Vad är Uniswap (UNI)?

Uniswap är ett innovativt, decentraliserat börsprotokoll byggt på Ethereum. Mer specifikt är Uniswap ett automatiserat likviditetsprotokoll. Det behövs ingen orderbok eller centraliserad part. Tack vare kontrakten som är inbyggda i detta protokoll kan Uniswap låta användare handla utan mellanhänder vilket gör nivån för både decentralisering och censurmotstånd högre.

Du kanske undrar hur handel kan utföras utan en orderbok?

Uniswap har skapat ett protokoll som förlitar sig på att likviditetsleverantörer skapar likviditetspooler som sedan skapar likviditet på plattformen, vilket låter användare byta mellan i princip alla ERC-20-mynt, helt utan behovet av en orderbok.

Eftersom Uniswap-protokollet är helt decentraliserat finns ingen noteringsprocess, som på en centraliserad börs. Alla ERC-20-mynt kan lanseras för börshandel på Uniswap-plattformen, så länge det finns en likviditetspool. På grund av detta tar Uniswap inte ut några noteringsavgifter, vilket gör det till en viktig källa för nya eller mindre ERC-20-projekt.

Hur fungerar Uniswap?

Uniswap slopar den traditionella arkitekturen för digitala, centraliserade börser och gör orderboken till en dåtidens sak. Detta är möjligt tack vare deras Constant Product Market Maker-design, vilket är en variant av den vanligare decentraliserade börsmodellen Automated Market Maker (AMM).

Automated Market Makers är smarta kontrakt som håller likviditetsreserver (pooler) som börshandlare kan använda för att växla mot. Dessa reserver finansieras av stimulerade likviditetsleverantörer. Den som kan sätta in ett likvärdigt belopp av två olika mynt i poolen kan vara en av dessa likviditetsleverantörer. I gengäld för sin satsning i likviditetspooler betalar börshandlare en avgift till poolen, som sedan delas ut till likviditetsleverantörerna i enlighet med deras andel i poolen.

Likviditetsleverantörer skapar en ny tillgänglig börsmarknad genom att sätta in ett likvärdigt belopp av två mynt. Dessa kan vara ETH och alla ERC-20-mynt, eller två olika ERC-20-mynt. Oftast består dessa pooler av stabila mynt, som DAI, men detta är inte ett måste. I gengäld för att skapa marknader och likviditetsleverantörer, så att börshandlare kan göra affärer, belönas Uniswaps likviditetsleverantörer med ”likviditetsmynt”, vilka vanligen representerar deras andel av hela likviditetspoolen.

Låt oss bryta ner konceptet med Uniswaps likviditetspooler genom att använda en ETH/DAI-likviditetspool som exempel. För vår ekvation är ETH-delen av poolen ”x”, medan DAI-delen är ”y”. Det som Uniswap gör att ta dessa två belopp och multiplicerar dem för att räkna ut totalen i likviditetspoolen, vilket i ekvationen är ”k”. Det främsta konceptet som styr Uniswap är att ”k” måste förbli stabil och att den totala likviditeten i poolen är konstant.

Så ekvationen för total likviditet i poolen är: 

x * y = k

Tänk om någon vill göra ett byte?

Som exempel, ponera att David köper 1 ETH för 1600 DAI genom att använda ETH/DAI-likviditetspoolen. Genom att göra denna affär har David ökat antalet DAI i poolen och minskat antalet ETH. Effektivt betyder detta att priset för ETH går upp, eftersom det finns mindre ETH i poolen efter transaktionen och vi vet att den totala likviditeten (k) måste vara konstant. Denna mekanism är det som driver prissättningen för valutorna i poolen.

Vilka grundade Uniswap?

Uniswap lanserades 2018 av grundaren Hayden Adams. 2020 lanserades Uniswap v2 som möjliggör direkta byten mellan i princip alla ERC-20-mynt på Ethereum.

Uniswaps lansering av UNI-myntet i september 2020 innebar en airdrop av 400 UNI-mynt till de ETH-adresser som hade avslutat en transaktion på nätverket innan den 1:a september det året.

I tillägg fick en del användare fler mynt, baserat på den mängd likviditet de medförde till Uniswap-protokollet.

uniswapUniswap Omvandlare

Räkna ut priset

Vad gör Uniswap unikt?

En av de unikare sakerna med Uniswap är faktumet att projektet i sig inte tar ut någon avkastning.

Eftersom Uniswap är ett decentraliserat protokoll och dess användare tillhandahåller all likviditet för plattformen så går avgifterna direkt till likviditetsleverantörerna. Detta är långt ifrån de centraliserade börserna, där alla avgifter sugs upp av den centrala myndigheten som utför bytet.

Den nuvarande transaktionsavgiften som betalas ut till nätverkets likviditetsleverantörer är 0,3% per affär. Dessa tillgångar skickas automatiskt till likviditetspoolen, där likviditetsleverantörerna kan lösa ut dem när som helst. Dessa handelsavgifter delas ut baserad på varje likviditetsleverantörs andel av poolen.

Det är möjligt att en del av handelsavgifterna i framtiden kan dedikeras till Uniswap-utveckling. Uniswap-teamet har redan släppt ett förbättrat Uniswap v2-protokoll och utvecklar aktivt Uniswap v3.

Vad ger Uniswap värde?

Uniswap presenterade UNI, sitt styrande mynt, 17 september 2020. Uniswap hade ingen ICO eller annan sorts myntförsäljning. Uniswap kommer dela ut sina UNI-mynt enligt ett fast lanseringsschema, till både communitymedlemmar (aktiva börshandlare) och likviditetsleverantörer.

Uniswap hade en värdefull airdrop för att fira lanseringen och erbjöd 400 UNI-mynt (uppskattningsvis 1500 USD vid tiden för airdrop:et) till användare som tidigare använt Uniswaps decentraliserade börsprotokoll.

Vidare kan användare också tjäna UNI-mynt genom att satsa mynt i Uniswaps likviditetspooler. Satsa mynt för att skörda belöningar från likviditetspooler är allmänt känt som avkastningsjordbruk eller likviditetsbrytning.

UNI-myntet är skapat för att användas i det framtida styret av Uniswap-protokollet. UNI-ägare, som äger 1% eller mer av det totala UNI-utbudet, kan lämna in utvecklingsförslag, medan alla UNI-ägare, oavsett hur mycket de äger, kan rösta på dessa förslag. UNI-ägare kan också finansiera bidrag, samarbeten, likviditetsbrytningspooler mm.

Uniswap-styret har designats på ett sätt som i längden låter kärnan av Uniswap-teamet gå ifrån beslutsprocessen helt, vilket gör att protokoll blir helt självförsörjande och decentraliserat.

Hur många Uniswap-mynt (UNI) finns i omlopp?

Uniswap (UNI) har för tillfället en mynttillgång på 1 000 000 000 UNI. Alla dessa UNI-mynt kommer bli tillgängliga under 4 års tid. Efter fyra år, när alla dessa mynt har släppts ut, kommer Uniswap införa en inflationstakt på 2% per år, för att behålla nätverksdeltagandet.

60% av de 1 miljarder UNI-mynten airdroppades till Uniswaps communitymedlemmar (ETH-adresser som aktivt handlat med Uniswap-protokollet). De återstående 40% kommer delas ut till teammedlemmar, investerare och rådgivare, enligt en fyraårsplan.

Övrig teknisk information

Uniswap kör två olika smarta kontrakt som del av sitt protokoll – ett ”börskontrakt” och ett ”fabrikskontrakt”.

Dessa är automatiserade, decentraliserade program designade för att utföra specifika funktioner när särskilda villkor uppfylls.

I Uniswaps fall är det smarta ”fabrikskontraktet” ansvarigt för att lägga till nya mynt på plattformen, medan ”börskontraktet” är det som driver de faktiska affärerna/bytena. I princip kan alla ERC20-baserade mynt bytas mot varandra på den uppdaterade Uniswap v2-plattformen.

Hur hålls Uniswap-nätverket säkert?

Uniswap är ett decentraliserat protokoll skapat för myntbyten/-handel och UNI är dess inhemska mynt. UNI är ett ERC-20-mynt byggt på Ethereum-nätverket.

Det styrande UNI-myntet verkar för att säkra Uniswap-projektets framtida utveckling genom att skapa ett decentraliserat röstningssystem som säkerställer att onda aktörer inte kan föreslå och anta utvecklingsuppgraderingar som kan skada ryktet eller säkerheten för plattformen.

Affärer utförda på Uniswap-plattformen är säkrade av det smarta ”börskontraktet” som är ett decentraliserat underverk som låter användare att genomföra affärer när som helst utan att behöva en central myndighet.

Hur använder man Uniswap?

Uniswaps (UNI) främsta användningsområde är som styrande mynt. Ägare kan binda sina UNI till en adress och delegera sin rösträtt. Används kan välja att delegera sig själva.

Uniswap-mynt (UNI) är användbara för olika enheter och individer. De möjliggör en alternativ, decentraliserad betalningsmetod utan att mellanhänder lägger sig i vilket ger dig större kontroll över pengarna.

UNI kan också användas för att spekulera och investera, eller som ett alternativ till dyra och långsamma internationella överföringar. Den kan också bidra till ett alternativt finansiellt system för de hundramiljontals personer som har tillgång till smartphones, men inte ett bankkonto, samtidigt som det inför en ny möjlighet för att generera inkomster eller tillskott, genom UNI-likviditetsinsatser.

Hur väljer man en Uniswap-plånbok?

Typen av Uniswap-plånbok (UNI) du väljer kommer bero på vad du vill använda den till och hur mycket du behöver ha i den.

Hårdvaruplånböcker, eller kalla plånböcker, är det mest säkra alternativet, med lagring och backup offline. Ledger erbjuder basalt ERC-20-stöd och låter användare lagra, skicka och ta emot UNI. I skrivandets stund är Trezors UNI-lösningar fortfarande under utveckling. Hårdvaruplånböcker kan medföra en brantare inlärningskurva och är ett dyrare alternativ dock. Därför passar de bättre för att lagra större mängd UNI och för mer erfarna användare.

Mjukvaruplånböcker är ett annat alternativ som är gratis och enkla att använda. De är tillgängliga för nedladdning som smartphone- eller skrivbordsappar och kan vara vaktade eller ovaktade. Med låsta plånböcker hanteras och backas nycklarna åt dig, av tjänsteleverantören. Olåsta plånböcker använder säkra element på din enhet för att lagra de privata nycklarna. Även om de är bekväma ses de som mindre säkra än hårdvaruplånböcker och passar därför bättre för mindre mängd UNI och nybörjaranvändare.

Online-/webbplånböcker är också gratis och enkla att använda samt tillgängliga från flera enheter genom webbläsaren. De ses vara varma plånböcker och kan vara mindre säkra än hårdvaru- eller mjukvarualternativ dock. Eftersom du antagligen litar på plattformen för att hantera dina UNI så bör du välja en välrenommerad tjänst, med en meritlista för säkerhet och bevakning. Därför passar de bäst för mindre summor och för mer erfarna börshandlare.

Kriptomat erbjuder en säker lagringslösning som låter dig både spara och handla med dina UNI-mynt utan krångel. Att ha dina UNI hos Kriptomat ger dig högskalig säkerhet och användarvänlig funktionalitet.

Köpa och sälja UNI, eller byta dem mot annan kryptovaluta, görs på några ögonblick när du väljer vår säkra plattform som lagringslösning.

uniswap icon
Uniswap uni
0 0%

Uniswapinsatser

Den decentraliserade börsplattformen Uniswap använder likviditetspooler som användare kan satsa på för att skapa likviditet.

Varje likviditetspool på Uniswap är i princip ett nytt handelspar med ERC-20-mynt. När poolkontrakt skapas är dess balans för varje mynt 0. För att poolen ska tillåta handel måste användarna först finansiera den med en initial insättning av varje mynt. Denna första likviditetsleverantör är ansvarig för att sätta det initiala priset för mynten i poolen.

När andra likviditetsleverantörer kommer in i en befintlig pool måste de sätta in båda mynten i likvärdighet med deras aktuella pris. Om de inte gör detta kommer likviditeten riskera att diffa. Om den insättande användaren tror att de aktuella priset är felaktigt kan hen faktiskt få det att diffa för att nå den nivå hen önskar och sedan lägga in likviditeten för det priset.

När ERC-20-mynt sätts in i en likviditetspool så präglas unika mynt kallade ”likviditetsmynt, och delas ut till likviditetsleverantörens adress. Likviditetsmynt representerar en likviditetsleverantörs bidrag till en pool. Beloppet för poolens likviditet bestämmer antalet likviditetsmynt som leverantören får. Om leverantören skapar en ny likviditetspool kommer antalet likviditetsmynt de får vara detsamma som sqrt(x * y), där ”x” och ”y” är antalet mynt tillhandahållna.

När en affär genomförs i poolen tas en avgift på 0,3% ut av den som initierar transaktionen. Denna avgift delas ut till alla likviditetsleverantörer vid slutförandet av affären.

För att ta emot sin insatta likviditet, plus eventuella ackumulerade avgifter, måste likviditetsleverantörerna ”bränna” sina likviditetsmynt. Detta växlar dem mot likviditetsleverantörens rättmätiga andel av likviditetspoolen + handelsavgiftstilldelning.

Då likviditetsmynt i sig är en handelsbar tillgång kan likviditetsleverantörer även sälja, föra över eller på annat sätt använda sina likviditetsmynt.

Sammanfattning

Uniswap är ett nyskapande projekt som levererat den populäraste decentraliserade börsen inom kryptobranschen.

Uniswap-projektets decentralisering och öppna styre, genom sitt UNI-mynt, gör det väldigt populärt bland blockkedjeförespråkare som motsätter sig stora centraliserade kryptovalutabörser. Dessutom är Uniswaps likviditetspooler en attraktiv ansträngning för investerare som vill gör en intäkt på kryptovalutan de redan äger, utan att sälja den.

Vanliga frågor om Uniswap

Det flesta vanliga frågor om Uniswap-protokollet besvarades ovan. Det finns en handfull till att fokusera på:

Hur kan jag lägga till ett mynt på Uniswap?

Uniswap är kompatibelt med alla ERC-20-mynt. Alla användare med en web3-plånbok (som Metamask) och ETH till bränsleavgifter, kan starta en likviditetspool för vilket mynt som helst, och effektivt registrera den på börsen mot 0 avgifter till själva börsen.

Vad är avkastningsjordbruk?

Avkastningsjordbruk, eller likviditetsbrytning, är utförandet av insatser/insättning av kryptovalutor du äger, för att få belöningar tillbaka. Den generella idén är att individer kan tjäna mynt i utbyte mot att tillhandahålla den likviditet som behövs för att främja handeln med ett specifikt myntpar på plattformen.

Hur köper man Uniswap (UNI)?

Att köpa UNI är lika enkelt som att besöka Kriptomats sida om hur man köper Uniswap och välja en betalningsmetod.

Hur säljer man Uniswap (UNI)?

Om du redan äger Uniswap (UNI) och har den i en Kriptomat-plånbok kan du enkelt sälja den genom att navigera rätt på sidan och välja den önskade betalningsmetoden.

Uniswap-pris (UNI)

Flera faktorer påverkar Uniswap-priset, däribland in- och utflöde på börsen, känslor, tekniska och grundläggande utvecklingar, nyhetscykeln och den generella ekonomiska miljön.

Uniswap-priset påverkas även av efterfrågan för den bland de som använder nätverket.

I slutändan bestäms dock priset vid ett tillfälle av det totala köpandet och säljandet från miljontals deltagare jorden runt. Du kan hålla dig uppdaterad om de senaste prisändringarna och nyheter genom kryptobörser som Kriptomat, eller en av de många andra kryptovalutatjänsterna.

Det aktuella Uniswap-priset (UNI) är loading EUR.

UNI:s 24-timmars handelsvolym är loading EUR. UNI rankas just nu efter totala marknadsvärdet, med ett marknadsvärde på loading EUR. Det har en tillgång på loading UNI i omlopp.

Registrera dig nu för att påbörja resan in i Uniswaps och kryptovalutornas värld hos Kriptomat!

Om du har problem eller frågor, tveka inte att kontakta vår support. Vi finns alltid här och hjälper dig!