NEW FEATURE! You can now use your credit card to buy cryptocurrencies! Read more here

()

kurs

EUR
Dag Vecka Månad

Marknadskaptial EUR EURO Låg/Hög 24h - EUR Vol. 24H EUR Tillförsel OMG

Omvandlare

EUR

OMG

Graf

OmiseGO kurs

Med andra ord, OmiseGO-värde eller OmiseGO-prisOmiseGO kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på OmiseGO växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller OmiseGO pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. OmiseGO pris diagrammet visar oss OmiseGO pris historia och OmiseGO priset idag.

Det aktuella OmiseGO-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av OmiseGO-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa OmiseGO till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja OmiseGO till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom OmiseGO pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga OMG-priset på marknaden i euro (OMG till EUR).

Kolla in hur man köper OmiseGO på Kriptomat.