihu objednávek ani centralizovanou stranu. Díky kontraktům vestavěným v jeho protokolu je Uniswap schopen uživatelům umožnit obchodovat bez prostředníků. Čímž dosahuje vysoké míry decentralizace a odolnosti vůči cenzuře.

Asi si říkáte, jak je možné provádět obchody bez knihy objednávek?

Projekt Uniswap vymyslel protokol, který se spoléhá na poskytovatele vytvářející likviditu dostupnou na celé platformě. Uživatelé tak mohou bezproblémově směňovat prakticky jakékoli ERC-20 tokeny – vše bez potřeby vytvářet knihu objednávek.

Protokol Uniswapu je zcela decentralizovaný, proto zde neprobíhá žádný proces uvedení na burzu, jako je tomu u tradičních alternativ. Na platformě Uniswap se může začít obchodovat jakýkoli ERC-20 token, pokud je pro něj na platformě likvidita. Uniswap si tak neúčtuje žádné poplatky za uvedení, čímž se staví do pozice důležitého zdroje pro nové nebo menší ERC-20 projekty.

Jak Uniswap funguje?

Uniswap se rozhodl zapomenout na tradiční architekturu digitálních, centralizovaných burz a kompletně tak vynechal zavedení knihy objednávek. Takové řešení jim umožnil design „Constant Product Market Maker“ (tedy něco jako vytvoření stálého tvůrce trhu), což je varianta známějšího modelu decentralizované burzy, které se říká „Automated Market Maker“ (AMM).

Automated Market Makers jsou chytré kontrakty, které drží rezervní likviditu, kterou mohou obchodníci využít. Tyto rezervy jsou financovány poskytovateli likvidity. Každý, kdo je schopen vložit ekvivalentní hodnotu dvou různých tokenů, se může stát jedním z těchto poskytovatelů likvidity. Za jejich podíl v této rezervě likvidity platí obchodníci poplatek účastníkům rezervy. Tento poplatek je následně rozdělen poskytovatelům likvidity podle jejich podílu na rezervě.

Poskytovatelé likvidity vytváří nový dostupný obchodní trh vložením stejné hodnoty dvou tokenů. Může jít o ETH nebo jakýkoli jiný ERC-20 token. Tyto rezervy se často skládají ze stabilních mincí jako je DAI, ale není to nutně pravidlem. Za vytváření trhu a poskytování likvidity, umožňující obchodníkům bezproblémově obchodovat, dostávají poskytovatelé likvidity na Uniswapu „tokeny likvidity“, které většinou představují jejich podíl na celé rezervě likvidity.

Pojďme se s celým konceptem Uniswapu seznámit blíže. V našem příkladu použijeme fond likvidity s ETH/DAI. V našem vzorci bude ETH část fondu „x“ a DAI část bude „y“. Uniswap tyto dvě hodnoty vezme a vynásobí je, aby vypočítal celkovou likviditu ve fondu – v našem vzorci jde o „k“. Hlavním konceptem, na kterém Uniswap stojí, je, že „k“ musí vždy zůstat stabilní. Celková likvidita ve fondu tak musí být konstantní.

Vzorec pro celkovou likviditu ve fondu je:

x * y = k

Co když chce někdo provést obchod?

Dejme tomu, že David koupí 1 ETH za 1600 DAI použitím fondu likvidity s ETH/DAI. Provedením obchodu David zvýšil hodnotu DAI ve fondu a snížil množství ETH. To vlastně znamená, že cena ETH stoupne, protože ve fondu je po transakci méně ETH, a my víme, že celková likvidita (k) musí zůstat konstantní. Tento mechanismus je to, co určuje cenu měn ve fondu.

uniswapUniswap kalkulačka

Vypočítejte cenu

Kdo jsou zakladatelé Uniswapu?

Uniswap byl poprvé spuštěn v roce 2018 zakladatelem Haydenem Adamsem. V roce 2020 byl spuštěn Uniswap v2, který umožnil přímou výměnu mezi prakticky jakýmikoli ERC-20 tokeny na Ethereu.

Spuštění UNI tokenu v září 2020 zahrnovalo i zaslání 400 UNI tokenů na jakoukoli ETH adresu, která dokončila transakci na síti před 1. zářím stejného roku.

Někteří uživatelé obdrželi více tokenů na základě množství likvidity, kterou poskytovali protokolu Uniswap.

Čím je Uniswap jedinečný?

Jednou z jedinečných věcí na Uniswapu je fakt, že projekt samotný neobdržel žádný příjem.

Uniswap je decentralizovaný protokol a jeho uživatelé poskytují všechnu likviditu platformě. Všechny poplatky jsou přímo přerozdělovány poskytovatelům likvidity. Zásadně se tak liší od centralizovaných burz, kde si poplatky střádá pouze centrální autorita, která burzu provozuje.

Aktuální poplatek za transakci placený poskytovatelům likvidity sítě je 0,3 % za obchod. Tyto prostředky jsou automaticky zaslány do fondu likvidity, kde si je mohou poskytovatelé kdykoli vyzvednout. Tyto poplatky za obchodování jsou přerozděleny podle podílu každého poskytovatele na celkově likviditě.

Je možné, že část obchodních poplatků v budoucnu zamíří na vývoj Uniswapu. Tým Uniswapu již spustil vylepšený protokol Uniswap v2 a aktivně pracují na vývoji Uniswapu v3.

V čem spočívá hodnota Uniswapu? 

Uniswap zavedl UNI, svůj token správy, dne 17. září 2020. Projekt Uniswap nepořádal žádnou veřejnou nabídku (IPO), ani žádný druh prodeje. Uniswap přerozděluje své UNI tokeny členům komunity (aktivní obchodníci) i poskytovatelům likvidity.

Projekt Uniswap provedl ke svému spuštění poměrně štědré gesto, kdy nabízel 400 tokenů UNI (odhadem 1500 $) uživatelům, kteří již předtím protokol decentralizované burzy od Uniswapu používali.

Uživatelé také mohou získat další UNI tokeny prostřednictvím stakováním tokenů do fondů likvidity. Stakování tokenů pro získání výhod z fondů likvidity se často říká „yield farming“ nebo „liquidity mining“.

UNI token je navržen k používání v budoucí správě protokolu Uniswap. Držitelé UNI, kteří mají 1 % a více celkové nabídky UNI mohou odesílat návrhy na další vývoj. Jakýkoli držitel UNI však bez ohledu na to, kolik tokenů vlastní, může o těchto návrzích hlasovat. Držitelé UNI také mohou pomoci financovat granty, partnerství, fondy likvidity a další.

Správa Uniswapu je navržena tak, aby k celému procesu rozhodování nebyl vůbec zapotřebí základní tým stojící za Uniswapem. Mohl by tak vzniknout samoudržovací a zcela decentralizovaný protokol.

Kolik mincí Uniswapu (UNI) je v oběhu?

Aktuální nabídka tokenu uniswap (UNI) je 1 000 000 000 UNI. Všechny tyto tokeny UNI budou dostupné během následujících čtyřech let. Po těchto čtyřech letech, až budou všechny tyto tokeny přerozděleny, zavede Uniswap inflaci ve výši 2 % ročně, aby došlo k udržení účasti na síti.

60 % z 1 miliardy UNI bylo zasláno členům komunity Uniswapu (ETH adresám, které aktivně obchodovaly s protokolem Uniswapu). Zbývajících 40 % bude přerozděleno členům týmu, investorům a poradcům v souladu se čtyřletým plánem.

Další technické údaje

Uniswap v rámci svého protokolu používá dva různé chytré kontrakty – „Exchange“ kontrakt a „Factory“ kontrakt.

Jde o automatizované a decentralizované programy, které mají za cíl po splnění určitých podmínek provést konkrétní funkce.

V případě Uniswapu je chytrý kontrakt „Factory“ zodpovědný za přidávání nových tokenů na platformu. Kontrakt „Exchange“ je zase to, co se vlastně stará o samotné obchody/výměny. Na aktualizované platformě Uniswap v2 je možné mezi sebou vyměňovat jakékoli dva ERC20 tokeny.

Jak je síť Uniswapu zabezpečena?

Uniswap je decentralizovaný protokol navržený na výměnu/obchodů tokenů a jeho nativním tokenem správy je UNI. UNI je ERC-20 token postavený na síti Ethereum.

Token správy UNI funguje jako zabezpečení budoucího vývoje projektu Uniswap. Díky němu je možné vytvořit decentralizovaný hlasovací systém, který se postará o to, aby škodliví účastníci nemohli navrhovat a provést vylepšení, která by mohla poškodit reputaci a bezpečnost platformy.

Obchody prováděné na platformě Uniswap jsou zabezpečeny chytrým kontraktem „Exchange“. Právě tento decentralizovaný zázrak umožňuje uživatelům kdykoli provést obchod bez potřeby používat nějakou centrální autoritu.

Jak Uniswap používat?

Hlavním účelem uniswapu (UNI) je být tokenem správy. Držitelé mohou „připnout“ své UNI k adrese, čímž delegují svou sílu při hlasování. Uživatelé mohou delegovat sami sebe.

Uniswap (UNI) nabízí pro subjekty i jednotlivce celou řadu možných využití. Umožňuje alternativní decentralizovanou metodu platby mimo zásah prostředníků. Díky tomu máte nad svými penězi větší kontrolu.

UNI je také možné používat jako spekulaci a investici, nebo jako alternativu k drahým a pomalým mezinárodním převodům. Může také pomoci vytvořit alternativní finanční systém pro stovky milionů lidí, kteří mají přístup k chytrým telefonům, ale ne k bankovnímu účtu. Přináší také příležitost k střádání a nahrazení příjmů skrze staking tokenu UNI.

Jak si vybrat peněženku pro uniswap?

Typ peněženky uniswapu (UNI), který si vyberete, se bude pravděpodobně odvíjet od toho, na co ji chcete použít a kolik tokenů budete chtít uložit.

Hardwarové nebo studené peněženky nabízí nejbezpečnější možnost pro offline uložení a zálohování. Ledger nabízí základní podporu pro ERC-20, uživatelé tak mohou ukládat, odesílat a přijímat UNI. V době psaní článku je řešení Trezoru pro UNI stále ve vývoji. Hardwarové peněženky mohou vyžadovat trochu větší pochopení technologií a jsou také dražší možností. Jako takové mohou být vhodnější k ukládání většího množství LINK pro zkušenější uživatele.

Další možností jsou softwarové peněženky, které jsou zdarma a snadno se používají. Můžete si je stáhnout jako aplikace do chytrého telefonu nebo počítače. Může jít o peněženky, které jsou schovatelské či nikoli. U schovatelských peněženek za vás spravuje a zálohuje soukromé klíče poskytovatel služby. Neschovatelské peněženky pro uložení soukromých klíčů využívají bezpečností prvky vašeho zařízení. Tento typ peněženek je snadné používat, ale jsou v porovnání s hardwarovými peněženky považovány za méně bezpečnou variantu. Vhodné jsou tak především pro menší množství LINK nebo pro nováčky ve světě kryptoměn.

Online peněženky nebo webové peněženky jsou také zdarma a snadno se používají. Jsou navíc přístupné z více zařízení pomocí webového prohlížeče. Mohou však být méně bezpečné než hardwarové nebo softwarové alternativy. Je to z toho důvodu, že pravděpodobně důvěřujete platformě, která bude vaše UNI spravovat za vás. Měli byste si vybrat renomovanou službu s dobrou reputací bezpečnosti a úschovy. Proto jsou nejvhodnější pro držení menších částek nebo pro zkušenější časté obchodníky. 

Kriptomat nabízí bezpečné řešení úložiště, které vám umožní ukládat i obchodovat vaše tokeny UNI bez jakýchkoli problémů. Uložení UNI u Kriptomatu vám nabídne špičkové zabezpečení a uživatelsky přívětivou funkčnost. 

Nakupujte a prodávejte UNI nebo je vyměňte za jakoukoli jinou kryptoměnu – můžete tak učinit během pár sekund, když si jako řešení úložiště vyberete naši zabezpečenou platformu. 

uniswap icon
Uniswap uni
0 0%

Staking Uniswap

Platforma decentralizované burzy Uniswapu využívá fondy likvidity, do kterých mohou uživatelé ukládat své tokeny a poskytovat tak likviditu.

Každý fond likvidity Uniswapu je vlastně novým obchodním párem ERC-20 tokenů. Při vytvoření kontraktu fondu je zůstatek obou tokenů 0. Pro spuštění obchodování musí uživatelé nejdříve vložit své tokeny. Tento první poskytovatel likvidity nese odpovědnost za nastavení počáteční ceny tokenů ve fondu.

Když se k fondu přidají další poskytovatelé likvidity, musí vložit tokeny ekvivalentní k jejich aktuální ceně. Pokud se tak nestane, může být jejich přidaná likvidita vystavena arbitráži. Pokud uživatel, který vkládá své tokeny, věří, že je aktuální cena nesprávná, může ji ve skutečnosti arbitráží upravit na cenu, kterou si přeje a následně přidat likviditu za danou cenu.

Po vložení ERC-20 tokenů do fondu likvidity jsou vytvořeny („mintovány“) jedinečné „tokeny likvidity“, které jsou přerozděleny mezi poskytovatele likvidity. Tokeny likvidity představují příspěvek poskytovatele likvidity do fondu. Množství likvidity, kterou poskytovatel do fondu vložil, určuje počet tokenů likvidity, které obdrží. Pokud poskytovatel vytváří nový fond likvidity, bude se počet tokenů likvidity, které obdrží, rovnat sqrt(x * y), kde „x“ a „y“ představují hodnotu každého z poskytnutých tokenů.

Po provedení obchodu ve fondu je za iniciační transakci stržen poplatek 0,3 %. Tento poplatek je ve chvíli dokončení obchodu přerozdělen všem poskytovatelům likvidity.

Pro získání vložené likvidity plus nastřádaných poplatků musí poskytovatelé likvidity „spálit“ své tokeny likvidity. Tímto procesem je poskytovatel likvidity vymění za nárokovanou část z fondu likvidity + přidělené obchodní poplatky.

Tokeny likvidity jsou samo o sobě obchodovatelná aktiva, která mohou poskytovatelé likvidity také prodat, převést nebo jinak libovolně použít.

Shrnutí

Uniswap je inovativní projekt, který přinesl do světa kryptoměn nejpopulárnější decentralizovanou burzu.

Decentralizace a otevřená správa projektu Uniswap pomocí tokenu UNI se těší velké popularitě mezi zastánci blockchainu, kteří se staví proti velkým centralizovaným burzám. Fondy likvidity Uniswapu jsou navíc atraktivní pro investory, kteří chtějí vydělávat na kryptoměně bez jejího prodávání.

Často kladené dotazy – Uniswap

Nejčastěji kladené dotazy týkající se protokolu Uniswapu byly zodpovězeny výše, ale zaměříme se ještě na pár dalších:

Jak můžu přidat token na Uniswap?

Uniswap je kompatibilní s každým ERC-20 tokenem. Jakýkoli uživatel s web3 peněženkou (jako je Metamask) a ETH pro zaplacení poplatků může spustit fond likvidity pro jakýkoli token. Vlastně tak může zapsat token na burzu bez placení jakýchkoli poplatků samotné burze.

Co je „yield farming“?

Yield farming (někdy také těžení likvidity), je vlastně staking/vkládání kryptoměn, které držíte pro získání odměn. Jednoduše řečeno, lidé mohou získávat tokeny výměnou za poskytování likvidity nezbytné pro provedení obchodů v konkrétním páru tokenů na platformě.

Jak koupit uniswap (UNI)?

Nakupoávní UNI je snadné. Stačí navštívit stránku Kriptomatu jak koupit Uniswap (UNI) a zvolit vámi preferovanou metodu platby.

Jak prodat uniswap (UNI)?

Pokud již uniswap (UNI) vlastníte a držíte ho na peněžnce burzy Kriptomat, můžete ho jednoduše prodat přímo v rozhraní a zvolením preferované metody vyplacení.

Uniswap (UNI) kurz

Cenu uniswapu ovlivňuje hned několik faktorů, včetně pohybů na burze, nálady obchodníků, technické a fundamentální analýzy, novinek a obecného ekonomického prostředí.

Cena uniswapu je také přímo ovlivněna poptávkou těch, kteří síť používají.

Nakonec je však vždy aktuální cena určována miliony kupujících a prodávajících po celém světě. O aktuální ceně můžete mít vždy přehled používáním krypto burz jako je Kriptomat nebo jedné z mnoha různých služeb, které se sledování cen kryptoměn věnují.

Aktuální cena uniswapu (UNI) je loading EUR.

 24hodinový objem obchodování UNI je loading EUR. UNI je v současné době hodnocen . ze všech kryptoměn podle celkové tržní kapitalizace, která činí loading EUR. V oběhu je loading tokenů UNI. 

Zaregistrujte se nyní a vydejte se s Kriptomatem do světa kryptoměn – včetně kryptoměny Uniswap!

Pokud máte nějaké problémy nebo máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat ým zákaznické podpory. Jsme tu vždy, abychom vám pomohli!