NEW FEATURE! You can now use your credit card to buy cryptocurrencies! Read more here

()

kurs

EUR
Dag Vecka Månad

Marknadskaptial EUR EURO Låg/Hög 24h - EUR Vol. 24H EUR Tillförsel ZRX

Omvandlare

EUR

ZRX

Graf

0xProject kurs

Med andra ord, 0xProject-värde eller 0xProject-pris0xProject kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på 0xProject växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller 0xProject pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. 0xProject pris diagrammet visar oss 0xProject pris historia och 0xProject priset idag.

Det aktuella 0xProject-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av 0xProject-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa 0xProject till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja 0xProject till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom 0xProject pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga ZRX-priset på marknaden i euro (ZRX till EUR).

Kolla in hur man köper 0xProject på Kriptomat.