Kas ir Uniswap (UNI)?

Uniswap ir inovatīvs decentralizēts apmaiņas protokols, kas balstīts uz Ethereum. Precīzāk — Uniswap ir automatizēts likviditātes protokols. Tam nav nepieciešama pasūtījumu grāmata vai kāda iesaistīta centralizēta puse. Pateicoties protokolā iestrādātajiem līgumiem, Uniswap ļauj lietotājiem tirgoties bez starpniekiem, panākot gan augstu decentralizācijas līmeni, gan izturību pret cenzūru.

Iespējams, jums rodas jautājums — kā tas iespējams, ka tirgošanās notiek bez pasūtījumu grāmatas?

Uniswap ir izstrādājis protokolu, kas balstās uz likviditātes nodrošinātājiem, kuri veido likviditātes baseinus. Tie nodrošina likviditāti visā platformā, ļaujot lietotājiem netraucēti apmainīties ar būtībā jebkuriem ERC-20 žetoniem. Tas viss tiek paveikts bez vajadzības pēc pasūtījumu grāmatas.

Tā kā Uniswap protokols ir pilnībā decentralizēts, tam nav reāla kotēšanas procesa, kāds ir centralizētajām biržām. Jebkuru ERC-20 žetonu var izveidot un tirgot Uniswap platformā, ja vien ir pieejams likviditātes baseins. Uniswap neiekasē nekādu kotēšanas maksu, padarot to par būtisku resursu jauniem vai mazākiem ERC-20 projektiem.

Kā Darbojas Uniswap?

Uniswap atsakās no tradicionālās digitālās, centralizētās biržas arhitektūras, padarot pasūtījumu grāmatu par pagātni. Tas daļēji ir iespējams, pateicoties Pastāvīgā Produkta Tirgus Veidotāja (Constant Product Market Maker) dizainam, kas ir biežāk sastopamā decentralizētās biržas modeļa variants — tas pazīstams kā Automatizētais Tirgus Veidotājs (Automated Market Maker, AMM).

Automātiskie Tirgus Veidotāji ir viedie līgumi, kas tur likviditātes rezerves (baseinus), ko tirgotāji var izmantot tirdzniecībai. Šīs rezerves finansē motivēti likviditātes nodrošinātāji. Ikviens, kas spēj iemaksāt baseinā divu dažādu žetonu līdzvērtīgu vērtību, var kļūt par vienu no šiem likviditātes nodrošinātājiem. Apmaiņā pret savu līdzdalību likviditātes baseinos, tirgotāji sniedz maksu baseinam, kas pēc tam tiek sadalīta starp likviditātes nodrošinātājiem atbilstoši to daļas lielumam baseinā.

Likviditātes nodrošinātāji izveido jaunu pieejamu tirdzniecības tirgu, iemaksājot divus žetonus vienādā vērtībā. Tie var būt ETH un jebkurš ERC-20 žetons, vai divi ERC-20 žetoni. Bieži vien šos baseinus veido steiblkoinu (piemēram, DAI) žetoni, taču tas nav priekšnosacījums. Apmaiņā pret tirgus izveidi un likviditātes nodrošināšanu, kas sniedz iespēju tirgotājiem tirgoties, Uniswap likviditātes nodrošinātāji tiek atalgoti ar “likviditātes žetoniem” — viņu darbam atbilstošu daļu no visa likviditātes baseina.

Lai jums vieglāk būtu šo informāciju uztvert, mēs izskaidrosim Uniswap likviditātes baseinu konceptu, kā piemēru izmantojot ETH/DAI likviditātes baseinu. Mūsu formulā ETH daļa būs “x”, bet DAI daļa būs “y”. Uniswap ņem šīs divas summas un reizina tās, lai aprēķinātu kopējo likviditāti baseinā — formulā tas būs “k”. Uniswap pamatkoncepcija ir tāda, ka “k” vienmēr jābūt stabilam, kas nozīmē, ka kopējā likviditāte baseinā ir nemainīga. 

Tātad kopējā likviditātes formula baseinam ir šāda: 

x * y = k

 Ko darīt, ja kāds vēlas veikt darījumu? 

Piemēram, Dāvids pērk 1 ETH par 1600 DAI, izmantojot ETH/DAI likviditātes baseinu. Veicot šo darījumu, Dāvids ir palielinājis DAI daudzumu baseinā, vienlaikus tajā samazinot ETH daudzumu. Tas faktiski nozīmē, ka ETH cena pieaug, jo pēc darījuma veikšanas baseinā ir mazāk ETH, un mēs zinām, ka kopējai likviditātei (k) jāpaliek nemainīgai. Šis mehānisms ir tas, kas nosaka baseinā esošo valūtu cenu.

uniswapUniswap Kalkulators

Aprēķināt cenu

 

Kas ir Uniswap dibinātāji?

Uniswap pirmo reizi 2018. gadā izlaida dibinātājs Heidens Ādamss. 2020. gadā klajā nāca Uniswap v2, kas ļāva veikt tiešus darījumus Ethereum starp būtībā jebkuriem ERC-20 žetoniem.

2020. gada septembrī, kad Uniswap uzsāka UNI žetonu izlaišanu, tika izsūtīti 400 UNI žetoni uz visām ETH adresēm, kas bija veikušas darījumu tīklā līdz tā gada 1. septembrim. 

Turklāt daži lietotāji saņēma vairāk žetonu atkarībā no likviditātes apjoma, ko viņi nodrošināja Uniswap protokolam. 

Kāpēc Uniswap ir Unikāls? 

Viens no Uniswap unikālākajiem aspektiem ir tāds, ka pats projekts nesaņem nekādus ieņēmumus. 

Tā kā Uniswap ir decentralizēts protokols un tā lietotāji nodrošina visu platformas likviditāti, visas komisijas maksas nonāk tieši šīs likviditātes nodrošinātājiem. Tas krasi atšķiras no centralizētām biržām, kur visas maksas savāc centrālā iestāde, kas pārvalda attiecīgo biržu. 

Pašreizējā maksa par darījumiem tīkla likviditātes nodrošinātājiem ir 0,3 % par katru darījumu. Šie līdzekļi tiek automātiski nosūtīti uz likviditātes fondu, un likviditātes nodrošinātāji tos var jebkurā laikā izpirkt. Šīs tirdzniecības maksas tiek sadalītas, pamatojoties uz katra likviditātes nodrošinātāja daļu baseinā.

Iespējams, ka nākotnē daļu no tirdzniecības maksām varētu novirzīt Uniswap attīstībai. Uniswap komanda jau ir ieviesusi uzlabotu Uniswap v2 protokolu un aktīvi izstrādā arī Uniswap v3.

Kas Piešķir Uniswap Vērtību?

2020. gada 17. septembrī Uniswap ieviesa savu žetonu UNI. Uniswap neveica ICO vai jebkāda veida žetonu pārdošanu. Uniswap izplata savus UNI žetonus saskaņā ar noteikto izlaišanas grafiku gan kopienas dalībniekiem (aktīviem tirgotājiem), gan likviditātes nodrošinātājiem.

Uniswap, atzīmējot savu darbības uzsākšanu, rīkoja ļoti vērtīgu “airdrop” jeb žetonu izsūtīšanu, piedāvājot 400 UNI žetonus lietotājiem, kuri jau iepriekš izmantojuši Uniswap decentralizēto apmaiņas protokolu. Aplēsts, ka izdošanas brīdī to vērtība bija $1500 ASV dolāri.

Turpmāk lietotāji varēs nopelnīt UNI žetonus, ieguldot tos Uniswap likviditātes baseinos. Žetonu ieguldīšanu, lai gūtu atlīdzību no likviditātes baseiniem, parasti dēvē par ražas audzēšanu jeb likviditātes mainošanu.

UNI žetons ir paredzēts izmantošanai Uniswap protokola pārvaldībā. UNI turētāji, kuriem pieder 1 % vai vairāk no kopējā UNI piedāvājuma, var iesniegt attīstības priekšlikumus, savukārt jebkurš UNI turētājs neatkarīgi no tā, cik daudz UNI viņam pieder, var balsot par šiem priekšlikumiem. UNI turētāji var arī palīdzēt finansēt dotācijas, partnerības, likviditātes maininga baseinus un daudz ko citu. 

Uniswap pārvaldība ir veidota tā, lai ar laiku Uniswap galvenā komanda varētu pilnībā izstāties no lēmumu pieņemšanas procesa, tādējādi panākot patiesi pašpietiekamu un pilnībā decentralizētu protokolu.

Cik Daudz Uniswap (UNI) Monētu Ir Apgrozībā?

Uniswap (UNI) pašreizējā žetonu piedāvājumā ir 1 000 000 000 000 UNI. Visi šie UNI žetoni būs pieejami četru gadu laikā. Pēc četriem gadiem, kad visi šie žetoni būs sadalīti, Uniswap ieviesīs inflācijas likmi 2 % gadā, lai saglabātu līdzdalību tīklā.

60% no 1 miljarda UNI žetonu apjoma tika izplatīti Uniswap kopienas locekļiem (ETH adresēm, kas aktīvi tirgojas, izmantojot Uniswap protokolu). Atlikušie 40% tiks sadalīti komandas locekļiem, investoriem un konsultantiem, saskaņā ar 4 gadu plānu.

Citi Tehniskie Dati

Uniswap protokolā darbojas divi dažādi viedie līgumi — “Maiņas” līgums un “Rūpnīcas” līgums. 

Tās ir automatizētas, decentralizētas programmas, kas ir izstrādātas tā, lai, izpildot noteiktus nosacījumus, tiktu veiktas konkrētas funkcijas. 

Uniswap gadījumā, “Rūpnīcas” viedlīgums ir atbildīgs par jaunu žetonu pievienošanu platformai, savukārt “Maiņas” līgums nodrošina faktiskos darījumus/apmaiņas darījumus. Būtībā atjauninātajā Uniswap v2 platformā var apmainīt jebkuru ERC20 žetonu pret jebkuru citu.

Kā Tiek Nodrošināts Uniswap Tīkls?

Uniswap ir decentralizēts protokols, kas paredzēts žetonu maiņas un tirdzniecībai, un UNI ir tā vietējais pārvaldības žetons. UNI ir ERC-20 žetons, kas izveidots Ethereum tīklā.

UNI pārvaldības žetons darbojas tā, lai nodrošinātu Uniswap projekta turpmāko attīstību, radot decentralizētu balsošanas sistēmu. Tā nodrošina, ka dalībnieki ar ļauniem nodomiem nevar tā vienkārši ierosināt un ieviest attīstības uzlabojumus, kas var kaitēt platformas reputācijai vai drošībai.

Uniswap platformā veiktos darījumus nodrošina “Maiņas” viedlīgums — decentralizēts līgums, kas ļauj lietotājiem veikt tirdzniecību jebkurā laikā bez centrālās iestādes klātbūtnes.

Kā Lietot Uniswap?

Uniswap (UNI) galvenokārt tiek izmantots kā pārvaldības žetons. Tā turētāji var piesaistīt savu UNI adresei, tādējādi piešķirot sev balsstiesības. Lietotāji var izvēlēties nominēt arī sevi.

Uniswap (UNI) žetoni ir noderīgi dažādiem uzņēmumiem un privātpersonām. Tas ļauj izmantot alternatīvu, decentralizētu maksājumu metodi bez starpnieku iejaukšanās, nodrošinot lielāku kontroli pār savu naudu.

UNI var izmantot arī spekulācijām un investīcijām vai kā alternatīvu dārgiem un lēniem starptautiskajiem pārskaitījumiem. Tā var arī veicināt alternatīvas finanšu sistēmas izveidi simtiem miljonu cilvēku, kuriem ir piekļuve viedtālruņiem, bet nav bankas konta, tādējādi vienlaikus radot jaunas ienākumu gūšanas vai papildināšanas iespējas, ko sniedz UNI likviditātes steikošana.

 Kā Izvēlēties Uniswap Maku? 

Jūsu izvēlētā Uniswap (UNI) maka veids, visticamāk, būs atkarīgs no tā, kādam nolūkam vēlaties to izmantot un kāds būs tajā glabātās valūtas apmērs. 

Aparatūras maki jeb aukstie maki nodrošina visdrošākās iespējas bezsaistes glabāšanai un dublēšanai. Ledger nodrošina ERC-20 atbalstu, ļaujot lietotājiem uzglabāt, sūtīt un saņemt UNI. Šobrīd Trezor UNI risinājumi vēl tiek izstrādāti. Tomēr aparatūras maki var būt dārgāks risinājums, ko nepieciešams vispirms kārtīgi apgūt. Tāpēc tie var būt labāk piemēroti lielāka apjoma UNI glabāšanai pieredzējušākiem lietotājiem. 

Vēl viena iespēja ir ērti lietojamie programmatūras maki, ko var izmanot bez maksas. Tos var lejupielādēt kā viedtālruņa vai darbvirsmas lietotni, un tie var būt gan uzraudzīti, gan neuzraudzīti. Izmantojot uzraudzītos makus, pakalpojumu sniedzējs jūsu vārdā pārvalda un dublē privātās atslēgas, savukārt neuzraudzītajos makos privāto atslēgu glabāšanai jūsu ierīcē izmanto drošus elementus. Lai arī tie ir ērti, tie tiek uzskatīti par mazāk drošiem nekā aparatūras maki. Tie ir piemērotāki mazākam UNI daudzumam vai iesācējiem.

Vēl viena ērta iespēja darbam ar Bitcoin ir tiešsaistes/tīmekļa maki un apmaiņas, kas pieejama bez maksas. Šie maki ir viegli lietojami, jo tos var izmantot jebkurā ierīcē ar tīmekļa pārlūkprogrammu. Tomēr, salīdzinot ar aparatūras vai programmatūras alternatīvām, šī iespēja, kas saukta arī par “karsto maku”, var būt mazāk droša. Tā kā UNI pārvaldīšanā jūs uzticaties platformai, jums jāizvēlas uzticams pakalpojums ar pārliecību par drošību un aizbildnību. Šie maki vispiemērotākie ir nelielu summu turēšanai vai pieredzējušiem un regulāriem tirgotājiem.

style1> Kriptomat piedāvā drošu uzglabāšanas risinājumu, kas ļauj viegli uzglabāt un tirgot UNI žetonus. UNI glabāšana Kriptomat nodrošina uzņēmuma līmeņa drošību un lietotājam draudzīgu funkcionalitāti. 

UNI žetonu pirkšana un pārdošana vai to apmaiņa pret jebkuru citu kriptovalūtu tiek veikta tikai tajos brīžos, kad tā tiek glabāta mūsu platformā.

uniswap icon
Uniswap uni
0 0%

Uniswap Steikošana

Uniswap decentralizētā biržas platforma izmanto likviditātes baseinus, kuros lietotāji var veikt ieguldījumus, lai nodrošinātu likviditāti.

Katrs Uniswap likviditātes baseins būtībā ir jauns ERC-20 žetonu pāris. Kad baseina līgums tiek izveidots pirmo reizi, tā katra žetona atlikums ir 0. Lai baseins varētu ļaut veikt darījumus, lietotājiem tas vispirms jāfinansē ar katra žetona sākotnējo iemaksu. Pirmais likviditātes nodrošinātājs ir atbildīgs par to, lai baseinā nonāktu noteikta sākotnējā žetonu cena.

Kad citi likviditātes nodrošinātāji papildina esošo baseinu, tiem ir jāiemaksā abi žetoni, kas ir līdzvērtīgi to pašreizējai cenai. Ja viņi to nedara, viņu pievienotā likviditāte ir pakļauta arbitrāžas riskam. Ja lietotājs, kas noguldījis naudu, uzskata, ka pašreizējā cena ir nepareiza, viņš faktiski var to arbitrāžot vēlamajā līmenī un pēc tam pievienot likviditāti šai cenai.

Kad ERC-20 žetoni tiek iemaksāti likviditātes baseinā, tiek kalti unikāli žetoni, kas pazīstami kā “likviditātes žetoni”, un tie tiek izplatīti uz likviditātes nodrošinātāja adresi. Likviditātes žetoni ir likviditātes nodrošinātāja ieguldījums baseinā. Nodrošinātā baseina likviditātes summa nosaka likviditātes žetonu skaitu, ko saņem likviditātes nodrošinātājs. Ja pakalpojumu sniedzējs veido jaunu likviditātes baseinu, tad likviditātes žetonu skaits, ko tas saņems, būs vienāds ar sqrt(x * y), kur “x” un “y” apzīmē katra žetona sniegto summu.

Ja darījums notiek baseinā, no darījuma iniciatora tiek iekasēta 0,3 % maksa. Šī maksa tiek sadalīta starp visiem likviditātes nodrošinātājiem pēc darījuma pabeigšanas.

Lai atgūtu noguldīto likviditāti un uzkrātās maksas, likviditātes nodrošinātājiem ir “jāsadedzina” savi likviditātes žetoni. Tādējādi tie faktiski tiek apmainīti pret likviditātes nodrošinātāja likumīgo likviditātes baseina daļu + tirdzniecības maksas piešķīrumu.

Tā kā likviditātes žetoni paši par sevi ir tirgojami aktīvi, likviditātes nodrošinātāji savus žetonus var arī pārdot, nodot vai izmantot kā citādi pēc saviem ieskatiem.

Secinājumi 

Uniswap ir inovatīvs projekts, kas ir nodrošinājis populārāko decentralizēto apmaiņu kripto nozarē.

Uniswap projekta decentralizācija un atvērtā pārvaldība, izmantojot UNI žetonus, padara to ļoti populāru blokķēdes atbalstītāju vidū, kuri iebilst pret lielām, centralizētām kriptovalūtu biržām. Turklāt Uniswap likviditātes baseini ir pievilcīgi investoriem, kuri vēlas gūt ienākumus no jau esošās kriptovalūtas, to nemaz nepārdodot.

Biežāk uzdotie jautājumi par Uniswap

Uz lielāko daļu bieži uzdoto jautājumu par Uniswap protokolu ir sniegtas atbildes jau iepriekš. Atlikuši vēl tikai daži jautājumi:

Kā es varu pievienot žetonu Uniswap?

Uniswap ir saderīgs ar jebkuru ERC-20 žetonu. Jebkurš lietotājs, kuram ir web3 maks (piemēram, Metamask) un pietiekami ETH “gāzes” maksas segšanai, var izveidot likviditātes baseinu jebkuram žetonam, faktiski nemaksājot neko attiecīgajai biržai.

Kas ir Ražas Audzēšana?

Ražas audzēšana jeb likviditātes mainošana ir prakse, kurā apmaiņā pret atlīdzību tiek liktas/noguldītas jūsu rīcībā esošās kriptovalūtas. Kopējā ideja ir tāda, ka personas var nopelnīt žetonus apmaiņā pret likviditātes nodrošināšanu, kas nepieciešama, lai veicinātu konkrēta žetonu pāra darījumus platformā.

Kā Nopirkt Uniswap (UNI)?

UNI iegāde ir tikpat vienkārša kā apmeklēt Kriptomat sadaļu kā iegādāties Uniswap (UNI), un izvēlēties vēlamo maksāšanas veidu.

Kā Pārdot Uniswap (UNI)?

Ja jums jau pieder Uniswap (UNI) un turat to Kriptomat biržas makā, varat to viegli pārdot, pārlūkojot interfeisu un izvēloties vēlamo maksājuma veidu.

Uniswap (UNI) Cena

Vairāki faktori ietekmē Uniswap cenu, tostarp valūtas pieplūdums un aizplūšana, noskaņojums, tehniskās un fundamentālās norises, ziņu cikls un vispārējā ekonomiskā vide.

Uniswap cenu tieši ietekmē arī attiecīgā tīkla lietotāju pieprasījums.

Tomēr galu galā cenu jebkurā brīdī nosaka miljoniem dalībnieku visā pasaulē, kuri kopīgi pērk un pārdod. Jūs varat sekot līdzi jaunākajām cenu izmaiņām un ziņām, izmantojot tādas kriptovalūtu biržas kā Kriptomat vai kādu no daudzajiem dažādajiem kriptovalūtu izsekošanas pakalpojumiem.

Pašreizējā Uniswap (UNI) cena ir loading EUR.

 UNI 24 stundu tirdzniecības apjoms ir loading EUR. Pašlaik UNI pēc kopējās tirgus kapitalizācijas ir ierindots vietā, un tā tirgus vērtība is loading EUR. Tā apgrozībā esošais piedāvājums ir loading UNI. 

Reģistrējieties tūlīt, lai sāktu savu ceļojumu Uniswap un kriptovalūtu pasaulē, izmantojot Kriptomat !

Ja jums rodas kādas problēmas vai ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta komandu. Mēs priecāsimies palīdzēt!