Какво е Uniswap (UNI)?

Uniswap е иновативен децентрализиран протокол за обмен, изграден на базата на Ethereum. По-конкретно, Uniswap е автоматизиран протокол генериращ ликвидност. Не е необходим регистър на поръчките или каквато и да е централизирана страна. Благодарение на вградените в протокола му договори, Uniswap е в състояние да позволи на потребителите да търгуват без никакви посредници, постигайки високо ниво както на децентрализация, така и на устойчивост на цензура.

Може би се чудите как биха могли да се осъществяват сделки без наличието на регистър на поръчките?

Uniswap е разработила протокол, който разчита на доставчици на ликвидност, създаващи обединени единици за ликвидност, които след това гарантират ликвидността в платформата, позволявайки на потребителите безпроблемно да разменят по същество всички ERC-20 монети – всичко това без необходимост от книга за поръчки.

Тъй като протоколът на Uniswap е напълно децентрализиран, не съществува реален процес на вписване, какъвто има при централизираните борси. Всяка ERC-20 монета може да бъде пусната за търговия на платформата Uniswap, стига да има налична съвкупност от ликвидност. Поради тази причина Uniswap не начислява никакви такси за пускане на борсата, което го прави основен ресурс за нови или по-малки проекти тип ERC-20.

Как работи Uniswap?

Uniswap се отказва от традиционно познатата архитектура на дигиталните централизирани борси, изпращайки книгата за поръчки в миналото. Това е възможно отчасти благодарение на техния дизайн на Маркет-мейкър с постоянна функция (Constant Product Market Maker), който е вариант на по-разпространения модел на децентрализирана борса, известен като Автоматизиран маркет-мейкър (Automated Market Maker AMM).

Автоматизираните маркет мейкъри са интелигентни договори, които държат ликвидни резерви (пулове/съвкупности), които търговците могат да използват за търговия. Тези резерви се финансират от стимулирани доставчици на ликвидност. Всеки, който е в състояние да депозира еквивалентна стойност на две различни монети в пула, може да се превърне в един от тези доставчици на ликвидност. В замяна на своя дял в пуловете за ликвидност търговците плащат такса на пула, която след това се разпределя между доставчиците на ликвидност в зависимост от техния дял в пула.

Доставчиците на ликвидност създават нов достъпен пазар за търговия, като депозират две равни по стойност монети. Те могат да бъдат ETH и всяка ERC-20 монета или две ERC-20 монети. Често тези пулове се състоят от стабилни монети като DAI, но това не е задължително. В замяна на създаването на пазари и осигуряването на ликвидност, така че търговците да могат да търгуват, доставчиците на ликвидност на Uniswap се възнаграждават с „монети за ликвидност“, които обикновено представляват техния дял от целия пул за ликвидност.

А сега, нека разнищим концепцията за пуловете за ликвидност на Uniswap, като използваме за пример пул за ликвидност на ETH/DAI. За нашата формула частта на ETH в пула ще бъде „x“, а частта на DAI ще бъде „y“. Това, което прави Uniswap, е да вземе тези две суми и да ги умножи, за да изчисли общата ликвидност в пула – във формулата това ще бъде „k“. Основната концепция, която стои зад блокчейна на Uniswap, е, че „k“ трябва да остане стабилна величина по всяко време, което означава, че общата ликвидност в пула е постоянна. 

И така, формулата за общата ликвидност в пула представлява: 

x * y = k

Какво се случва ако някой иска да извърши сделка?

Например, да кажем, че Петър купува 1 ETH за 1600 DAI, като използва пула за ликвидност ETH/DAI. С тази сделка Петър е увеличил количеството DAI в пула, като същевременно е намалил количеството ETH. Това на практика означава, че цената на ETH се повишава, тъй като след сделката в пула има по-малко ETH, а знаем, че общата ликвидност (k) трябва да остане постоянна. По този начин се определя ценообразуването на валутите в пула.

Кои са създателите на Uniswap?

Uniswap е пусната за първи път на пазара през 2018 г. от основателя Хейдън Адамс. През 2020 г. стартира Uniswap v2, която позволява директни суапове между като цяло всеки тип ERC-20 монета в Етериум.

Пускането на монетата UNI от Uniswap през септември 2020 г. включваше разпределяне на 400 монети UNI на всеки адрес в ETH, който е извършил трансакция в мрежата преди 1 септември същата година. 

Освен това някои потребители получиха повече монети в зависимост от количеството ликвидност, което предлагаха на протокола Uniswap. 

uniswapUniswap Calculator

Калкулиране на цена

Какво прави Uniswap уникален?

Едно от най-уникалните неща в Uniswap е фактът, че самият проект не получава никакви приходи. 

Тъй като Uniswap е децентрализиран протокол и неговите потребители осигуряват цялата ликвидност на платформата, всички такси отиват директно при доставчиците на ликвидност. Тази концепция коренно се различава от тази при централизираните борси, където всички такси се поемат от централния орган, управляващ борсата. 

Към момента таксата за транзакция, която се плаща на доставчиците на ликвидност в мрежата, е 0,3 % за всяка сделка. Тези средства се изпращат автоматично в ликвидния пул, като доставчиците на ликвидност могат да ги изтеглят по всяко време. Тези такси за търговия се разпределят въз основа на дела на всеки доставчик на ликвидност в пула.

Възможно е в бъдеще част от таксите за търговия да бъдат предназначени за разработване на Uniswap. Екипът на Uniswap вече е внедрил подобрен протокол Uniswap v2 и активно разработва Uniswap v3.

Какво придава стойност на Uniswap?

На 17 септември 2020 г. Uniswap представи своята управленска монета UNI. Uniswap не е предприемала първично монетно предлагане или какъвто и да е вид продажба на монети. Uniswap разпространява своите монети UNI в съответствие с определен график за пускане на пазара както сред членовете на общността (активни търговци), така и сред доставчиците на ликвидност.

В чест на старта си Uniswap проведе много ценно разпределение на средства, предлагайки по 400 монети UNI (приблизително 1500 долара към момента на действието) на потребителите, които преди това са използвали протокола за децентрализиран обмен на Uniswap.

Занапред потребителите ще могат да печелят монети UNI и посредством залагането им в ликвидните пулове на Uniswap. Залагането на монети с цел получаване на възнаграждения от пуловете за ликвидност е известно като добив за доходност или добив на ликвидност.

Монетата UNI е предназначена за използване в бъдещото управление на протокола Uniswap. Притежателите на UNI, които притежават 1 % или повече от общото предлагане на UNI, могат да подават предложения за развитие, а всеки притежател на UNI, независимо от това какво количество притежава, може да гласува по тези предложения. Притежателите на UNI могат също така да подпомагат финансирането на безвъзмездни средства, партньорства, пулове за добив на ликвидност и др. 

Управлението на Uniswap е проектирано по начин, който в крайна сметка ще позволи на основния екип на Uniswap да се оттегли изцяло от процеса на вземане на решения, като по този начин ще се постигне истински самоподдържащ се и напълно децентрализиран протокол.

Колко монети Uniswap (UNI) има в обращение?

Текущото предлагане на Uniswap (UNI) монети е 1 000 000 000 000 UNI. Всички тези монети UNI ще бъдат налични в продължение на четири години. След четири години, когато бъдат разпределени, Uniswap ще въведе инфлационен процент от 2 % на годишна база, за да поддържа участието в мрежата.

60% от 1 милиард монети UNI бяха разпределени между членовете на общността на Uniswap (адреси на ETH, които активно са търгували с протокола Uniswap). Останалите 40% ще бъдат разпределени между членовете на екипа, инвеститорите и консултантите съгласно 4-годишен план.

Други технически данни

Uniswap използва два различни интелигентни договора като част от своя протокол – договор „Обмяна“ и договор „Производство“. 

Това са автоматизирани, децентрализирани програми, които са проектирани да изпълняват конкретни функции, когато са изпълнени определени условия. 

В случая на Uniswap интелигентният договор „Производство“ отговаря за добавянето на нови монети към платформата, докато договорът „Обмяна“ е този, който управлява действителните сделки/обмени. По същество всяка ERC20-базирана монета може да бъде разменена с всяка друга на актуализираната платформа Uniswap v2.

По какъв начин е защитена мрежата на Uniswap?

Uniswap е децентрализиран протокол, предназначен за обмяна / търговия на монети, а UNI е собствената монета на проекта. UNI е ERC-20 монета, изградена в мрежата на Ethereum.

Управляващата монета UNI действа като гаранция за бъдещото развитие на проекта Uniswap, създавайки децентрализирана система за гласуване, която гарантира, че лошите играчи не могат с лека ръка да предлагат и въвеждат подобрения в развитието, които могат да навредят на репутацията или сигурността на платформата.

Сделките, извършвани в платформата Uniswap, са защитени от нейния интелигентен договор „Обмяна“, своеобразен тип децентрализирано чудо, което позволява на потребителите да търгуват по всяко време, без да е необходим централен орган.

Как да използвам Uniswap?

Основното приложение на използване на Uniswap (UNI) е като монета за управление. Притежателите могат да свържат своите UNI с адрес, като делегират правото си на глас. Потребителите могат да изберат да делегират сами.

Uniswap (UNI) монетата предлага различни възможности за употреба за различните лица и организации. Той дава възможност за алтернативен, децентрализиран метод за разплащане, който е извън намесата на посредниците, предоставяйки ви повече контрол върху парите си.

UNI може да се използва и за спекулативни инвестиции или като алтернатива на скъпите и бавни международни транзакции. Той може да допринесе и за алтернативна финансова система за стотиците милиони хора, които имат достъп до смартфони, но не и до банкова сметка, като се въвежда нова възможност за генериране на доходи или допълване на доходите чрез залагане на UNI.

Как да избера Uniswap портфейл?

Вида на Uniswap (UNI) портфейла, който ще изберете, вероятно ще зависи от това за какво искате да го използвате и каква сума искате да съхранявате.

Хардуерните портфейли или студените портфейли са най-сигурната опция за съхранение на криптовалута с офлайн съхранение и архивиране. Ledger осигурява основна поддръжка на ERC-20, като позволява на потребителите да съхраняват, изпращат и получават UNI. Към момента на писане на статията решенията на Trezor за UNI са все още в процес на разработване. Хардуерните портфейли могат да изискват малко повече знания и са по-скъп вариант. Като такива те може да са по-подходящи за съхраняване на по-големи количества UNI за по-опитни потребители.

Софтуерните портфейли са друга възможност и са безплатни и лесни за използване. Те могат да се изтеглят като приложения за смартфон или настолен компютър и могат да бъдат с попечителски или без попечителски функции. При попечителските портфейли частните ключове се управляват и архивират от ваше име от доставчика на услуги. Портфейлите без попечителство използват защитени елементи на вашето устройство за съхранение на частните ключове. Софтуерните портфейли са по-удобни за извършване на транзакции, но са по-малко сигурни от хардуерните варианти, което означава, че са по-подходящи за неопитни потребители с по-малки суми UNI.

Онлайн портфейлите или уеб портфейлите също са безплатни и лесни за използване, достъпни от различни устройства с помощта на уеб браузър.. Те се считат за горещи портфейли и могат да бъдат по-малко защитени и сигурни от хардуерните или софтуерните алтернативи. Тъй като се доверявате на платформа да управлява вашите UNI монети, вие трябва да изберете добре позната и реномирана услуга с утвърден опит в сигурността и съхранението. Следователно те са най-подходящи за съхранение на малки суми или за използване от страна на по-опитни често търгуващи лица.

Kriptomat предлага сигурно решение за съхранение, което ви позволява да съхранявате и търгувате с вашите UNI монети без излишни усилия. Съхраняването на UNI в Криптомат ви осигурява сигурност от най-висок клас и удобна за потребителя функционалност.

Когато изберете нашата сигурна платформа като решение за съхранение, купуването и продаването на UNI, или обмяната им срещу всяка друга криптовалута се извършва само в рамките на няколко секунди.

Uniswap залагане

Платформата за децентрализиран обмен Uniswap използва пулове за ликвидност, в които потребителите могат да залагат своите монети, за да осигурят ликвидност.

Всеки пул за ликвидност на Uniswap по същество представлява нова двойка монети ERC-20 за търговия. Когато договорът за пул се създава за първи път, неговите баланси от всяка монета са равни на нула. За да може пулът да започне да позволява сделки, потребителите трябва първо да го финансират с първоначален депозит от всяка монета. Този първи доставчик на ликвидност отговаря за определянето на първоначалната цена на монетите, намиращи се в пула.

Когато други доставчици на ликвидност добавят средства към съществуващ пул, те трябва да депозират и равностойни на текущата цена на двете монети. Ако не го направят, добавената от тях ликвидност е изложена на риск от арбитраж. Ако депозиращият потребител смята, че текущата цена е неправилна, той всъщност може да я арбитражира до желаното от него ниво и след това да добави ликвидност на тази цена.

Когато ERC-20 монети се депозират в пул за ликвидност се създават уникални монети, известни като „монети за ликвидност“, които се разпределят на адреса на доставчика на ликвидност. Монетите за ликвидност представляват вноската на доставчика на ликвидност в пула. Размерът на предоставената ликвидност на пула определя броя на монетите за ликвидност, които доставчикът получава. Ако доставчикът създава нов пул за ликвидност, тогава броят на монетите за ликвидност, които ще получи, ще бъде равна на (x * y)(2), където „x“ и „y“ представляват количеството на всяка предоставена монета.

Когато се извършва сделка в пула, инициатора на сделката заплаща такса в размер на 0,3%. Тази такса се разпределя между всички доставчици на ликвидност при приключване на сделката.

За да получат обратно депозираната от тях ликвидност плюс всички начислени такси, доставчиците на ликвидност трябва да „изгорят“ своите монети за ликвидност. По този начин те ефективно се разменят за полагащата се на доставчика на ликвидност част от ликвидния пул + разпределението на таксите за търговия.

Тъй като монетите за ликвидност сами по себе си са търгуеми активи, доставчиците на ликвидност могат също така да продават, прехвърлят или използват своите ликвидни монети по начин, който считат за подходящ.

Заключение

Uniswap е иновативен проект, който създаде най-популярния децентрализиран обмен в криптоиндустрията.

Децентрализацията и отвореното управление на проекта Uniswap посредством монетата UNI го правят много популярен сред почитателите на блокчейн, които се противопоставят на големите, централизирани борси за криптовалути. Освен това пуловете за ликвидност на Uniswap са привлекателно начинание за инвеститорите, които искат да получават доходи от вече притежаваната от тях криптовалута – без необходимостта да я продават.

ЧЗВ за Uniswap

На повечето от често задаваните въпроси относно протокола на Uniswap бяха дадени отговори по-горе. Остават няколко, върху които да се съсредоточим:

Как мога да добавя монета в Uniswap?

Проектът Uniswap е съвместим с всички монети тип ERC-20. Всеки потребител с портфейл web3 (като Metamask) и ETH за плащане на газови такси може да стартира пул за ликвидност за всяка монета, като ефективно я листне на борсата, без да заплаща такса на самата борса.

Какво представлява добива за доходност?

Добивът за доходност или добивът на ликвидност е практика на залагане/депозиране на криптовалути, с които разполагате, в замяна на възнаграждения. Общата идея е, че физическите лица могат да печелят монети в замяна на осигуряването на ликвидност, необходима за улесняване на сделките с определена двойка монети в платформата.

Как да купя Uniswap (UNI)?

ККупуването на UNI е толкова лесно, само трябва да посетите страницата в Криптомат как да купя Uniswap и да изберете метод на плащане.

Как да продам Uniswap (UNI)?

Ако вече притежавате Uniswap (UNI) и ги държите във вашия портфейл в борсата Криптомат, вие можете лесно да ги продадете като отидете в интерфейса и изберете желаната от вас опция за плащане.

Цена на Uniswap (UNI)

Няколко различни фактора оказват влияние върху цената на Uniswap включително приток и отлив на борси, търговия на дребно и институционална подкрепа, технически и фундаментални развития,новини около валутата и общата икономическа среда.

Цената на Uniswap се влияе пряко и от търсенето им от страна на потребителите на мрежата.

В крайна сметка цената на UNI се определя във всеки един момент от нарастващото купуване и продаване от страна на милиони участници по целия свят. Можете да бъдете в крак с най-новите ценови равнища, като използвате борси за UNI като Kriptomat или една от многото различни услуги за следене на цените на криптовалутите.

Текущата цена на Uniswap (UNI) е loading EUR.

24 часовият обем на търговия с UNI е loading EUR. UNI в момента се нарежда на място по пазарна капитализация сред криптовалутите, с пазарна капитализация от loading EUR. В обръщение има loading UNI монети.

Регистрирайте се сега за да започнете пътешествието си в света на Uniswap и криптовалутите с Kriptomat!

Ако изпитвате затруднения или имате някакви въпроси, моял не се колебайте да се свържете с нашия Екип по подръжка на клиенти. Винаги сме тук за да ви помогнем!