Request Network Kurs

req
loading
loading
loading
50%
24 timmars lägsta: loading
24 timmars högsta: loading

Request Network pristabell

24 h 1 vecka 1 månad 1 år HELA
Missa aldrig ett pris, sätt påminnelse!

Vill du veta när Request Network
når ett visst pris?

Lägg till ett prislarm

Request Network kurs

Med andra ord, Request Network-värde eller Request Network-pris. Request Network kurs idag beror på utbud och efterfrågan. Detta påverkas av flera faktorer, inklusive marknadsaktörernas psykologi och geopolitiska händelser.

Priset på Request Network växer därför naturligt när fler och fler människor förväntar sig en prisökning i framtiden och är därför redo att köpa till allt högre priser. Å andra sidan faller Request Network pris när fler och fler människor förväntar sig en prisnedgång och är därför villiga att sälja till allt lägre priser. Request Network pris diagrammet visar oss Request Network pris historia och Request Network priset idag.

Det aktuella Request Network-priset är mötesplatsen mellan köporder och försäljningsorder. Köpare som inte har det akuta behovet av Request Network-mynt är mest intresserade av att köpa till lägsta möjliga pris, och säljare som inte har ett brådskande vinst behov är mest intresserade av att sälja till högsta möjliga pris.

I ett sådant scenario beställer kunderna att köpa Request Network till ett lägre pris än dagens marknadspris, och säljare lägger order att sälja Request Network till ett högre pris än dagens marknadspris.

Köpare och säljare är villiga att vänta på att deras order ska uppfyllas, men det finns ingen garanti för det, eftersom Request Network pris kan röra sig långt utöver sina förväntningar. De som letar efter ett säkrare sätt köper därför och säljer till det aktuella priset, eftersom orderna uppfylls så snabbt.

 

Kriptomat erbjuder det lägsta möjliga REQ-priset på marknaden i euro (REQ till EUR).

Kolla in hur man köper Request Network på Kriptomat.

Datum Opening Högsta Lägsta Avsluta
This content is being provided to you for informational purposes only. The content has been prepared by third parties not affiliated with Kriptomat or any of its affiliates and Kriptomat is not responsible for its content. This content and any information contained therein, does not constitute a recommendation by Kriptomat to buy, sell and store cryptocurrencies.