Čo je Uniswap (UNI)?

Uniswap je inovatívny decentralizovaný burzový protokol vybudovaný na Ethereu. Konkrétnejšie povedané, Uniswap je protokol s automatizovanou likviditou, ktorý nepotrebuje žiadnu knihu objednávok ani centralizovanú stranu. Vďaka zmluvám zabudovaným do jeho protokolu sú Uniswap používatelia schopní obchodovať bez akýchkoľvek sprostredkovateľov. Projekt tak dosahuje vysokú úroveň decentralizácie aj odolnosti voči cenzúre.

A asi vás zaujíma aj to, ako sa dá obchodovať bez knihy objednávok?

Uniswap vytvoril protokol, ktorý sa spolieha na to, že poskytovatelia likvidity vytvoria likvidné fondy (pooly), ktoré potom poskytujú likviditu na celej platforme. Používatelia tak v podstate majú možnosť prepínať medzi akýmikoľvek tokenmi ERC-20 a to všetko bez potreby knihy objednávok.

Tým, že je protokol Uniswap úplne decentralizovaný, neexistuje žiadny proces zaraďovania na zoznamy, ako je to na centralizovanej burze. Na platforme Uniswap je možné sprístupniť obchodovanie akýmkoľvek tokenom ERC-20, pokiaľ majú k dispozícii likvidný pool. Preto si Uniswap neúčtuje žiadne poplatky za zaradenie do zoznamu, čo z neho robí základný zdroj pre nové alebo menšie ERC-20 projekty.

Ako funguje Uniswap?

Uniswap nefunguje ako tradičná, digitálna centralizovaná burza, vďaka čomu sú príkazy na objednávky minulosťou. Toto je čiastočne možné vďaka ich dizajnu Constant Product Market Maker, ktorý je variantom bežnejšieho modelu decentralizovanej burzy pod názvom Automated Market Maker (AMM).

Automatizovaní tvorca trhu (alebo Automated Market Maker) sú inteligentné kontrakty, ktoré obsahujú likvidné fondy (pooly), s ktorými môžu obchodníci obchodovať. Tieto rezervy sú financované odmeňovanými poskytovateľmi likvidity. Jedným z týchto poskytovateľov likvidity môže byť každý, kto je schopný vložiť do spoločného fondu ekvivalentnú hodnotu dvoch rôznych tokenov. V likvidných pooloch na oplátku obchodníci za svoj podiel zaplatia poplatok za pool, ktorý sa potom rozdelí poskytovateľom likvidity podľa ich podielu v poole.

Vložením rovnakej hodnoty dvoch tokenov vytvárajú poskytovatelia likvidity nový dostupný obchodný trh. Môžu to byť ETH a akýkoľvek token ERC-20, alebo dva tokeny ERC-20. Tieto skupiny často pozostávajú zo stablecoinov, ako je DAI, ale vždy to tak byť nemusí. Za vytvorenie trhov a zabezpečenie likvidity na obchodovanie sú poskytovatelia likvidity Uniswap odmeňovaní „likvidnými tokenmi“. Zvyčajne predstavujú ich podiel z celého likvidného poolu.

Poďme si rozobrať koncept likvidných poolov Uniswap a ako príkladu si zoberieme likvidný pool ETH/DAI. Ako príklad sa bude časť poolu ETH volať „x“ a druhá časť DAI bude „y“. Uniswap robí to, že vezme tieto dve sumy a vynásobí ich s cieľom vypočítať celkovú likviditu v poole. V našom príklade to označíme ako „k“. Uniswap totiž funguje tak, že písmeno „k“ musí zostať neustále stabilné, čo znamená, že celková likvidita v skupine je konštantná. 

Vzorec pre celkovú likviditu v poole je teda: 

x * y = k

Čo ak chce niekto obchodovať?

Zoberme si napríklad Dávida, ktorý kupuje 1 ETH za 1600 DAI pomocou likvidného poolu na páre ETH/DAI. Týmto obchodom David zvýšil množstvo DAI v poole a znížil tak množstvo ETH. To v skutočnosti znamená, že cena ETH stúpa, pretože po transakcii je v poole menej ETH a vieme, že celková likvidita (k) musí zostať konštantná. Tento mechanizmus určuje ceny mien v poole.

uniswapUniswap kalkulačka

Vypočítať cenu

Kto sú zakladatelia Uniswap?

Uniswap bol prvýkrát uvedený na trh v roku 2018 a založil ho zakladateľ Hayden Adams. V roku 2020 bol uvedený na trh program Uniswap v2 a ten v podstate umožňuje priame výmeny medzi akýmikoľvek tokenmi ERC-20 na platforme Ethereum.

Vydanie UNI tokenov v septembri 2020 zhŕňalo aj airdrop v hodnote 400 UNI tokenov na ľubovoľnú adresu ETH, ktorá dokončila transakciu na sieti pred 1. septembrom tohto roku. 

Navyše, niektorí používatelia dostali viac tokenov a to na základe množstva likvidity, ktorú poskytli protokolu Uniswap. 

Čím je Uniswap jedinečný?

Jednou z jedinečných vecí na Uniswap je skutočnosť, že samotný projekt nezískava žiadne príjmy. 

Tým, že Uniswap je decentralizovaný protokol a jeho používatelia poskytujú platforme ešte všetku likviditu, všetky poplatky idú priamo poskytovateľom likvidity. Toto je úplne iný proces ako na centralizovaných burzách, kde všetky poplatky idú ústrednému orgánu na prevádzkovanie burzy. 

Aktuálny poplatok za transakciu, ktorý sa vypláca poskytovateľom likvidity siete je 0,3% na obchod. Tieto prostriedky sa automaticky posielajú do likvidného poolu, pričom poskytovatelia likvidity ich môžu kedykoľvek odkúpiť. Tieto poplatky za obchodovanie sa rozdeľujú na základe podielu každého poskytovateľa likvidity v poole.

Je možné, že časť poplatkov za obchodovanie môže byť v budúcnosti venovaný na vývoj Uniswap. Tím Uniswap už nasadil vylepšený protokol Uniswap v2 a aktívne vyvíja Uniswap v3.

Čo dáva udáva Uniswap hodnotu?

17. septembra 2020 Uniswap predstavil svoj riadiaci token UNI. Uniswap nespustil ICO ani žiadny iný druh predaja tokenov. Uniswap bude distribuovať svoje UNI tokeny podľa stanoveného harmonogramu a vydávať ich bude členom komunity (aktívnym obchodníkom) aj poskytovateľom likvidity.

Na oslavu svojho uvedenia na trh Uniswap usporiadal veľmi cenný airdrop a svojim používateľom ponúkol 400 tokenov UNI (odhaduje sa, že v čase airdropu mal hodnotu 1 500 dolárov). Všetci títo používatelia už predtým používali decentralizovaný burzový protokol Uniswap.

Odteraz už môžu používatelia získavať UNI tokeny ich stackovaním do likvidných poolov Uniswap. Stacking tokenov za účelom získavania odmien z likviditných poolov je všeobecne známy ako “yield farming” (alebo výnosové hospodárenie), alebo ťažba likvidity.

UNI token je navrhnutý tak, aby sa používal v budúcom riadení protokolu Uniswap. Držitelia UNI tokenov, ktorí majú 1% alebo viac z celkovej ponuky UNI, môžu predkladať návrhy o ich rozvoji. No a každý majiteľ UNI tokenov, bez ohľadu na to, koľko ich vlastní, môže o týchto návrhoch hlasovať. Držitelia UNI tokenov môžu pomáhať aj s financovaním grantov, partnerstvami, ťažbou likvidných poolov a mnohými inými spôsobmi. 

Uniswap riadenie bolo navrhnutá tak, že nakoniec umožní základnému tímu Uniswap odstúpiť z rozhodovacieho procesu a dosiahnuť skutočne sebestačný a úplne decentralizovaný protokol.

Koľko mincí Uniswap (UNI) je v obehu?

Uniswap (UNI) má aktuálnu ponuku 1 000 000 000 UNI tokenov. Všetky tieto tokeny UNI budú k dispozícii štyri roky. Po štyroch rokoch, keď budú všetky tieto tokeny distribuované, Uniswap zavedie mieru inflácie 2% ročne, aby si udržal účasť na sieti.

60% z 1 miliardy ponúkaných UNI tokenov bolo cez airdrop poskytnutých členom komunity Uniswap (na adresy ETH, ktoré aktívne obchodovali s protokolom Uniswap). Zvyšných 40% sa rozdelí členom tímu, investorom a poradcom na základe štvorročného plánu.

Ďalšie technické údaje

Uniswap prevádzkuje ako súčasť svojho protokolu dva rôzne smart kontrakty, jeden sa volá „Exchange“ kontrakt a druhý „Factory“. 

Jedná sa o automatizované, decentralizované programy, ktoré sú po splnení konkrétnych podmienok určené na vykonávanie konkrétnych funkcií. 

V prípade Uniswap je smart kontrakt „Factory“ zodpovedný za pridávanie nových tokenov na platformu. Zatiaľ čo kontrakt „Exchange“ poháňa príslušné obchody/swapy. Na aktualizovanej platforme Uniswap v2 je v podstate možné zameniť akýkoľvek token založený na ERC20 s akýmkoľvek iným.

Ako je zabezpečená sieť Uniswap?

Uniswap je decentralizovaný protokol určený na výmenu/obchodovanie tokenov a UNI je jeho natívny riadiaci token. UNI je token ERC-20 postavený na sieti Ethereum.

Riadiaci token UNI slúži na zabezpečenie budúceho vývoja projektu Uniswap a vytvára decentralizovaný hlasovací systém. Ten zaisťuje, že zlí aktéri nemôžu navrhovať a uzákoniť aktualizácie o vývoji, ktoré môžu poškodiť reputáciu alebo bezpečnosť platformy.

Obchody uskutočňované na platforme Uniswap sú zabezpečené smart kontraktom „Exchange“. Ide o decentralizovaný zázrak, ktorý umožňuje používateľom obchodovať kedykoľvek bez potreby ústredného orgánu.

Ako sa používa Uniswap?

Uniswap (UNI) sa v prvom rade používa ako riadiaci token. Držitelia môžu viazať svoje UNI tokeny na adresu a to delegovaním svojej hlasovacej právomoci. Používatelia môžu delegovať aj samých seba.

Tokeny Uniswap (UNI) sú užitočné pre rôzne subjekty a jednotlivcov. Poskytujú alternatívu pre decentralizované platby bez zasahovania sprostredkovateľov a poskytujú vám väčšiu kontrolu nad vašimi peniazmi.

UNI sa dá použiť aj na špekulácie a investície, alebo ako alternatíva k nákladným a pomalým medzinárodným prevodom. Takisto môže byť aj alternatívnym finančným systémom pre stovky miliónov ľudí, ktorí majú prístup k inteligentným telefónom, ale nemajú bankový účet, a zároveň poskytuje novú príležitosť na vygenerovanie príjmu, po prípade na doplnenie prostredníctvom stackingu likvidity.

Ako si vybrať peňaženku Uniswap?

Typ peňaženky Uniswap (UNI), ktorý si vyberiete, bude pravdepodobne závisieť od toho, na čo ju chcete používať a aké množstvo tokenov si chcete uložiť.

Hardvérové peňaženky alebo tzv. cold peňaženky poskytujú najbezpečnejšiu možnosť s offline ukladaním a zálohovaním. Ledger podporuje ERC-20 tokeny, kde si môžu používatelia ukladať, odosielať a prijímať UNI tokeny. V čase písania tohto článku sú riešenia Trezor UNI stále vo vývoji. Hardvérové peňaženky sú trošku ťažšie na pochopenie a sú aj nákladnejšou možnosťou. Preto sú vhodnejšie na ukladanie väčšieho množstva UNI tokenov pre skúsenejších používateľov. 

Softvérové peňaženky sú ďalšou možnosťou a okrem iného sú bezplatné a ľahko použiteľné. K dispozícii sú na stiahnutie ako aplikácie pre smartphony, či stolové počítače. Existujú dva druhy, custodial a non-custodial peňaženky. V prípade “custodial” peňaženiek súkromné kľúče vo vašom mene spravuje a zálohuje poskytovateľ služieb. Druhý typ peňaženiek, “non-custodial,, využívajú na ukladanie súkromných kľúčov bezpečné prvky vo vašom prístroji. Aj keď sú pohodlné, považujú sa za menej bezpečné ako hardvérové peňaženky a vhodnejšie sú pre používateľov s menším množstvom UNI tokenov, alebo začiatočníkov.

Online peňaženky alebo webové peňaženky sú tiež bezplatné a ľahko použiteľné. Prístupné sú z viacerých zariadení pomocou webového prehliadača. Považujú sa za tzv. hot peňaženky, ale sú menej bezpečné ako ich hardvérové alebo softvérové alternatívy. Tým, že svojej platforme so spravovaním vašich UNI tokenov pravdepodobne dôverujete, mali by ste si zvoliť renomovanú službu, ktorá má skúsenosti v oblasti bezpečnosti a úschovy. Preto sú tieto typy peňaženiek vhodné pre menšie čiastky, alebo pre skúsenejších a frekventovaných obchodníkov.

Kriptomat ponúka bezpečné riešenie na uloženie tokenov. Vďaka tomu si môžete ukladať a obchodovať s tokenmi UNI úplne bez problémov. Uloženie vašich UNI tokenov na Kriptomate vám poskytuje zabezpečenie na podnikovej úrovni a veľmi praktické funkcie.

Keď si na uloženie svojich tokenov vyberiete našu platformu, predaj a nákup UNI tokenov, alebo ich výmena za inú kryptomenu, prebehne takmer okamžite.

uniswap icon
Uniswap uni
0 0%

Uniswap stacking

Decentralizovaná burzová platforma Uniswap využíva likvidné pooly, do ktorých sa na zabezpečenie likvidity môžu zapojiť samotní používatelia.

Každý likvidný pool Uniswap je v podstate nový obchodný pár tokenov ERC-20. Keď je pool kontrakt vytvorený prvýkrát, zostatky každého tokenu sú nulové. Aby bolo s poolom možné obchodovať, používatelia musia najskôr každý token financovať počiatočným vkladom. Tento prvý poskytovateľ likvidity je zodpovedný za stanovenie počiatočnej ceny tokenov v poole.

Keď sa ďalší poskytovatelia likvidity pridajú do existujúceho poolu, musia vložiť oba tokeny zodpovedajúce ich aktuálnej cene. Ak to neurobia, tak hrozí, že pridaná likvidita bude arbitrážna. Ak sa vkladajúci užívateľ domnieva, že súčasná cena nie je správna, môže ju v skutočnosti arbitrovať na požadovanú úroveň a následne pridať likviditu za túto cenu.

Keď sa tokeny ERC-20 uložia do fondu likvidity, vyťažia sa jedinečné tokeny známe ako „likvidné tokeny“ a distribuujú sa na adresu poskytovateľa likvidity. Tokeny likvidity predstavujú príspevok poskytovateľa likvidity do poolu. Výška poskytnutej likvidity fondu určuje počet likvidných tokenov, ktoré poskytovateľ dostane. Ak poskytovateľ vytvára nový likvidný pool, potom sa počet likvidných tokenov, ktoré dostane, bude rovnať sqrt (x * y), kde „x“ a „y“ predstavujú sumu každého poskytnutého tokenu.

Ak v poole dôjde k obchodu, na spustenie transakcie sa zaúčtuje poplatok vo výške 0,3% tomu, kto transakciu spustil. Tento poplatok sa distribuuje všetkým poskytovateľom likvidity po dokončení obchodu.

Aby poskytovatelia likvidity získali svoju uloženú likviditu a akékoľvek ďalšie nahromadené poplatky späť, musia svoje tokeny likvidity „napáliť“. Takto sa efektívne vymenia z fondu likvidity za oprávnenú časť poskytovateľa likvidity a bude im pridelený poplatok za obchodovanie.

Tým, že likvidné tokeny sú samé o sebe obchodovateľnými aktívami, poskytovatelia likvidity môžu svoje likvidné tokeny tiež predávať, prevádzať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý považujú za vhodný.

Zhrnutie

Uniswap je inovatívny projekt, ktorý priniesol najpopulárnejšiu decentralizovanú burzu v krypto priemysle.

Vďaka decentralizácii a otvorenému riadeniu projektu je Uniswap cez UNI tokeny veľmi obľúbený medzi obhajcami blockchainu, ktorí sú proti veľkým centralizovaným krypto burzám. Likvidné fondy Uniswap sú navyše atraktívne pre investorov, ktorí si chcú na kryptách zarobiť, ale bez toho, aby svoje tokeny museli predať.

Uniswap – časté otázky

Väčšina častých otázok o protokole Uniswap bola zodpovedaná vyššie. Ale zostáva nám zodpovedať ešte pár:

Ako môžem pridať token do Uniswap?

Uniswap je kompatibilný s akýmkoľvek tokenom ERC-20. Každý používateľ s peňaženkou web3 (napríklad Metamask) a ETH na platenie gas poplatkov môže spustiť likvidný pool pre akýkoľvek token, čím ho s nulovým poplatkom efektívne uvedie na trh bez toho, aby musel burze niečo zaplatiť.

Čo je to výnosové hospodárenie?

Výnosové hospodáranie alebo yield farming, či ťažba likvidity je praktika stackovania/vkladania kryptomien, ktoré vlastníte za určitú odmenu. Vo všeobecnosti ide o to, že jednotlivci môžu získavať tokeny za poskytnutie likvidity, ktorá je potrebná na uľahčenie obchodov konkrétneho tokenovho páru na platforme.

Ako si kúpiť Uniswap (UNI)?

Nákup UNI je rovnako ľahký ako návšteva Kriptomat stránky, kde si môžete prečítať ako kúpiť Uniswap (UNI) a zvoliť si požadovaný spôsob platby.

Ako predať Uniswap (UNI)?

Ak už vlastníte Uniswap (UNI) a svoje tokeny máte uložené v peňaženke Kriptomat predáte ich veľmi jednoducho. Prejdite si do rozhrania a zvoľte si požadovaný spôsob platby.

Cena Uniswap (UNI)

Uniswap cena je ovplyvnená niekoľkými faktormi vrátane ponuky a dopytu na burzách, sentimentom, technickým a fundamentálnym vývojom, cyklom spravodajstva a všeobecným ekonomickým prostredím.

Uniswap cena je priamo ovplyvnená dopytom po tokenoch od používateľov siete.

O cene však v každom okamihu rozhoduje kumulatívny nákup a predaj miliónov účastníkov po celom svete. Na kryptoburze ako je Kriptomat alebo na iných službách podporujúcich kryptomeny nájdete vždy novinky a aktuálne informácie o najnovšom vývoji cien.

Aktuálni Uniswap kurz je loading EUR.

24-hodinový obchodovateľný objem UNI je loading EUR. UNI je v súčasnosti najlepšia zo všetkých kryptomien podľa celkovej trhovej kapitalizácie, s trhovým stropom loading EUR. V obehu momentálne cirkuluje loading UNI tokenov.

Zaregistrujte sa hneď teraz a vydajte sa na cestu do sveta Uniswap a kryptomien s Kriptomatom!

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok sa neváhajte spojiť s tímom podpory zákazníkov. Sme tu vždy, aby sme pomohli!